9.12.2013

Dear Jewish

Brothers and Sisters,Attention Please

Ben Zev

UN Report shows that

homes, families and

children are the real

casualties of the war in

Syria.

2 million children have

quit school since the war

began.

In these days of Awe and

Reflection let us be mindful

of the bloody atrocity-taking

place to the children of

Syria.

These Children need

our Prayers.

Ask G-d to bring a Safe,

Happy and Healthy

new year to all of us

in this Yom Kippur

prayers.

************
خواهران و برادران
همکیش یهودی

لطفآ توجه بفرمائید
داوید
بر طبق امار منتشره از جانب سازمان ملل متحد : خانه ها،خانواده ها و مخصوصآ این‌ * بچه ها * هستند که متضرران اصلی جنگهائی که در کشور سوریه در جریانند میباشند

بر طبق همین امار تاسف اور از اغاز جنگ در سوریه بیش ار ۲ میلیون دانش اموز به جبر از خانواده های خود به این طرف و ان طرف مناطق و کشورهائی در اطراف کشورشان که خود ان کشورها نیز دارای وضع و حال سیاسی بهتری ازانان نیستند کشانده شده و در چادرهای اهدائی صلیب سرخ جهانی و یا هلال احمر مسلمانان و یا * ماگن داوید ادوم- اسرائیلی * اسکان گرفته اند که با مشاهده ان طرز رقت بار زندگی، دل هر مردمانی که بوئی از انسانیت برده باشند به درد میاید البته به جز سران کشورهائی همچون جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان و برخی از شهروندان کشورهای عراق، کویت، قطر، بحرین، افغانستان، عربستان سعودی، مصر، مالزی، اندونزی، هند، بنگلادش و غیره که شب را به روز و روز را به شب میرسانند و در نتیجه ان، چون دسترسی به امکانات اموزشی برای اینان وجود ندارد و تاکنون نیز برای انان چنین مراکزی تهیه نگردیده بنابراین از امکان فراگیری دروس معمولی نیز باز مانده اند و این خطر پیش بینی میشود که بر اثر بدتر شدن شرائط موجود، تعداد و ارقامی نیز که پس از این به انان اضافه خواهد شد، به خیل کم سوادان و بیسوادان این منطقه از جهان که روزی ابروی فرهنگی دنیا محسوب میشد که * بیروت *ان، محل دانش جویان و دانش اموختگان برجسته ئی بود که تعداد زیادی از انها را بعدها سیاستمداران باسواد و پر قدرت کشورهای گوناگون تشکیل داده اند و * دانشگاه الازهر * در مصر که قبله گاه محققان و فقهای اسلامی در کشف و گسترش ناشناخته های * اسلام * محسوب میشده بیانجامد و برای همیشه این مقام رو به افول گذارد !.
ایا
ما یهودیان برای انان در روز پرهیبت * کیپور * که خداوند با تمام عظمتش به داوری و تعیین سرنوشتی که در سال اینده برای ما رقم خواهد زد، خواهد ایستاد،
 چه میتوانیم بکنیم؟

وطیفه ما یهودیان نسبت به حال و روز این بچه های مستاصل کهاز عدم دسترسی به همه گونه امکانات اموزشی و پرورشی انسانی که دیگر بچه های دنیا از انان بهره مندند و انان خیر، انستکه اشک چشم انان را نیز در کنار دعا ها و ندبه های خود به درگاه خداوند که در شب و روز * کیپور * برای فرزندانمان با التماس از او طلب میکنیم شریک سازیم!.

این بچه ها از ما انتظار دارند که در دعاهایمان به درگاه خداوند که برای برخورداری از سالی خوب و پر ارامش و پربرکت برای خود و خانواده هایمان از او طلب میکنیم و مقدسین او را برای دستیابی به ان موهبات واسطه قرار میدهیم انها را نیز در این مسیر در کنار خود بگنجانیم که به  امید خدا هرچه زودتر چشمان انان نیز به رؤیت ان طرف سکه که مدتهاست به جای  بهشت گرم خانه و خانواده جهنم درماندگی و اوارگی و بدبختی را به انان نشان داده است، روشن گردد!. امین

************

אחינו היהודים שימו לב

ותנו את דעתכם לסבלם

וכאבם של הילדים בסוריה.
דליה שמש

עפ"י הדיווחים של האו"ם,

הילדים בסוריה הם הנפגעים


האמיתיים מהמלחמה העקובה


מדם המתחוללת יותר משנתיים!

