10.23.2012


به انتخاب مژگان هارونی

تنه نزن : این پیشگفتار در جواب به کامنتهای ضد یهودی بویژه در مورد کشتار دسته جمعی هالوکاست که در پایان این مقاله امده و در ان فارسی زبانان ( شرمم میاید که انانرا ایرانی بنامم! ) یا مانند ملیجک درباریشان احمدی نژاد ان رویداد وحشتناک  را از پایه انکار کرده اند و یا از ان بدتر در مورد تعداد کشتگان ان چانه زده اند!. نوشته شده :   
  • ان چیزی که ما یهودیان را معطل نگاه داشته انست که بیاییم و فرض کنیم  تعداد کشته شدگان کمتر از شش میلیون  حتی تنها یک نفر بوده است ایا این یهود ستیزان از ریشه خراب با وجود این میتوانند انرا عملی غیر انسانی بدانند و یا نه و اگر دلشان به ان خوش است که طرف یهودی بوده و حقش هم کمتر از این نبوده ایا قلبی انسانی! در سینه انان نسبت به همخونان خودشان  میتپد که برای یک لحظه تصور کنند ان یک نفر از فرزندان و نوه ها و پدر ها و مادرها و برادران و خواهران انان بوده است و در ان موقع چه احساسی دارند و برای این جنایت بی دلیلی که شده  چگونه عکس العملی باید نشان بدهند؟  باید بگویم هیچ همانطریکه رهبرشان خمینی که هنوز هواپیمایش بر سرزمینی که انرا کنف یکون کرد فرود اید در مورد احساسش نسبت به بازگشت به وطن گفت « هیچ »  .این عده از همان دسته ها یی هستند که باد به هر جهت بوزد با ان میوزند و اگر خدای ناکرده روزی اسراییل جمهوری اسلامی را مورد تهاجم قرار دهد از اولین دسته یی خواهند بود که به پای اسرایلیها خواهند افتاد و انرا بوسه بابان خواهند کرد. نام دیگر انان در فرهنگ امنیتی کشورها جاسوس است که از انان کثیفتر خودشان هست
    ا . این دسته از ادمها از زمان یورش اعراب و یا هر دشمنی که بعد از انان ایران را به اشغال خود در اورده و ناموس انرا به باد داده ، در قفای ارادت به دین و شعبه ئی که به ان تعلق دارند نقش ستون پنجم ر برای پیروزی انان در غلبه بر ایران بازی کرده اند.
  • انان نه  برای یهودی و مسلمان و مسیحی دل میسوزانند و نه برای افراد فامیلی همخون خودشان، انان کرمهائی کثیفند گه لیاقتشان در همان لجنزاریست که نزدیک به ۱۴ قرن است در ان غوطه میخورند و بس.
  • داوید فاخریبه مناسبت پنجاهمین سالگرد اعدام آدولف آیشمن، عکسهای نادری از این جنایتکار جنگی نازی مجددا منتشر شد که پژمردگیاش در زندان اسراییل را به تصویر کشیدهاند.

آیشمن از افسران اصلی هیتلر و طراح اصلی سازماندهی هولوکاست بود که تدارکات لازم برای کشتار شش میلیون یهودی را سامان داد.

آیشمن دستیار اصلی هاینریش هیملر، رییس اساس بود و اغلب از مقر اصلی گشتاپو در برلین دستور میداد که سرعت کشتار افزایش یابد و به افسران گوشزد میکرد که حتی به کودکان یهودی هم رحم نکنند. آیشمن پس از جنگ به آرژانتین گریخت و در کارخانهٔ مرسدس بنز کار میکرد تا اینکه توسط ماموران موساد دستگیر شد و برای محاکمه به اسراییل انتقال یافت.

گرفتار: آیشمن سرگرم سیگار کشیدن 
در سلولش در زندان جالامه، اسراییل.

از عرش تا فرش:
سرهنگ دوم نازی آدلف آیشمن (چپ) و
متصدی برنامهٔ یهودیکشی هیتلر، 
در حال تیکشیدن کف سلول (راست)

این عکسهای به یاد ماندنی را عکاسی به نام گژون میلی برای مجلهٔ لایف گرفته است و آیشمن را در سلول زندان در حال تیکشیدن کف سلول، مطالعه و نوشتن نشان میدهند.

این عکسها به خوبی نشان میدهند که چطور فردی که یار غار هیملر و اغلب با هیتلر دمخور بود از عرش به فرش فرو افتاد.

