12.31.2013


December . 31 . 2013

HAPPY NEW YEAR


فرارسیدن سال نو مسیحی
۲۰۱۴ 
را به همه گان تبریک و تهنیت میگوئیم


מאחלים לכולכם שנה חדשה
של 2014 שנת בריאות, 
הצלחה ודברים טובים אחרים.
 אמןبه انتخاب الف.صاد شادمهر 

 من طربم - مهدیه محمدی خانیمرد بی خیال و شیطون

 به انتخاب یوئل از اسرائیل

ترجمه داوید 
 داوید

تعدادی از یهودیان در عبادتگاه خودشون ( کنیسا ) جمع شده بودن و مشغول صحبت در گوشی کردن با خداوند بودند که ناگهان یکی از اونا که کمی زیر خوندن نمازش زیر ابی رفته بود و به اطرفش هم توجه داشت  دید که « شیطون » دم در اونجا ایستاده و داره وارد کنیسا میشه. با شنیدن این خبر همه از ان مکان مقدس زدن به چاک و از هر روزنه ئی که میتونسن خودشنو فرار دادن تا با ( شیطون ) روبرو نشن!.  اما شیطون با کمال تعجب متوجه شد که ازمیون اینهمه ادمی که از او ترسیدن و از اونجا فرار کردن یکیشون بی خیال نشسته و تازه داره بر و بر هم تو چشماش نگاه میکنه !. شسیطون جلوتر اومد و با صداي مهیبی که از میون حفره ئي تاریک که احتمالا دهانش بوده و در میون صورت وحشتناکش قرار داشته به ان مرد بی خیال رو میکنه و میگه : این همه ادم ‌ از من ترسیدن و فرار کردن اما تو با چه جرعتی اینجا نشستی و از من نمیترسی و فرار نمیکنی؟ . ان مرد با خونسردی به او جواب میده : برای اینکه ما دوتا با هم قوم و خویشیم! و من مطمئنم که تا با من کار بدی نمیگنی!. شیطون با تعجب از او پرسید ؟ ما چطوری با هم قوم و خویشیم؟ که من نمیدونم. مرده بهش میگه تو خوب میدونی ولی خودتو زدی به اون راه که یعنی نمیدونی  !. شیطون که داشته یواش یواش * کفرش ؟؟!! * از دست اون بابا بالا میومده میگه، جون بکن بگو ببینم ما از کجا با هم وابستگی فامیلی داریم؟!. مرد با طعنه نگاهی که به اون میندازه یعنی «‌خودت خری! » جواب میده : میخوای بگی تو خبر نداری اینی که الان بیشتر از ۴۵ ساله زن منه خواهرته؟!!.


************

بزرگرین قالی ایرانی
 ابه انتخاب مژگان هارونی


عکسهای زیر : بزرگترین قالی ایرانی ( سومین ان )، که
 در روز جمعه از ان روبرداری شد را نشان میدهند.
بزرگی این قالی ۲۴۰۰ متر مربع و کار اتمام این اثر
 زیبا و شگفت انگیز که با همکاری ۴۰۰ قالیباف هنرمند
انجام گرفته به مدت ۱۶ ماه ادامه داشته است


Photos: Third Largest Persian Carpet Unveiled
Photos by Yunes Khani, Mehr News Agency
The third largest Persian carpet was unveiled in Tehran International Fairground on Friday. The carpet measures 2400 square meter. 400 weavers worked for about 16 months to complete this magnificent piece.

The carpet had been commissioned by the country of Oman for Amin Mosque in the capital city Muscat.
The carpet was woven with 40 Knots per square centimeter, and it has over a billion knots. The finished cost: 3.2 million dollars.
  


