5.28.2013


هفتم خرداد ماه ۱۳۹۲ اعراب


مقدمه
مغولها به شهروندان کشوری که انرا به اشغال خود دراورذه اند اجازه میدهند که در یک رای گیری استثنائی و ( بذون دخالت دست! ) تصمیم بگبرند که ایا رای به ان بدهند که اشغالگران همچنان بر کرسی شقاوتگری  و ناموس کشور به باد دهی بنشینند و یا دستجمعی گورشان را گم کنند و به انجائی که « دولت فخیمه » کاشته بودتشان، به نجف بازگردند!! اما با خبر امروز ۲۸ مه ۲۰۱۳ که حاکی از تعداد ۶۶ تن از شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی بود که در عراق کشته شدتد !انها تا زندگی پر از تجاوز و چپاول بدون مقاومتی را میتوانند در ایران داشته باشند هرگز به نجف بر نخواهند گشت!. معنی این امت خر کنی یعنی ( انتخاباتچه مفهوم دیگری میتواند داشته باشد جز انکه مال بد بیخ ریش صاحبی میماند که از روز اول ان « جنس بد « را خرید؟ 
داوید فاخری
طرحی از هادی حیدری، شرق


سر خط خبر 


 و علی الحساب ۴ میلیارد دیگر هم برای سال ۲۰۱۳
لوس آندس از انتخابات ایران

ابراهیم نبوی
سووال یکمبا توجه به اینکه محمد باقر قالیباف، نامزد یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردهمن مدیر پشت میزی نیستمبه نظر شما پس چه مدیری است؟
گزینه یکمدیر پشت موتوری
گزینه دومدیر کف خیابانی
گزینه سهمدیر چوب به دست
گزینه چهارهر سه مورد با همنگاه دی سایت به چالش 
احمدی نژاد و حاکمیت

مصاحبه روز با ردصلاحیت شدگان شوراها
اصلاح طلبی و انتخابات در 
مصاحبه باعباس عبدی
با تایید ردصلاحیتهای گسترده ( محسن هاشمی، معصومه ابتکار، مرتضي حاجی، ولیالله شجاع پوریان، محمود علیزاده طباطبایی، فریدون عموزاده خلیلی، احمددنیامالی، مسعود سلطانیفر و علی صالحآباديبه همراه دهها نام دیگر همگی و تقریبا همه با یک دلیل مشترک: "عدم التزام عملی به اسلام و پایبندی به ولایتفقیه ؛عدم وفاداري به قانون اساسي". )

اصلاحطلبان در انتخابات شرکت نمیکنند

"تهدید پدر شهید به خودکشی
" و "
تبعیض در استانها"


واردات گوشتهای آلوده؛ 
تکذیب های بی حاصل


رشد نگران کننده اختلالات 
روانی به زبان آمار رسمی
مقدمات برخورد با رجایی ثانی

گزارش خبرگزاری فرانسه از تاثیرات
فعالیت حزبالله در سوریه


2 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information