10.03.2012به انتخاب راژانه

برقراري روابط جنسی با شریک زندگی ميتواند چه آثار مثبتي بر سلامت جسمي زوجهاداشته باشد؟ پزشکان ۱۲ فايده طبي را براي اين رابطه برشمردهاند:


برقراري روابط جنسی با شریک زندگی ميتواند چه آثار مثبتي بر سلامت جسمي زوجها داشته باشد؟ پزشکان ۱۲ فايده طبي را براي اين رابطه برشمردهاند:

۱کاهش استرس
محققان اسکاتلندي ۲۴ زن و ۲۲ مرد را در شرايط پراسترس- مثل سخنراني در جمع يا حل مسايل رياضي در حضور ديگران- قرار دادند و فشارخون آنها را اندازهگيري کردند. نتيجه جالبي به دست آمد؛ افرادي که به تازگي با شریک شان روابط جنسی داشتند، در موقعيت استرسزا برخورد سالمتري نشاندادند. مطالعه ديگري نشان داد فشارخون دياستولي (عدد دومي که دستگاه فشارسنج به ما نشان ميدهد) افراد متاهلي که با شریک خود زندگي مي‌‌کنند و روابط جنسی منظمي دارند، از فشارخون افرادي که با شریک شان رابطه جنسی ندارند، پايينتر است. نتايج يک تحقيق جالب ديگر هم ثابت کرده زناني که شریک شان مرتب آنها را در آغوش مي گيرند، فشارخون سالمتري دارند.

۲افزايش ايمني
محققان دانشگاه ويلکس با ثبت چگونگي رابطه جنسی ۱۱۲ زوج و بررسي ميزان توليد بزاق در آن ها دريافتند رابطه با شریک (۲ بار يا بيشتر در طول هفته)، باعث افزايش سطوح آنتيبادي ايمونوگلوبيندر بدن ميشود. اين پادتن در پيشگيري از سرماخوردگي و برخي عفونتها نقش مهمي دارد.

۳کاهش وزن
هر ۳۰ دقيقه روابط جنسی، باعث مصرف ۸۵ کيلوکالري انرژي در بدن ميشود و لابد ميدانيد که سوزاندن کالري مترادف است با کاهش وزن.

۴سلامت قلب
تحقيق ۲۰ ساله دانشمندان انگليسي نشان داده مرداني که در طول هفته ۲ بار يا بيشتر روابط جنسی دارند، نسبت به مرداني که کمتر از ۱ بار در ماه چنين روابطي را برقرار ميكنند، کمتر گرفتار حملههاي مرگبار قلبي ميشوند. اين محققان باور عمومي تاثير سو رابطه جنسی بر احتمال سکته قلبي را رد ميکنند.

۵افزايش اعتماد بهنفس
محققان دانشگاه تگزاس ميگويند رابطه جنسی تاثير بسزايي بر اعتماد بهنفس و احساس رضايت از خويشتن دارد. البته اين يافته به معني لزوم داشتن روابط جنسی براي افزايش اعتماد بهنفس نيست اما اگر فردي از نظر اعتماد بهنفس مشکلي نداشته باشد، سلامت رابطه جنسی تاثير مثبتي بر ارتقاي اعتماد بهنفسش خواهد داشت.

۶.افزايش صميميت
برقراري روابط جنسی و رسيدن به اوج لذت جنسي، سطح هورمون اکسيتوسينکه به هورمون محبت مشهور است- را افزايش ميدهد. به اين ترتيب زوج ها بعد از رابطه جنسی احساس صميميت و اعتماد بيشتري بههم خواهند داشت. تحقيقات انجام شده روي ۵۹ زن نشان داده که سطح هورمون اکسيتوسين آنها بعد از در آغوش گرفتهشدن به وسيله شریک شان افزايش يافته است. سطح اکسيتوسين بدن فرد با حس سخاوتمندي او هم رابطه مستقيمي دارد.

۷کاهش درد
هورمون محبت يا اکسيتوسين سطح اندورفينهاي (مواد ضددرد طبيعي بدن) بدن را افزايش ميدهد. پس اگر گرفتار سردرد، آرتريت روماتوييد يا «نشانگان پيش قاعدگي» (PMS)هستيد، ميتوانيد تاثير روابط جنسی با شریکتان را بر درد ناشي از اين مشکلات درک کنيد. محققان براي اثبات ادعاي خود از ۴۸ نفر خواستند اکسيتوسين را استنشاق کنند، سپس انگشت دست آنها را مجروح کردند و دريافتند که حضور اکسيتوسين حس درد را تا ۵۰ درصد کاهش ميدهد.

