10.22.2013
دختر ناشنوای 25 ساله برزیلی ملکه زیبایی سیزدهمین جشنواره ناشنوایان جهان شد
لندنالهدهدهیئت داوری سیزدهمین جشنواره بین المللی  انتخاب ملکه زیبایی ناشنوایان جهان که هفته پیش در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد  تیسی بایی دختر ۲۵ ساله برزیلی را بعنوان ملکه زیبایی سال ۲۰۱۳ ناشنوایان جهان بر گزید.
همچنین در این جشنواره بین المللی ایریکا دوریتسوفا از چکسلواکی و کویفال ماریانی از فرانسه از طرف هیئت داوری بعنوان دستیارهای اول و دوم ملکه زیبایی جهان برگزیده شدند.
در این جشنواره بیش از ۴۵ دختر و ۱۷ پسر ناشنوا از کشورهای مختلف جهان شرکت کردند.
و برخلاف سالهای گذشته و برای اولین بار در کنار برپایی مسابقه انتخاب ملکه زیبایی از بین بانوان ناشنوای جهان در این جشنواره   کریستیان بیرتال جوان ۲۶ ساله مکزیکی بعنوان زیباترین جوان از بین ناشنوایان مرد جهان نیز برگزیده شد.

دختر ناشنوای 25 ساله برزیلی ملکه زیبایی سیزدهمین جشنواره ناشنوایان جهان شد
دختر ناشنوای 25 ساله برزیلی ملکه زیبایی سیزدهمین جشنواره ناشنوایان جهان شد

دختر ناشنوای 25 ساله برزیلی ملکه زیبایی سیزدهمین جشنواره ناشنوایان جهان شد

2 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information