8.11.2012


(Reuters) - Two strong earthquakes killed 180 people 
and injured about 1,500 in northwest Iranwhere rescuers
 frantically combed the rubble of dozens of villages 
through the night into Sunday.

به گزارشگر جمهوری اسلامی از رویداد زلزله که فکر میکند انرا برای « امت احمق همیشه در صحنه » ارائه میدهد و در ان  ادعا میکند که وقوع این حادثه نه مجروح و نه کشته و نه خرابی به همراه داشته نگاه کنید و پس از ان به گزارش ما که بر مبنای منابع موثق جهانی در این باره تهیه شده نیز نظری بیندازید!. 

با گمال تاسف اطلاع یافتیم در زلزله ئی که با قدرت ۶/۴ ریشتر که در عمق ۹ متری زمین در اطراف ۶۰ دهکده که در شمال غرب کشورمان ( ۶۴ کیلومتری تبریز ) رخ داده تا این لحظه بیش از ۱۸۵ کشته و بیش از ۱۰۰۰ مجروح شناسائی شده اند. از قول خبرنگار روزنامه اسرائیلی « یدیوت اخرونوت » که منبع خبرها را « ایسنا و فارس » اعلام داشته در این حادثه ۶ دهکده با خاک یکسان شده اند و به ۶۰ دهکده دیگر نیز خساراتی بین ۵۰ تا ۷۰٪ وارد امده است. لازم به تذکر است در زلزله هایی که در امریکا اتفاق می افتند بر اثر پیش بینی مسؤلان و کارشناسان ساختمانی و انتخاب مصالح و با در نظر گرفتن ویژگیهای منطقه ، نوع ساختمان سازی به انگونه انتخاب میشوند که در صورت وقوع زلزله کمتر اسیبهای جانی و مالی در بر داشته باشند.No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information