مسافر و درخت
به انتخاب پرویز حکیمیزندگی در همین اکنون است**************************


تاریخچه ی بیلاخ
به انتخاب افسانه صداق


فردوسی طوسی 
پاسدار زبان پارسی

چنگیز خان مغول فاتح ایرانﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﯿﻼﺧﻮﺧﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺖ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻟﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻣﺸﺎﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻥ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﻣﭙﻪ ﺩﯾﻮﺙ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺍﻭ ﻗﯿﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻃﯽ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ 4 ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ, ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 4 ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺘﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻗﻮﺍﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻼﺧﻮ ﺧﺎﻥ ﺭﻓﺖ, ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺴﺖ . ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻭ 4 ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻢ ﺑﯽ ﻻﺥ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﯽ ﻻﺥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﻼﺩ ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻼﺥ ﺑﻪ ﺑﯿﻼﯾﮏ ﻭﺳﭙﺲ ﻻﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺪﯼ ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﺐ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻐﻮﻻﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﺏ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐت ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻻﺥ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ, ﺍﺯﯾﻦ ﺭﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﻐﻮﻝ ﺑﯽ ﻻﺥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐه اﯾﻦ ﺭﺳﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﺪﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ.


 بغلـــــم کــــن

به انتخاب یوئل - اسرائیل


روزی زنی روستائی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود، بیمار شد. شوهر او که راننده موتور سیکلت بود و از موتورش براىحمل و نقل کالا در شهر استفاده مىکرد براى اولین بار همسرش را سوار موتورسیکلت خود کرد. زن با احتیاط سوار موتور شد و از دست پاچگی و خجالت نمی دانست دست هایش را کجا بگذارد که ناگهان شوهرش گفت:

 «مرا بغل کن

زن پرسید: «چه کار کنم؟» و وقتی متوجه حرف شوهرش شد ناگهان صورتش سرخ شد. با خجالت کمر شوهرش را بغل کرد و نیمه صورتش را در میان شانه های او  قرار داد و کم کم اشک صورتش را خیس نمود. به نیمه راه رسیده بودند که زن از شوهرش خواست به خانه برگردند.
شوهرش با تعجب پرسید
«چرا؟ تقریبا به بیمارستان رسیده ایم
زن جواب داد
«دیگر لازم نیست، بهتر شدم
سرم دیگر درد نمی کند
شوهر همسرش را به خانه رساند ولى 
شاید هرگز متوجه نشد که گفتن همان جمله ى ساده ى
 «مرا بغل کن»
 چقدر احساس خوشبختى را در قلب همسرش باعث شده که در همین مسیر کوتاه، سردردش را خوب کرده است
عشق چنان عظیم است که در تصور نمی گنجد
فاصله ابراز عشق دور نیست
فقط از قلب تا زبان است 
و کافی است که حرف های دلمان را بیان کنید.

**************


YOU DON'T LOOK LIKE A 

JEWWWWWW

By, Hebrew Mamita
Sent by, Eliza Shadnia

ان تکه گوشت پلاسیده و ناتوان 

از مصرف در شلوارتان را 

کنترل کنید

به قولی، نوشته شکوه بختیاری نمیدانیم تا چه اندازه این خبر زیر صحت دارد که خانم شکوه بختیاری به رییس صدا سیما عزت الله ضرغامی این نامه را که عکس العملیست در مقابل قطع پخش  مراسم بین المللی قرعه کشی فوتبال ایران و برزیل از تلویزیون سراسری که به خاطر نشان دادن سینه های انهم پوشیده خانمی از مرکز خبر برزیل توسط او صادر گردیده، نوشته است!.  اما هر چه هست کشورم دیگر اکنون بعد از ۳۴ سال تجربه تلخی که از انجا داریم، انجام هیچگونه عمل سفیهی که از جانب حکومت جمهوری اسلامی سر بزند را بعید نمیداند 

نامه
رک بگم؛
 به عنوان یک زن ایرانی خسته شدم, از طرز تفکر تهوع آور و نگاه بیمار جنسی این رجاله های حکومتی به هستی زنان. یک مشت مرد هرز رفته که حتی کنترل گوشت پلاسیده توی شورتشون را ندارند. و همین که احساس می کنن دارن تحریک میشن انگار تو شورتشان قیامت شده و آتش جهنم بپاست داد و بیداد راه می اندازند و به حقوق زنان حمله می کنند.

عزت بگذار رک بهت بگم.
تو که از دیدن لباس و بدن یک زن تحریک میشی و انقدر شهوت به مغزت میزنه که شعور و فهمت را می درد که برنامه سراسری مراسم بین المللی قرعه کشی فوتبال را قطع می کنی!.

