5.31.2013

باران رای - طرحی از مانا نیستانی
  • تکذیب ادعای اسد: سامانه موشکی
  • اس ۳۰۰ به سوریه «نرسیده است»
    روزنامه «ودوموستی» چاپ روسیه روز جمعه به نقل از منبعی «در صنایع دفاعی» این کشور گزارش داد که برخلاف ادعای بشار اسد، سامانه دفاعی اس ۳۰۰ هنوز به سوریه نرسیده است. این منبع حتی در مورد تحویل نهایی این سامانه به سوریه ابراز تردید کرده است.

حمله مرگبار به اتوبوس جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان؛
 حزبالله متهم اصلیست و ایران پشتیبان اصلی این گروه به
 شمار میرود


ابراهیم نبوی
چیکار داری می کنی؟
-      مگه کوری؟ دارم چیز میزامو جمع می کنم برم... بروکنار
-      کجا بری؟
-      جهنم... بروکنار
-      خب همین جا بمون. چه فرقی می کنه؟
-      ببین حوصله ندارم همچی با پشت دست می زنم تو ...
-      اووووه... به من چه اصلا... بیا بروووو
-      یعنی واقعا نمی خوای جلوی منو بگیری؟
-      نه. هر جهنمی دلت می خواد بیا برو
-      یعنی واقعا هیچ تلاشی نمی خوای برای توقف من بکنی؟
-      نخیر. مگه غنی سازی اورانیومی که برای توقفت تلاش بکنم؟ بیا برو هر غلطی می خوای بکنی بکن
-      یعنی واقعا برات مهم نیست من از اینجا برم؟


Have a nice weekend


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information