12.21.2012
مجمع عمومی سازمان ملل

محمد رسول باقريان غواص ايرانی ساکن جزيره بالی در اندونزی به همراه گروه ديگری ازغواصان جهان، موفق شدند درخت کريسمسی را در عمق ۳۷.۵ متری اعماق اقيانوس آرامقرار دهنداين حرکت نمادين که برای ثبت در رکوردهای گينس شناخته شده، در حمايت ازاعلاميه حقوق بشر و در اعتراض به نقض حقوق انسانی در جهان انجام گرفته استبهگزارش محبت نیوز، آقای باقريان در سال ۲۰۱۰ پس از افزايش فشار و تهديد نوکيشانمسيحی توسط جمهوری اسلامی که در آن زمان منجر به بازداشت بيش از ۷۰ نفر ازنوکيشان مسيحی در سراسر کشور شده بود، مجبور به ترک ايران گرديد و تن به تبعيداجباری شدرضا جمالی از رادیو فردا با آقای باقریان در مورد این «رکوردشکنی» گفتگوکرده است.گروهی از دیپلمات ها و مقام های پیشین آمریکایی و اروپایی در نامه ای خطاب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواسته اند مذاکره با ایران را با جدیت بیشتری دنبال کند.هیسپان تی ویشرکت اسپانیایی"هیسپا ست" که ارائه‌دهنده خدمات ماهواره‌ای است، شبکه انگلیسی زبان "پرس‌تی‌وی" و شبکه اسپانیایی زبان "هیسپان تی‌وی" را تحریم کرد و آنها را از روی ماهواره برداشت.


گناهی
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information