دفعه دیگه اگر یک خانم یک بانو یک زن زیبا دیدی و تحریک شدی.
هول نکن که برنامه سراسری را قطع کنی. فقط ٥ دقیقه وقت بگذار برو آن درد بی درمانت را جلا بده بیا بشین مثل همه مردم دنیا... مثل یک آدم تو هم برنامه را نگاه کن.

چرا گفتم ٥ دقیقه چون برای آدمهایی مثل تو که کنترل خودشون را هم ندارند یک دقیقه هم زیاده...
در ضمن این حرفها را آقات باید بهت میزده وقتی به سن بلوغ رسیدی نه من.

اگر هم خیلی کنترلش را نداری می خواهیش چیکار؟...
چیز بی صاحب بی کنترل را از ریشه بکن, خودت و اعصاب مردم یک کشور را راحت کن.

در ضمن پس امریکا رفته بودی چیکار میکردی؟... دست بردار عزت...

گوش بگیر ببین دارم چی میگم به همه شما مذهبیون میگم...
دنیا توی شورت شما نمیگرده. سرتان را از شورتتون بیارین بیرون...همه
مردها مثل شماها
از توی شورتشون فکر نمی کنن 

 *****************
پاسخ دیگری از مانا نیستانی کاریکاتوریست
 برجسته کشورمان به پیشنهاد رهبر و عوامل
 او در مورد کمک عظیمتر اولیا در  « تولید » بچه
 های بیشتر در همین لحظه ئي که در انیم
 دسامبر ۲۰۱۳ میلادی برابر با دی ماه ۱۳۹۲ عربی
که در تولید « سانترفیوزها » که با کمک اعمال
تروریستی و شهید پرورانه انان در میان مردمان
کشورهائي که با تولید انان توسط جمهوری اسلامی
مخالف هستند تاخیری رخ ندهد!.
تصویر زیر پوستری است که به مناسبت 
سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی،
 حضرت آیت الله العظمی سید علی 
خامنه ای (دامت ظله البرکاته و ارواحنا 
فداه (همه ما بمیریم به پایش)) به کرمانشاه 
توسط یکی از هنرمندان خوش ذوق و انقلابی 
و ولایت مدار و ولایت محور و ذوب در ولایت
 تهیه شده است.
mana-kerman-0.jpg
هنرمند دیگری در کشور (مانا نیستانی)، 
حاشیه های فراموش شده این تصویر را 
در زیر به آن اضافه کرده است.

عاجزانه تقاضا داریم، قدم رنجه فرموده
 و به بخش های فراموش شده تصویر فوق
 در زیر نیز نگاهی داشته باشید.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
mana-kerman.JPG
 فرهنـــــــگ ایرانــــــــــی
به انتخاب پرویزحکیمی
ازدواج  ۹۹  ساله با  ۹ ساله

 چوپان، سگ، گوسفندان و قصاب
 به انتخاب ایدین


گوسفندان دو گروه شدند و به جان هم افتادند  ..
گروهی از گوسفنـدان معتقد بودند سـگ گـله,
 آنها را خیلی دوسـت دارد و آنـها را از هجـوم 
گـرگها محافظت می کنـد..
گروهی دیگر از گوسفندان معتقد بودند این چوپان
 است که خیلی دوستشان دارد و از آنها محافظت می 
کند
 و مدام بیـن گوسفندان بر سر این مسئله بحث و
 دعوا بود که سگ گله بهتر است یا چوپان ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گوسفند ها نمی دانستند سگ گله گوش به فرمان
 چوپان است و اگر کارش را درست انجام ندهد گرسنه
 خواهد ماند و آنها نمی دانستند چوپان هم آنها را 
برای فروختن به قصاب محافظت و آماده می کند...
....................................................................
از کتاب*دروغگـو* - تالیف عمادالدین زنــد

به انتخاب ادنا فاخری

ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ،.... ﺑﻊ!


ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ 
ﺩﺳﺖ ﻗﺼﺎﺏﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ
 ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﺷﺪ.

ﺣﺎﺝ ﺭﺣﯿﻢ ﻗﺼﺎﺏ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ
 ﺑﺮﺩ. ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺤﺮ ﮐﺮﺩﻡ
؛ ﻫﻤﻪﺍﺵ ﺧﻮﺍﺏ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﯽﺩﯾﺪﻡ.

ﺻﺒﺢ ﻗﺼﺎﺏ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺏ ﺁﻭﺭﺩ؛ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻨﯽ 
ﻫﺴﺘﻢ ﺍﺷﮏ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ 
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ
 ﺑﻊ ﺑﻊﮐﺮﺩﻡ.
ﻗﺼﺎﺏ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥﭼﺎﻗﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ،
 ﭘﺴﺮﺵ، ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
 ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ
 ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ.

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺢ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ 
ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ﻣﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.
ﺣﺎﻝ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﺁﺳﻮﺩﻩ 
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻﻫﺎ ﻣﺮﺩﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﺍﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﺯ ﻗﺼﺎﺏ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ.
 ﻫﻮﺍﯼ ﻣﺮﺍ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ.

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻗﺼﺎﺏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ
 ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ
 ﻣﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺐﻫﺎﯼ ﺭﻭﺳﯽ
 ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻭ 
ﺑﺸﻮﯾﻢ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﺭﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼﻣﻤﻠﮑﺖ!
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ 
ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﮑﻨﻢ.

ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ


 ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺷﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ. 
ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﻫﻮ ﺍﺳﺖ. 
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ
 ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻢ 
ﺍﺯﺵ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﮐﻨﻢ.


ﻣﺎﺩﺭ! ﺩﯾﮕﺮ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﻋﺮﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻼﻣﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻧﻢ
ﺑﺮﺳﺎﻥ؛ ﺑﻪ ﺳﮓ ﮔﻠﻪ ﻫﻢ ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺳﺎﻥ.
خودرو اسلامی ساخت وطن

به انتخاب ژاله حکیمی

 ایرانخودرو اعلام کرده است از سال

 آینده خودرو اسلامی هوشمند میسازد

  این خودرو هنگام حرکت کردن صلوات میفرستد

  در سرعت بالای ۸۰ آیت الکرسی میخواند

  درصورت بروز حادثه فاتحه میخواند

  و در صورت سوار شدن زن نامحرم

 صیغه میخواند م.....ت.....ل.....ک
به انتخاب عباس سهرابی


من اگه انقدي پولدار شم که پول ديه يه نفرُ بتونم تقبل کنم
اولين نفري که بگه پول خوشبختي نمياره
رو ميکشم ديه شُ ميدم

يادش بخير
اون موقع ها شلوار باباها اندازه ي پرده ي خونمون چين داشت!


اينايي که هر جا ميرن مي گن «ميخوام چاق بشم نمي تونم»
نمي خوان چاق بشن ، فقط ميخوان چاقا رو بسوزونن !

من اگه دو دقيقه به پايان عُمرم مونده باشه، 
يه سر ميرم تو خونه ي اين همسايه بغليمون
ببينم تو اين چند سال با دريل رو ديوار داشته چيکار ميکرده !

ديدي از وسط آسفالت علف در مياد؟
اين يعني اينکه با استقامت ميتوني هر کاري کني ، هر کاري !
بعد ديدي روي آسفالت کهنه يه آسفالت نو ميزنن؟
اين يعني در نهايت هيچ غلطی نميتوني بکنی!


من از اونام که اگه شانس در خونمو بزنه
همون لحظه هندزفري تو گوشمه ، نميشنوم !

وقتي در يخچال رو باز مي کني :
۱-اگر بخواي چيزي توش بذاري، تا خرخره پره
۲اگه گرسنت باشه بخواي چيزي بخوري ، 
فقط کمي برفک موجوده !

ما بچه که بوديم مامانمون يه دمپايي داشت
که اگه تو دعوا پرت مي کرد طرفت و جاخالي نمي دادي 
مرگ مغزي مي شدي!
حالا ماماناي امروزي مي خوان تنبيه کنن مي گن
آي پد جديد که اومد ديگه برات نمي خريم پسر بي تربيت، 
بايد با همون آي پد قبليت بسازي

بضی از این شارژایی كه میخرم یعنی انقدر رمزش ساده ست كه
ناخودآگاه حسرت میخورم كه چرا قبلا امتحانش نكردم !