همچنین در عکسهایی میبینیم که دارد زیر پیراهنی‌‌های خیساش را پهن میکند، به تنهایی در وقت نرمش قدم میزند و منتظر محاکمه است.

سرهنگ دوم آیشمن را بابت ۱۵ اتهام جنایی به پای میز محاکمه کشاندند که جنایات جنگی علیه بشریت از جملهٔ آنها بود. آیشمن در پایان به مرگ محکوم شد و در ۳۱ مه ۱۹۶۲ به دار آویخته شد.

 
دیو: آیشمن نشسته در آفتاب، در 
حیاط مخصوص نرمش در بیرون سلول

 
واپسین روزها: آیشمن نشسته پشت میز و در حال نوشتن

این عکسها نخستین بار در آوریل ۱۹۶۱ و به مناسبت
آغاز محاکمهٔ آیشمن در مجلهٔ لایف چاپ شد.

کارهای روزمرهٔ آیشمن، غذا خوردن وی در ناهارخوری زندان و تقلایاش برای همکلام شدن با نگهبانان زندان در این عکسها نشان داده شده است. نگهبانان حاضر نبودند یک کلام هم با آیشمن همصحبت شوند که تعجبی نداشت.

در شرح عکسی که آیشمن را دست به سینه در حال قدم زدن در حیاط ورزش نشان میدهد آمده است: سیم خاردارهای آشنای قربانیان وی اکنون گامهای خودش را در چنبر خود دارند.

در عکس دیگری نگهبانی از پنجرهٔ سلول غذا خوردناش را تماشا میکند. در شرح این عکس آمده است: غذا خوردن به تنهایی اما زیر نگاه نگهبان. زندانی در حال غذا خوردن در سلول. اکثر نگهبانان یک کلمه هم نمیتوانند به زبان آلمانی حرف بزنند. البته صحبت کردن با او نیز ممنوع بود.

عکسی که او را در حال خواندن کتاب نشان میدهد نشانگر آن است که هنوز به فلسفهٔ نازی تعلق خاطر دارد. در شرح این عکس آمده است: خواندن و نوشتن منعی ندارد و آیشمن هم فقط کتابهایی راجع به حکومت نازی را میخواند.
 
بیمار: آیشمن زیر نگاه نگهبانی 
مخفی و تحت معاینه در سلولاش

 
استراحت: آیشمن در حال مطالعهٔ کتاب و استراحت در سلول

در شمارهٔ آوریل ۱۹۶۱ مجلهٔ لایف، دبیران تحریریه راجع به اهمیت این عکسها برای خوانندگان توضیح دادهو نوشتهاند که: هر چند گاهی انسان بزرگی نماد روزگار خود میشود. با بسامدی کمتر، انسانهایی نیز نماد خیر یا شر و عقلانیت یا جنون دوران خود میشوند. آدولف آیشمن این عضو حزب نازی چنین فردی است، نماد پلشتی و زشتی وصفناپذیر آلمان هیتلری.

چند و چون دستگیری و محاکمهٔ آیشمن در پی گذشت نیم قرن همچنان موضوعی جنجالی است. آیشمن پس از پایان جنگ دستگیر شد اما توانست از زندان متفقین بگریزد. پیروزمندان جنگ در سراسر اروپا و جهان در به در دنبال بلندپایگان حکومت آلمان بودند اما از آیشمن نام چندانی در میان نبود. فقط با برملاشدن جزییات بیشتری راجع به نسلکشی یهودیان بود که نقش محوری آیشمن در آن برای تعقیبکنندگان مقامات نازی رفته رفته آشکار شد.

محاکمه: آیشمن در دادگاه اورشلیم، 
در محاصرهٔ پلیس اسراییل
و ایستاده در جایگاه ضدگلوله


آیشمن در جایگاه متهمان در دادگاه عالی اورشلیم 


 
گذرنامهٔ جعلی اسراییلی که برای خارج 
کردن آیشمن از آرژانتین به کار رفت.

آیشمن به مدت ۱۵ سال با هویت جعلی در آرژانتین زندگی و برای شرکت مرسدس بنز کار میکرد. در سال ۱۹۶۰ موساد در پی دریافت اطلاعات محرمانهای، گروهی را برای ربودن وی و انتقال دادن به اسراییل به منظور محاکمه، به بوئنوسآیرس اعزام کرد.

اسراییل در آغاز سعی کرده بود از طریق مذاکره با حکومت آرژانتین، آیشمن را تحویل بگیرد اما مذاکره به جایی نرسید.

