11.30.2012


مار - طرحی از مانا نیستانی


وزیران خارجه آلمان و ایران
منشور کوروش
ابراهیم نبوی
در ادامه سلسله مصاحبه هایی که با اشخاص خیلی مهم داشتیم، امروز هم به سراغ حسین جلالی، مسئول دفتر آقای مصباحیزدی رفتیم. البته چون مصاحبه به صورت تلفنی و از راه دور انجام شده، آسیبی به ما نرسید، نگران نباشید.

حاج آقا شما نظرتون در مورد انتخابات چیه؟
هاشمی رفسنجانی نمیخواهد انتخابات رییس جمهوری را تعیین کند، این فرد به دنبال بعد ایجابی قضیه نیست بلکه دنبال بعد سلبی آن است‏. ‏

نه حاج آقا، من نظر آقای هاشمی رو نپرسیدم، نظر گرانبهای خودتون رو می خوام بدونم. نمی خواین یه تصویری ارائه بدید؟
هاشمی رفسنجانی برای آنکه تصویر مثبتی از خودش ارایه بدهد، عنوان میکند که مردم وضعشان خراب است و کشور خراب شده، من هشت سال کار ریاست جمهوری را بر عهده داشتم، کشور را از بحرانها نجات دادم، الان هم چارهای نیست و تا بتوانم کمک میکنم‏.ادامه

نیک آهنگ کوثر
تمام هفته اینده را برای شما عزیزان
 همراه با شادی و سلامتی
 ارزو میکنیم


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information