9.19.2012

گزاری مانورهای امنیتی نظامی در کشور


رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش به سر می برد، خواهان دسترسی کشورش به 'مختصات تاسیسات اتمی اسرائیل" شده است.
آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران،در ملاقات با فرماندهان ارتش گفته که قابلیتهای نظامی باید به ترتیبی افزایش یابد که "هیچ کس نتواند حصار مستحکم کشور و ملت عزیز ایران را مورد تعرض قرار دهد." همزمان ایران یک زیردریایی به نام "طارق" را هم به آب
ابراهیم نبوی
آنقدرنشست و بلند شد و همه جا دژمن... دژمن کرد و خودی نخودی برای خودش درست کرد که حالا صد تا آدم عاقل هم نمی توانند از چاه بیرونش بیاورند. خب ... وقتی می آیی می گویی نظر من به این آقا نزدیک تر است و یک تن ناسالم و یک جان ناقابلت را می گذاری وسط ... همین می شود دیگر. یکی هم پیدا نشد بگوید، ... (البته پیدا که شد، خوبش هم پیدا شد. ولی همان کسانی که پیدا شده بودند را هم خودتان زدید یا گم و گورشان کردید، یا فرستادید بروند خانه خودشان به خرج خودشان استراحت کنند، یا اساسا فرستادیدشان سینه قبرستان برای استراحت همیشگی...)  به هر حال، یکی هم پیدا شد یا نشد فرقی نمی کند. بالاخره خودت باید می فهمیدی بین اینهمه خودی، چهار تا هم می شوند نخودی. همه که برگ چغن... ببخشید ذوب در ولایت نیستند. چهار تا هم می شوند دولت خدمتگزاری. بعد هم همین دولت خدمتگزاری یواش یواش می شود نخودی. پایشان که به سفره باز بشود و مزه چرک کف دست برود زیر دندانشان مگر به این زودی ها می توانی بلندشان کنی؟ادامه 


نیک آهنگ کوثربرگی دیگر از پرونده "برادران قاچاقچی"No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information