8.20.2013

فرشته عدالت در سالگرد اعدام های ۶۷  طرح از نیک آهنگ کوثر


عاقبت ناخوشایند پناه جویان ایرانی در استرالیا


در سال‌های گذشته ده‌ها ایرانی که سوار بر قایق‌های فرسوده قاچاقچیان عازم جزیره کریسمس بوده‌اند،‌ در دریا غرق شده‌اند.
کوین راد نخست وزیر استرالیا
جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، زمان دقیق این دیدار را اعلام نکرده است
 نگاه عباس میلانی به شاه فقید
«
شاه از اول شاه بود»
عباس میلانی در مراسم رونمایی ا


تفریح جوانان

هشدار مسئولان در 

مورد اعتیاد زنانداوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران.

از جلسات شورای همکاری خلیج فارس.

شجاعت ، طرحی از توکا نیستانی

ابراهیم نبوی
آن حمید بلامحمود، آن معاند رای کبود، آن شیخ شکر جناح، آن پیرو پرتو مصباح، آن ناطق بی منطق، آن باهنر را داده دق، آن پاینده فرقه پایداری، آن داننده تفاوت " ایتز اوکی" و "آی ام ساری"، آن قطب جوشان مجلس، آن حسینیان، ثم خسروخوبان، را مخلص، آن وکیل الدوله رانتخوار، آن کوچک زاده را یارغار، آن دشمن خاتمی و روحانی، آن دارنده روابط نهانی، آن عاشق اکشن و بزن بزن، آن تالی سیف بن زی یزن، آن رفته اوگاندا و بلغار و هر جائی، آن عاشق قلمفرسائی، شیخنا و وتدنا و مولانا حمید رسائی، قاطی بود، و جمع کننده هر بساطی بود و دشمن هر نشاطی بود و چون به نسوان رسیدی راست افراطی بود.ادامه 


گزارش جورازلم پست از انتصاب 
رئیس جدید سازمان اتمی


گزارش واشنگتن پست از 
وعدههای روحانی
گزارش واشنگتن پست از
 دیپلماسی روحانی
گزارش فایننشال تایمز از تدابیر روحانی

جوانان را لحت کردند تا ببینند 
شیطانپرستند یا نه

بازگشاپی رمز و راز مدیریت دولت سابق


نیروهای نظامی و لباس شخصی طرفدار کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
نیروهای نظامی و لباس شخصی طرفدار کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


ادعای تخریب کاشینوشتههای

 فارسی مقبره نظامی

  • برنامه صبحگاهی پلیس در دانشکده افسری کابل.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information