ידוע כי היום כשני מיליון ילדים


הפסיקו ללמוד בבתי הספר

עקב המלחמה המתמשכת

בסוריה.

בימים אלהשהם ימי התפילה 
והתשובהימי הצום והסליחה, 
מוטל עלינו להתפלל ולאחל טוב
גם למען הילדים האומללים
ילדים חפים מפשע שהמלחמה

האכזרית קטעה את שגרת חייהם

והפכה אותם ליתומיםפצועים

ופגועים החיים בצל

המוות ובסכנה מתמדת.

ביום הכיפור הקרב ובא, מוטלת
עלינו החובה להתפלל ולהתחנן
בפני האלוהים למענם,
להתפלל
שתיפסק המלחמה ויבוא השלום
על הארץ הזאתשתשרור השלווה
והשלום למען הילדים חסרי הישע
החיים בחורבןהרסאלימות
ואכזריות ושרויים בפחד מתמיד.

להחזיר את השלום לעם הסורי
ולילדיהם האומלליםלהחזיר
אותם לחיים נורמלייםלהחזיר
אותם לספסלי הלימודים ומשחקיה
ילדים חסרי דאגהכמו שמגיע
לילדינו וילדי כל העולם
הזקוקים וזכאים לחיים טובים.

************


File:Gottlieb-Jews Praying in the Synagogue on Yom Kippur.jpg
by Maurycy Gottlieb (1878)* YOM KIPPUR * 2013 begins

30 minutes to sunset of

Friday, September 13

And ends after sunset of

Saturday, September 14

שם : יום הכיפוריםסיבה : "כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם,

לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם,

לִפְנֵי התִּטְהָרוּ.

שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם,

וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם

חֻקַּת עוֹלָם"


צסמלים : צוםבגדים לבניםמחילה
یومکیپور یا یوم کیپور(عبری:יוֹם כִּפּוּר)
که معنی واژه به واژه ان روز بخشایش
گناهان است و به نام روز آمرزش نیز
شناخته میشود؛ مهمترین جشن مذهبی
یهودیان استکه یادبود بازگشت موسی ( کلیم الله ) 
از کوه سینا میباشد.
در این زمان،بنیاسرائیل به توصیه سامری
به پرستش گوسالهای رویآورده بودند.[۱] 
دهمین روز پس از روش هاشانا که دهمین
 روز ماه تیشری در گاهشماری عبری
است، یومکیپور دانسته میشود.[۲] بر
اساس میشنا، روزه گرفتن دریومکیپور واجب
است؛ همچنین یهودیان در این روز باید
ازصبح تا شب، از خوردن و آشامیدن
پرهیز کنند، ازخودشویی بپرهیزند، از
استعمال بوی خوش و روغنمالیدن به
بدنشان خودداری کنند؛ همچنین آنها
نباید کفشچرمی به پا کنند یا با همسر
خویش همبستر شوند

یهودیانمعمولاً در
غروب روز پیش از یومکیپور را نیز
جشنمیگیرند و غذای ضیافت برپا میکنند؛
در این شام گاه نانی بر سفره مینهند که
به شکل بال است و معمولاً آن را نمادی
از فرشتگان میدانند.در این روز معمولاً
یهودیان به نشانهٔ شادمانی لباس سفید بر
تن میکنندیهودیان درروز کیپور، چهار
نوبت به کنیسه میروند و دعا و نماز
میخوانند و یکبار هم ایستاده مکتوبی را
میخوانند کهمربوط به آمرزش گناهان است.
خاخام با دمیدن در کرنای شوفار پایان
 روزه یوم کیپور را به یهودیان اعلام میدارد.
 و آنها روزه خود را میگشایند.Yair Elazar, son of former IDF chief
David (Dado) Elazar, makes a
documentary

film about his late famed father that will
be aired on 40th anniversary of Yom
Kippur War • Elazar: This is an
unresolved
story I have carried
with me my whole life.


The war took place almost
half a century ago.

That must really sound
like "ancient history"
to many people.


IDF Sinai counterattack
1973 Yom Kippur War


Yom Kippur war

Israel fights for her life

and wins

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information