8.30.2014


**************
بیشترین شمار قربانیان بیماری تا کنون به لیبریا (در تصویر) تعلق دارد
بیشترین شمار قربانیان بیماری تا کنون به لیبریا (در تصویر) تعلق دارد

تحصن خانواده های کارگران بازداشتی


تحصن خانواده های کارگران بازداشتی

کارتــــــــــــــون


توکا نیستانی

طنـــــــــــــــــز
ابراهیـــــم نبوییک سرباز راننده داشت یک تیمسار و یک سرهنگ
را به یک پادگان تحت حفاظت می برد. در فاصله بیست متری 
پادگان راننده با صدایی آرام و خفه گفت: "الآن به
منطقه پارچین نزدیک می شویم" سرهنگ که راهنمایی تیمسار 
برای بازدید از پادگان را به عهده داشت با صدایی آهسته به 
تیمسار گفت: "قربان! ما داریم به منطقه پارچین نزدیک می شویم." 
پنج دقیقه بعد راننده با صدایی آرام و خفه گفت: "ما الآن
به پل تحت حفاظت ارتش نزدیک می شویم."
سرهنگ به تیمسار گفت: "قربان! ما داریم به پل حفاظت ارتش نزدیک می شویم."وزارت خزانه داری آمريکا
وزارت خزانه داری آمريکا

آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان ناتو
آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان ناتو

کارتــــــــــون
نیک اهنگ کوثریک صلح‌بان سازمان ملل در بلندی‌های جولان
یک صلح‌بان سازمان ملل در بلندی‌های جولان

یمن می‌گوید کشتی توقیف شده از سوی ایران ارسال شده و حامل تسلیحاتی چون «موشک‌های زمین به هوا» بوده است- عکس آرشیوی است.
یمن می‌گوید کشتی توقیف شده از سوی ایران ارسال شده و حامل تسلیحاتی چون «موشک‌های زمین به 

ارتش سایبری جمهوری اسلامی
ارتش سایبری جمهوری اسلامی

جی جانسوت
جی جانسوت
نمونه های تسلیحات آمریکا در فرودگاه بین المللی رفیق حریری به نمایش گذاشته شد
نمونه های تسلیحات آمریکا در فرودگاه بین المللی رفیق حریری به نمایش گذاشته شد
 نئاندرتال‌ها
نئاندرتال‌ها


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information