يه بارم مثل سوباسا به داداشم زُل زدم تا با ذهنم باهاش حرف بزنم
بهم گفت چيه مثل بز زُل زدي ؟
فهميدم بيشتر بايد تمرين کنم

مامانم ميگه ساعت چنده؟ ميگم ۱۱/۱۷ دقيقه
ميگه دقيق ؟
نه يازده و رب بود راندش کردم گفتم يازده و هيفده


**************
یاد آر ز شمع مرده یاد آر
اثر استاد علی اکبر دهخدا در
 یادبود میرزا جهانگیر خان شیرازی

به انتخاب شیرین ناز فرهمند 

ای مرغ سحر! چو این شب تار / بگذاشت ز سر سیاهکاری،
وز نفحه ی روح بخش اسحار / رفت از سر خفتگان خماری،
بگشود گره ز زلف زرتار / محبوبه ی نیلگون عماری،
یزدان به کمال شد پدیدار / و اهریمن زشتخو حصاری ،
یاد آر ز شمع مرده یاد آر
ای مونس یوسف اندرین بند / تعبیر عیان چو شد ترا خواب،
دل پر ز شعف، لب از شکرخند / محسود عدو، به کام اصحاب ،
رفتی برِ یار و خویش و پیوند / آزادتر از نسیم و مهتاب،
زان کو همه شام با تو یک چند / در آرزوی وصال احباب ،
اختر به سحر شمرده یاد آر
چون باغ شود دوباره خرّم / ای بلبل مستمند مسکین
وز سنبل و سوری و سپرغم / آفاق، نگار خانه ی چین،
گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم / تو داده ز کف زمام تمکین
ز آن نوگل پیشرس که در غم / ناداده به نار شوق تسکین
از سردی دی فسرده، یاد آر
ای همره تیهِ پور عمران / بگذشت چو این سنین معدود،
و آن شاهد نغز بزم عرفان / بنمود چو وعدِ خویش مشهود،
وز مذبح زر چو شد به کیوان / هر صبح شمیم عنبر و عود،
زان کو به گناهِ قوم نادان / در حسرت روی ارض موعود،
بر بادیه جان سپرده ، یاد آر
چون گشت ز نو زمانه آباد / ای کودک دوره ی طلائی
وز طاعت بندگان خود شاد / بگرفت ز سر خدا ، خدائی ،
نه رسم ارم ، نه اسم شدّاد، / گِل بست زبان ژاژخائی ،
زان کس که ز نوک تیغ جلاد / مأخوذ به جرم حق ستائی
پیمانه ی وصل خورده یاد آر


******************
جهانگیر خان صوراسرافیل مدیر روزنامه صوراسرافیل
 بعد از به توپ بستن مجلس دستگیر شد و در باغشاه به. دستور محمدعلیشاه در روز چهارشنبه ۳ تیر/۲۴ جمای الاولی ۱۳۲۶ کشته شد.Name:  1004643_442352395862088_1048858433_n.jpg
Views: 112
Size:  13.0 KB


میرزا جهانگیرخان معروف به جهانگیرخان شیرازی یا جهانگیرخان صور اسرافیل روزنامه نگار دوره مشروطیت ایران.
میرزا جهانگیر خان شیرازی پسر آقا رجبعلی، مدیر روزنامه «صور اسرافیل» به خاطر نام روزنامه***اش به صور اسرافیل ملقب گردید. در سال ۱۲۹۲ قمری در شیراز متولد شد. در اوان کودکی پدرش آقا رجبعلی در گذشت و عمه وی سرپرستی او را برعهده گرفت. پنج ساله بود که با عمه و جده خود به تهران آمد. چهارده ساله بود که به شیراز بازگشت و در آنجا به تحصیل پرداخت. مقدمات ادبیات و منطق و ریاضی را نزد اساتید زمان فرا گرفت و به سال ۱۳۱۱قمری به تهران رفت و در دارالفنون و دیگر مدارس عالیه تهران به تحصیل علوم و فنون جدید پرداخت. در این هنگام بود که نهضت مشروطه***خواهی آغاز شده بود. در انجمنهای سری و مجامع ایرانیان راه یافت. میرزا جهانگیر خان با سرمایه میرزا قاسم خان تبریزی و همکاری میرزا علی***اکبر خان قزوینی (دهخدا) روزنامه***ای موسوم به صور اسرافیل ایجاد کرد. روزنامه صور اسرافیل به مشکلاتی دچار شد؛ چندین بار نویسنده او را تکفیر کردند و چند بار بساط روزنامه نویسی اش را فرو پیچیدند. بعد از توپ بستن مجلس دستگیر شد و در باغ***شاه به دستور محمدعلی***شاه در روز چهارشنبه ۳ تیر/۲۴ جمای الاولی ۱۳۲۶ کشته شد. شیخ فضل الله نوری پس از کشته شدن وی نماز شکر به جای آورد.خواهر زاده او نیز در روز به توپ بستن مجلس پس از رشادت***های بسیار کشته شد.
دهخدا شعر معروف "یاد آر ز شمع مرده یاد آر" خود را به یاد او سرود.
او از پیروان صبح ازل و بابی مسلک بود

