9.03.2013

שנה טובה ומתוקה כמו דבש
 למבקרים היקרים של האתר.


אנו ובני משפחתנו 
מאחלים לכם ולבני משפחה שלכם 
וגם לכל אנשי צבא הגנה לישראל
בעולם, אין סוף בריאות,
 הצלחה, אושר וכבוד 
של שנה היהודית החדשה של 5774.


רמטכ''ל : ברכה לראש השנה


לקראת ראש השנה

 הרב ישראל מאיר לאו
רוקדים ראש השנה
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information