8.15.2014

MAILING 8.16.2014
کارتون حق عابر مسلح
توکا نیستانیتصویر : * کتوبا * بسیار زیبا بافته شده  همانند طراحی قالیهای
 ایرانی و با استفاده  از رنگهای بنفش، ابی و قهوه ئی متمایل به قرمز
نقاشی ابرنگ گوساله طائی کاری از جیمز تیسو ۱۹۰۲-۱۸۹۶


כ׳ בְּאָב תשע״ד
  
  بیستم ماه * او * ازسال ۵۷۷۴ عبری
  
   20th of Av, 5774
  
     بیست و پنجم امرداد ۱۹۹۳ اسلامی
  
  Sat, 16 August 2014 دختر بچه ئی که شعر حافظ را دکلمه میکند
از سید هادی خرسندی یهود ستیز
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information