آرامگاه

آرامگاه او در تهران در خیابان مخصوص جنب بیمارستان لقمان کوچهٔ شهید ابراهیمی انتهای کوچه درآبی رنگ سمت چپ قرار گرفته***است. در حیاط خانه***ای که گفته می***شود پس از اعدام وی و ملک***المتکلمین، آنها را شبانه و پنهانی به آنجا آورده***اند و دفن کرده***اند. این مقبره***ها در حیاط یک ملک قدیمی - که مالک آن در دسترس نیست - قرار گرفته و در حال تخریب است. بیمارستان لقمان نیز قصد گسترش فضای بیمارستان را دارد و احتمالاً این مقبره***ها در طرح بیمارستان قرار می***گیرد. صلح همیشه زیباست !!!
افرودیتا شادی
این داستان واقعی است
ارتشهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هم می جنگیدند.

www.sohagroup.com

شب کریسمس جنگ را تعطیل می کنند تا دست کم برای چند ساعت کریسمس را جشن بگیرند. در ارتش آلمان یکی از سربازان که سابقه خواندن در اپرا را نیز دارد شروع به خواندن ترانه کریسمس مبارک می کند. صدای خواننده آلمانی را سربازان جبهه های دیگر می شنوند و با پرچمهای سفید به نشانه صلح از خاکریز بالا می آیند و بسوی ارتش آلمان می روند.

www.sohagroup.com

آن شب سربازان 3 ارتش در کنار هم شام می خورند و کریسمس را جشن می گیرند ولی هر ۳ فرمانده توافق می کنند که از روز بعد صلح شکسته شود و جنگ را از سر بگیرند!

www.sohagroup.com
www.sohagroup.com

صبح روز بعد دست و دل سربازان برای جنگ نمی رفت. شب قبل آنقدر با دشمن رفیق شده بودند که بی خیال جنگ شدند و از پشت خاکریز برای هم دست تکان می دادند! چند ساعت که گذشت باز هم پرچمهای سفید بالا رفت و پس از گفتگوی 3 نماینده ارتش ها تصمیم بر این گرفته شد که برای سرگرم شدن با هم فوتبال بازی کنند.
www.sohagroup.com

آنها آنقدر با هم رفیق می شوند که با هم عکس می گیرند و حتی آدرس خانه های خود را به همدیگر می دهند تا بعد از جنگ به کشور های هم سفر کنند! کار به جایی می رسد که این 3 ارتش به هم پناه می دهند و ...
www.sohagroup.com
www.sohagroup.com
www.sohagroup.com

تنها چیزی که باعث می شود تا قضیه لو برود متن نامه هایی بود که سربازان برای خانواده هایشان فرستاده بودند و به آنها اطمینان داده بودند که اینجا از جنگ خبری نیست!

www.sohagroup.com

این اتفاق تاریخی با نام Christmas Truce شناخته می شود. سال ها بعد کریس دی برگ متن یکی از این نامه های سربازان را در یک حراجی به قیمت 27 هزار دلار می خرد پل مک کارتنی هم در ویدیوی یکی از کارهایش به این اتفاق ادای احترام کرده و سال 2005 هم کریستین کاریون با استناد به مدارک این اتفاق فیلمی بنام "کریسمس مبارک" می سازد که اسکار بهترین فیلم خارجی را گرفت و حتی در جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش در آمد.

www.sohagroup.com
www.sohagroup.com


HAPPY NEW YEAR

فرارسیدن سال نو مسیحی
۲۰۱۴ 
را به همه گان تبریک و تهنیت میگوئیمמאחלים לכולכם שנה חדשה
של 2014 שנת בריאות, 
הצלחה ודברים טובים אחרים.
 אמן


6 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information