9.30.2012بزرگترین معدن الماس جهان
بزرگترین معدن الماس جهان در روسیه قرار دارد و این کشور به مدت چهل سال وجود آن درسیبری را پنهان نگاه داشت. این معدن الماس با صدها میلیارد قیراط در محل برخورد یک شهابسنگ حدود ۳۵ میلیون سال پیش بوجود آمده و جنس الماس آن بسیار سختتر از الماسهایی است که به عنوان جواهر استفاده میشوند. این الماس در عرصه صنعتی کاربرد فراوان دارد.
تعطیلی سفارتخانههای فرانسه
سفارتخانهها، مدارس و دفاتر رسمی فرانسه روز جمعه(۳۱ شهریور/۲۱ سپتامبر) در نزدیک به ۲۰ کشور جهان تعطیل شدند. نگرانی از ناآرامی احتمالی به دنبال انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در یک نشریه فرانسوی دلیل این تعطیلی اعلام شد. کاریکاتورهای حضرت محمد روز چهارشنبه در نشریه فکاهی شارلی ابدو در فرانسه منتشر شد.
مسیح متاهل؟
یک سند پاپیروس متعلق به قرن چهارم میلادی نشان میدهد که عیسی مسیح احتمالا دارای همسر بوده است. این سند که به‌‌وسیله "کارن کینگ" مورخ آمریکایی بازخوانی شده، در روی آن ۸ سطر و نوشتههای پشت آن ۶ سطر هستند و با حروف قبطیان مصر نوشته شدهاند. در این نوشته آمده استمسیح به آنان گفت: همسر من...» در اینجا پاپیروس پاره شده و دنباله جمله قابل ردیابی نیستNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information