11.24.2013
بوسه، طرح از توکا نیستانی


ایران متعهد شد فعالیتها در تاسیسات اراک را معلق کند،
 چه در خصوص سوخت رآکتور و چه در خصوص
 انتقال آب سنگین


پاسخ نزدیکان موسوی و
 کروبی به ادعاهای جنتی:

آخرین آمارها حاکی است؛
پیشنهاد ریاست جبهه خط 
امام و رهبری را نپذیرفت

شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود، 
میلیاردر سعودی و یکی از چهره‌های بانفوذ عربستان،
 درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ ابراز 
نگرانی کرده و گفته است که "خطر ایران، 
از خطر اسرائیل بیشتر است."
امیر ولید بن طلال که به او لقب بانفوذترین فرد در جهان 
عرب را هم داده‌اند، درباره روند مذاکرات هسته‌ای گفته  
  جمهوری اسلامی دارد رئیس‌جمهوری آمریکا را "بازی می‌دهد


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information