سازمان اطلاعات و امنیت اسراییل که نگران بودن فرصت محاکمهاز دست برود آیشمن را به دام انداخت و پس از بیهوش کردن او را به طور غیرقانونی با پرواز شرکت هواپیمایی العال اسراییل از آرژانتین خارج کرد.

آرژانتین که از نقض حق حاکمیت خود به خشم آمده بود به سازمان ملل شکایت کرد. گلدا مایر، نخستوزیر اسراییل هم در واکنش به این شکایت در ابتدا ادعا کرد که ربودن و انتقال آیشمن توسط شهروندان غیرنظامی انجام گرفته است نه مقامات دولتی. دولتهای آرژانتین و اسراییل بعداٌ به توافق رسیدند که هرگونه دعوای حقوقی در این مورد را خاتمه دهند.

روسها در ۲۷ ژانویهٔ ۱۹۴۵ آشویتس را آزاد کردند 
و با صحنههای وحشتناک وصفناپذیری مواجه شدند

طبق اطلاعات طبقهبندی شدهای که به تازگی انتشار یافته است آیشمن با نام جعلی ریکاردو کلمنت به خبرنگاران گفته بود که پس از فرار تاسف میخورد که چرا یهودیان بیشتری را طی طرح نسلکشی یهودیان از بین نبردهاند.

آیشمن در دههٔ ۱۹۵۰ گفته بود که بزرگترین اشتباهاش این بود که همهٔ یهودیان را نکشته بود. گفته بود: کارمان را خوب انجام نداده بودیم. میتوانستیم بیشتر مایه بگذاریم. مجری خشک خالی دستورها نبودم. اگر چنان آدمی بودم احمقی بیش نمیبودم. در عوض جزو تصمیمگیرندگان بودم. ایدهپرداز بودم.

در نوارهایی هم که به جا مانده به نظر میرسد که آیشمن به جنایاتی که مرتکب شده افتخار میکند چون یک کلمه هم اظهار تاسف نمیکند.

این نوارها را مجلهٔ اشپیگل آلمان به تازگی و پس از آن پیدا کرده است که سازمان امنیت آلمان ۴۵۰۰ پروندهراجع به آیشمن را منتشر کرد. این فایلها در حال حاضر در بایگانی فدرال آلمان در کوبلنتس قرار دارد.

 
کودکان پشت سیمهای خاردار در 
اردوگاه آشویتس واقع در جنوب لهستان

لیست برخی از کامنتهای رسیده

علی
|
ir.gif
|
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
l_c_info.gif
60


64
پاسخ
comments.gif ما هولوکاستو نفی می کنیم 
بعد میگی 6میلیون یهودی کشته شدن؟
r_c_info.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
l_c_info.gif
5


161
پاسخ
comments.gif احمدی نژاد که میگفت هولوکاست دروغه!!
پاسخ ها
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif احمدی نژاد پرسیده بود اگر هولوکاست را
اروپایها بوجود اوردند چرا مردم فلسطین و خاور میانه
باید تقاصسش را پس بدهند؟
r_replay.gif
ناشناس
|
us.gif
|
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif فکر کنم از وقتی انقلاب شده تا الآن کسی
به اندازه احمدی نژاد به اقتصاد ضربه نزده به خاطر
همین من هم دل خوشی ازش ندارم ولی انصافا در 
مورد هولوکاست هیچوقت نگفت نبوده گفت باید تحقیق بشه...
r_c_info.gif
mohammad reza arab
|
ir.gif
|
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
62


30
پاسخ
comments.gif با این نوشته خود ادعای صهیو نیستها را در مورد هولوکاست تائید کردید قبول چیزی بوده نه انطور که انان میگویند

r_c_info.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۰۱:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
1


50
پاسخ
comments.gif مرگ کسب و کار من است(روبر مرل)
r_c_info.gif
ابی
|
ir.gif
|
۰۲:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
4


107
پاسخ
comments.gif خالی نبندین دکتر گفته همش افسانه ست
پاسخ ها
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
l_replay.gif
comments.gif خوش به حالتون با اين دکترتون.
r_c_info.gif
رامین
|
ir.gif
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
102


25
پاسخ
comments.gif هلوکاست یک دروغ بیشتر نیست قسمت بزرگ این دروغ کشته شدن 6 میلیون یهودی است. درحالی که کشورهای درگیر جنگ در اروپا کلاً نزدیک به 1.700.000 یهودی وجود داشته معلوم نیست این 4.300.000 نفر از گجا آمده است
پاسخ ها
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
l_replay.gif
comments.gif بالام جان یه جوری بین 6 میلیون یا ارقام دیگه یکی به دو می کنی که انگار حرف از یه تعداد حیوونه، اصلاً تو بگو 6000 نفر، درسته به خاطر تعصبات بیجا تعدادی انسان بیگناه رو به جرم یهودی بودن بکشن؟ این کار از هر کسی و بر علیه هر مکتبی سر بزنه قابل دفاع نیست
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
l_replay.gif
comments.gif آقای ناشناس کاملا درسته که بکشن. مگه نمیبینی اين چند نفر توله ای که ازشون مونده چجوری دنیا رو به گند و کثافط کشوندن؟
r_c_info.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
6


