7.19.2014


  • JEWISH WORLD

  •  AND THE GLOBE

  • دنیــــــــــای یهود و جهـــــــــــاننوشته نیما راشدانبه انتخاب خانم دالیا شمش / اسرائیل

مقدمه - داوید
خوشتان بيايد يا نيايد، دوستي يا دشمني اسرائيل ملاک انتخاب است ميان تمدن و بدويت - اين يک حکم راستگرايانه ، نئوکنسرواتيو و غيرانساني نيست. اين واقعيت دنياي امروز ماست. قبول نداريد، کاغذ و قلم برداريد، خطي وسط صفحه بکشيد، دوستان و دشمنان اسرائيل را يک به يک روي سمت راست و چپ خط حائل روي کاغذ آوريد 

۱ - دوستان اسرائيل عبارتند از آدمهايي مثل آلبرت اينشتاين ، سيمون ويسنتال ، تقريبا تمامي برندگان جوايز نوبل فيزيک ، شيمي ، طب ، سرشناس ترين آکادميسين هاي جهان در علوم تجربي و انساني. مجرب ترين پزشکان ، شاخص ترين هنرمندان سينما ، تاتر و موسيقي جهان ، گردانندگان صنعت تلويزيون و سرگرمي در غرب و خلاصه هر جا که نبوغ و خلاقيت تکنيکي عصر جديد مي درخشد ، نشاني هم هست از علاقه به اسرائيل. خوشمان بيايد يا نه.
۲ - دشمن اسرائيل ، انساني است که به شيوه هفت هزار سال قبل مي زيد ، سيماي او ، پوشش او ، بوي بدن و پاهايش ، رفتار او با همسر و فرزندانش ، خانه يا غاري که در آن زندگي مي کند ، کلماتي که براي حرف زدن انتخاب مي کند ، ميزان آگاهي اش از پديده هاي دنياي جديد و خيلي چيزهاي ديگر.


دشمن اسرائيل بن لادن است با همان سيما که گفتم ، ايمن ظواهري است و يا ابومصعب الزرقاوي. دشمن اسرائيل روح الله خميني است يا اکبر محتشمي و يا محمود احمدي نژاد. دشمن اسرائيل ابومصعب الزرقاوي است که مثل پوست کندن خيار آدم سر مي برد جلوي دوربين ، دشمن اسرائيل موسوي خميني است که فتواي قتل نويسنده اي را چون باب ميلش ننوشته است ، صادر مي کند. خوابنما مي شود و با يک دستخط هزاران انسان بيگناه يا کم گناه را به کام مرگ مي فرستد.
۳ - دشمن اسرائيل جمهوري اسلامي ايران است ، جمهوري عربي خلق سوريه. امارات اسلامي افغانستان (طالبان ) و جمهوري خلق عراق (صدام) است. دوستان و شرکاي اسرائيل عبارتند از به ترتيب :‌ ۱ - بلژيک ۲ - آلمان ۳ - سوئيس ۴ - بريتانيا ، کافيست آزاديهاي مدني - سياسي در کشورهاي حامي اسرائيل را با رفتار رژيمهاي مخالف اين کشور مقايسه کنيم تا تصوير شفاف و بدون خدشه مدنيت در برابر توحش برابر چشمانمان پديدار شود.


