10.09.2012 اخبار اسرائیل،
 جمهوری اسلامی 
و دیگر نقاط جهان

تازه شده در
دهم ماه اکتبر ۲۰۱۲
۲۱ مهر ماه ۱۳۹۰ کارتون : پیام برومند مغرب
تانیاهو در پیامی که برای فرماندهان ارتش فرستاد از 
موفقیت آنان در شناسایی و انهدام این پهپاد قدردانی و تاکید کرد 
که ارتش اسرائیل همچنان به دفاع هوشمندانه از مرزهای 
هوایی، دریایی و زمینی کشور ادامه میدهد
مسابقه قایقرانی«قایقهای اژدها» یکی از ورزش های آبی
 است که با بیشترین سرعت در حال رونق گرفتن در جهان می باشداسرائیل نیز میزبان اولین فستیوال قایقهای اژدهای خود در دریای گالیله، واقع در شمال اسرائیل بودبسیاری از شرکت کنندگان در این فستیوال از کانادا و کشورهای دیگر، هیچگاه در اسرائیل نبوده اند


ادعای یک رسانه اسرائیلی:
ابراهیم نبوی
اصلا مگر از روز اول که مردم آمدند توی خیابان داد زدند که الا و بلا ما همین رئیس جمهور خودمان را می خواهیم، رای نیاورده که نیاورده،...همین اینها نگفتند فتنه نکنید ... این مموتی به درد مملکت داری نمی خورد؟ خب گفتندادامه  ...**************


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information