11.20.2012
به روز شده
۲۱ نوامبر ۲۰۱۲
ادامه پروژه مقدس سازی خامنه ایتحلیل فاکسنیوز از جنگ فلسطین و اسرائیل

تلاشهای بینالمللی برای آتش بس

گزارش المانیتور از عملیات نابودی موشک های فجر
مصر دست رد به سینه جمهوری اسلامی زدباراک اوباما و نخست‌وزیر چین در کامبوج

احمد زیدآبادی

پرستو فروهر


اکبر هاشمی رفسنجانی


عبدالله نوری و محمد خاتمی


نوشته ابراهیم نبوی

***************

طرحی از نیک آهنگ کوثر

آیت الله خامنه ای و بشار اسدتداوم حصر موسوی وکروبی

 و سیاست اصلاح‌طلبان‎

طرحی از نیک اهنگ کوثر
  


تنه نزن: برو دارمتپاتیش


میرحسین موسویimage
در محاصره دلار، طرحی از پیام برومندتوضیح عکس زیر
نمیدانستیم که « ادم سواری » از « قایق سواری » شروع میشود!. در عکس زیر حضرت « افت » الله خامنه ئی را مشاهده میکنیم
که در عنفوان جوانی بعد از بازگشت از یک « عرق خوری و تریاک کشی » جانانه که دور از حشم اغیار بر روی رود کارون با رفقا به انجام رسانده به ساحل برگردانیده میشود


محمود بهمنی


  • کارتــــــون استقبــــــال
  • طرحی از نیک اهنگ کوثر
  • طنــــــــــز
  • ابراهیم نبوی
  • مرگ ستار بهشتی طبیعی بود
  • بیا، خیال تان راحت شد؟ پزشکی قانونی هم اعلام کرد " مرگ ستار بهشتی طبیعی بوده." البته که طبیعی بوده. مگر قرار است طبیعی نباشد؟ آن آدمهای کم عقل و کم خردی که می گویند نخیر، قبول نیست، ما مطمئنیم که مرگ ستار بهشتی طبیعی نبوده و او کشته شده است، اصلا به این نکته توجه نمی کنند که این اطلاعیه را پزشکی قانونی سوئیس که نداده که ما از آنها دلیل بخواهیم. پزشکی قانونی آلمان هم اعلام نکرده که ما بتوانیم بگوئیم ما را قانع کن. این اطلاعیه توسط پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران صادر شده. انتظار داشتید مثلا پزشکی قانونی جمهوری اسلامی اعلام کند مرگ ستار بهشتی غیرطبیعی بوده و او با شکنجه کشته شده است؟ اصلا من به این دلیل کلی که هر اتفاقی در ایران طبیعی است و همیشه باید انتظارش را داشت، کاملا معتقدم که از نظر پزشکی قانونی نه تنها مرگ ستار بهشتی طبیعی است ادامه


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information