۴ - دوستان اسرائيل جوانان آراسته و مدرني اند که شمع در دست براي همدردي با هزاران همنوع خود ، صدها زن و مرد و کودک قرباني حادثه يازده سپتامبر ، با قبول همه خطرات به ميدان محسني تهران مي آيند. دشمنان اسرائيل صاجبان چفيه پوش چهرهايي ترسناک اند که در غزه ، جنين و بعلبک به خيابان مي ريزند ، براي قتل هزاران انسان بيگناه شادي ، هلهله و پايکوبي مي کنند ، صداهاي عجيب و غريب در مي آورند و تيرهوايي شليک مي کنند.
۵ - براي دشمنان اسرائيل فرقي نمي کند ، تعجب نکنيد که آنها دشمن همه چيزهاي خوب عالم اند ، دشمن موسيقي ، سينما ، بوسه ، دختر و پسري که دست در دست هم راه مي روند ، دشمن همه خوبيها و زيبايي ها. بمبهايي که در مادريد و لندن منفجر مي شود ، رفيق حريري نخست وزير محبوبي که در آتش وحشت بشار اسد از طلوع آزادي مي سوزد ، شهروندان بي گناهي که طعم نفرت بربري دشمنان اسرائيل را مي چشند و ..
دوستان من مشکل دقيقا همينجاست. دشمن اسرائيل دشمن تل آويو نيست به شکلي دشمن نوع انسان شده است در زمانه ما .نگارنده اين خطوط جايزه مي دهد به شما اگر بتوانيد يک حکومت متخاصم با اسرائيل را معرفي کنيد ، که شهروندان عادي خود را قتل عام نکرده باشد ، يک حکومت دشمن و حتي مخالف اسرائيل را معرفي کنيد که از يک روزنامه و فقط يک روزنامه آزاد برخوردار باشد. يک حکومت دشمن اسرائيل را معرفي کنيد که زنان در آن حداقل از حقوق برابر با حيوانات برخوردار باشند - سنگسار و شکنجه نشوند.در اسرائيل بمبگذاران انتحاري زنده مانده و يا بازداشت شده ، از حق انتخاب تعداد نا محدودي وکيل برخوردارند هزينه وکلا از محل ماليات شهروندان ايرائيلي توسط دولت پرداخت مي شود ، زندانيان همه حق ملاقات دارند ، در سلول انفرادي نگهداري نمي شوند ، سازمانهاي حقوق بشري و مطبوعات حق دسترسي شبانه روزي به آنان را دارند - مقايسه کنيد اين حقوق را با حقوق يک نمونه مثلا اکبر گنجي در اوين.
۶ - خوشتان بيايد يا نيايد ، دوستي يا دشمني اسرائيل ملاک انتخاب است ميان تمدن و بدويت - اين يک حکم راستگرايانه ، نئوکنسرواتيو و غيرانساني نيست. اين واقعيت دنياي امروز ماست. قبول نداريد ، کاغذ و قلم برداريد ، خطي وسط صفحه بکشيد ، دوستان و دشمنان اسرائيل را يک به يک روي سمت راست و چپ خط حائل روي کاغذ آوريد. نوشته خود را چند بار خوب نگاه کنيد و بعد لطفا از خود خجالت بکشيد ، اگر تا ديروز نامتان در کنار بن لادن ،احمدي نژاد ، خامنه اي و الزرقاوي بود.
۷ - اسرائيل پاره اي از هويت تاريخي ما ايرانيان است. کورش کبير و ديگراني که مظاهر ايرانيت مايند ، در اسرائيل از ايران عزيزتر و گرامي ترند، دشمنان اسرائيل - اعراب افراطي - خطرناکترين دشمنان تاريخي و معاصر ايران زمين اند


در اسرائيل اما ، رئيس جمهور و بسياري از مقامات عاليرتبه اسرائيل ايرانياني اند که برخلاف بسياري از ديگر ايرانيان به ايراني بودن خود هنوز افتخار مي کنند .اسرائيل يعني قوي ترين اقتصاد خاورميانه ، شکوفا ترين رشد تکنولوژيک اين منطقه از جهان ، بالاترين ضريب دمکراسي ، رعايت حقوق بشر ، آزاديهاي مدني - مطبوعات و حقوق سياسي شهروندان در خاورميانه. جملات بالا به گوش بسياري از قربانيان ماشين پروپاگانداي نظام اسلامي البته ناآشناست. جملات بالا براي بسياري از قربانيان ماشين تبليغات استالين و گوبلز هم نامفهوم است. نگران نباشيم ،چرخ زمان به نفع انسان و آزادي مي گردد. ديده قربانيان دروغ رفته رفته بر حقايق گشوده مي شود. ماهها پس از سقوط طالبان بسياري از زنان و دختران افغان هنوز باور نمي کردند که اگر برقع را کنار زنند ،اعدام نخواهند شد ، باور نمي کردند که خداوند فعلا تصميم ندارد زنان بدحجاب را به سگ ، خوک و يا حيوانات موذي تبديل کرده ، عذاب نمايد. نگران نباشيم. مدتي طول کشيد تا دستها پيش رفت ، برقع ها کنار زده شد ، خوشه اي از مو روي پيشاني ريخت. گل لبخند شکفت و بسياري تازه حضور زيباي آزادي را باور کردند.حکايت ما و بسياري از روشنفکران اسرائيل ستيز ، غرب ستيز ، عشق ستيز و خود ستيز نسل ديروز اين بود، نگران نباشيم. سطرهايي که از نظر گذشت، تازه آغاز راه اسNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information