۸کاهش خطر سرطان پروستات
محققان ثابت کردهاند مردان جواني که بيش از ۲۱ بار انزال در ماه دارند، نسبت به مرداني که ۷-۴ بار در ماه انزال دارند، با احتمال کمتري دچار سرطان پروستات ميشوند.

۹تقويت عضلات قاعده لگن
انقباض عضلات قاعده لگن زنان هنگام برقراري روابط جنسی احساس رضايت بيشتري به آنها ميدهد و اين انقباضها براي تقويت عضلات اين ناحيه و پيشگيري از بياختياري ادرار موثر است.

۱۰کاهش خطر سرطان پستان
تحقيقات نشان دادهاند، روابط جنسی در زناني که تا بهحال تجربه زايمان نداشتهاند، خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش ميدهد.

۱۱خواب عميقتر
اکسيتوسين ترشحشده بعد از روابط جنسی، باعث القاي خواب ميشود. از طرفي خواب راحت، آسوده و کافي آثار بسزايي بر سلامت عمومي بدن دارد از جمله وزن مناسب و ميزان سالم فشارخون.

۱۲سلامت پوست
رابطه جنسی ضمن افزايش گردش خون در بدن باعث بهبود اکسيژنرساني به سلولهاي پوست ميشود و درنتيجه به پوست ظاهري درخشان ميبخشد. حتما خودتان متوجه اين تغيير بعد از رابطه با شریکتان شدهايد. در ضمن رابطه جنسی با اثر افزايشي خود بر ميزان کلاژن، ايجاد لکهبر پوست و افتادگي آن را کاهش ميدهد

 راژانه


همه از تاثیرات کاهش فعالیت جنسی بر روی مردان تا اندازه ای باخبرند
 ولی کمتر کسی از تاثیر آن بر بدن زن آگاهی دارد.
 بیاد داشته باشید که علاوه بر تعداد معاشقه، تغییرات هورمونی و عادت ماهانه نیز در میل جنسی زنان نقش دارد. در این جا به بررسی تفاوت های تاثیر کاهش فعالیت جنسی بر زنان و مردان می پردازیم.ه

عکس العمل بدن مرد و زن نسبت به کاهش فعالیت جنسی کاملا متفاوت است. زن هرچقدر تعداد معاشقه کمتری داشته باشد، میل و لذت جنسی او کمتر شده و مشکل تر ارضاء می شود برعکس هرچه زنان از لحاظ جنسی بیشتر فعال باشند، علاقه آنها به معاشقه بیشتر خواهد بود.ه
در یک مقاله دیگر که در کتاب لاو سایکل ذکر شده، گفته شده است تعداد دفعات آمیزش روی تنظیم عادت ماهانه خانم ها نیز موثر است. در این مطالعه عادت ماهانه زنانی که بیشتر از دو بار در هفته آمیزش داشتند منظم تر از کسانی بود که فقط هفته ای یک بار نزدیکی می کردند و زنانی که بندرت معاشقه می کردند، عادت ماهانه خیلی نامنظمی داشتند.ه
علت این امر افزایش سطح هورمون استروژن در بدن زنان فعال از نظر جنسی می باشد. لازم به تذکر است که فقط معاشقه با جنس مخالف باعث این تغییرات هورمونی می شود و خودارضایی چنین تاثیری ندارد.
حتما شما می دانید که قابلیت باروری یک زن تا حد زیادی به منظم بودن عادت ماهانه او بستگی دارد؛ پس زنانی که فعالیت جنسی بیشتری دارند کمتر دچار مشکل ناباروری خواهند شد. از طرف دیگر معمولا هر چه عادت ماهانه نظم بیشتری داشته باشد، سلامت عمومی بدن زن نیز بهتر خواهد بود.ه
در این مطالعه نتیجه داشتن رابطه جنسی بیش از دو بار در هفته نسبت به تعداد کمتر عبارت بود از:
باروری بهتر، استخوان بندی محکمتر، سلامت قلب و عروق، افسردگی کمتر، کاهش خطر ابتلا به ناراحتی های پستان و رحم، کاهش ناراحتی های بعد از یائستگی

راژانه

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information