76
پاسخ
comments.gif پس اگر اين اطلاعات و اين تصاوير واقعي باشد كه دنيا معتقد است كه واقعي است پس با ادعا هاي جناب رئيس جمهور چكار كنيم!؟
r_c_info.gif
عماد
|
ir.gif
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
73


17
پاسخ
comments.gif شما هم خیلی زیرکانه بر تعداد قربانیان 
که غرب ادعا میکنه یعنی شش میلیون صحه گذاشتید.
این یعنی بازی در زمین دشمن
پاسخ ها
r_replay.gif
ناشناس
|
ru.gif
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif بايد دروغ بنويسن يعني؟
r_replay.gif
عماد
|
ir.gif
|
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif نه خیر دروغ ننویسند. اتفاقا چون باید راست نوشت آمار شش میلیون غلطه.
r_replay.gif
ناشناس
|
us.gif
|
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
l_replay.gif
comments.gif دژژژژژژژژژژژژژمن
r_c_info.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
4


51
پاسخ
comments.gif ولی رئیس جمهور ما میگه همه اینا
حرف مفته وهولوکاستی در کار نبوده!
r_c_info.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
2


17
پاسخ
comments.gif ویلکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفون
r_c_info.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
9


42
پاسخ
comments.gif پس هولوکاست داستان نیست؟
r_c_info.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
67


14
پاسخ
comments.gif دستش درد نکنه
پاسخ ها
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif یادمان باشد که خداوند فرموده نزد من
هیچ چیز بدتر از قطره خونی نیست که به ناحق 
ریخته شده باشد
r_c_info.gif
salar
|
us.gif
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۹
l_c_info.gif
117


25
پاسخ
comments.gif دمش گرم عجب انسان شریف وروشن فکری بوده منم باهاش موافقم فقط یه جا اشتباه کرده که همه ی یهودی هارو نکشته بود انشاالله یهروزی برسه که تمامی یهودیان از بین برن
پاسخ ها
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۰۹:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif ...... بر سر نژادپرستت
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif سالار تو خارج میخوری و میگردی از انسانیت بویی نبرده ای .و نقش خدا را در این وسط فراموش کرده ای که همه افریده خدایند و قتل نفس گناه کبیره است
r_replay.gif
ناشناس
|
us.gif
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
l_replay.gif
comments.gif خارج نیست داداش من با وی پی ان اومده
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۰۱:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
l_replay.gif
comments.gif واقعا که.برات متاسفم اقای نژادپرست.
r_c_info.gif
سعید
|
ir.gif
|
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
l_c_info.gif
3


56
پاسخ
comments.gif مگه آقای مدیریت منکر هولو کاست نشده؟
r_c_info.gif
یکی مثل تو
|
ir.gif
|
۰۴:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
l_c_info.gif
103


16
پاسخ
comments.gif بابا این سایت فرارو هست یافرااسراییل؟شماراچه شده؟خیلی ازاسراییل غاصب طرفداری میکنید نکنه فردابه رسمیت بشناسیدش؟حق فلسطین چه میشود؟کدام عاقلی افسانه سرتاپادروغ هلو کاست راباورکرده؟ ازشمادیگه انتظارنداشتیم برای اسراییل جنایتکاراشک بریزید......اسراییل بایدازصحنه روزگارمحوشود. :امام خمینی
پاسخ ها
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif برو بابا کشکت رو بساب
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۱:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif به اسراییل کاری نداریم به کشتار ایراد میگیریم هوچی گری در نیار
r_replay.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif چه ربطي داشت اونوقت؟
r_replay.gif
ناشناس
|
ru.gif
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
l_replay.gif
comments.gif اينا همشون شيفته آدمكشي ان
r_c_info.gif
ناشناس
|
ir.gif
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
l_c_info.gif
56


15
پاسخ
comments.gif تدارکات لازم برای کشتار شش میلیون یهودی ،، چی میگی !! 6 میلیون اونم یهودی !! به گواه سرشماری های خود اروپا کل جمعیت یهودیان ق4 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information