9.06.2012


 کاملاً جدی - طرحی از مانا نیستانی 


تنه نزن این مصیبت وارده به جامعه مان را تسلیت میگوید

ابراهیم نبوی
با توجه به اظهارات اخیر احمدی نژاد درباره دانش علمی ایرانی و مردی که با نگاه کردن به زمین و علف معدن منگنز و طلا و روی و آهن پیدا می کند که نشان می دهد برخلاف تصور برخی رویاپردازان برادر احمدی نژاد همان است که در هفت سال گذشته بود و نباید به او امید داشت و تصورات چپ جهانی در کشف یک لنین جدید در تهران کشک است و اصولا یک مقداری داستان تاب دارد، لذا امشب برای استراحت کلیه عزیزان که در طول ماه گذشته یک جنبش استهلال، چند روز زلزله، یک اجلاس غیرمتعهدها، یک اجلاس مجلس خبرگان و تعدادی اهن و تلپ در مورد بمب اتمی و این جور ماجراها را شاهد بودیم، لذا قبل از اینکه تنور گرم بشود و احتمالا مسائل انتخاباتی در آمریکا و سپس ایران مطرح شود، از شما خواهش می کنم، تمنا می کنم که به سووالات زیر لزومی ندارد پاسخ بدهید، پاسخ هم دادید پاسخنامه را برای اینجانب نفرستید، چون اصلا من آدرس به شما ندادم. ادامه 


نیک آهنگ کوثر
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information