10.24.2014

اخرین خبرهای جهان تا ۲۵ امتبر ۲۰۱۴
تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
اسید پاش ، احسان گنجی، شهروند


سر دبیر داوید فاخریא׳ בְּחֶשְׁוָן תשע״ה
 1st of Cheshvan, 5775
 • Sat, October 25th 2014 
 • سوم ابان ماه ۱۳۹۳
 • در ایران اشغالی

******************مهدوی کنی در ۱۷ سالگی

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران


سیامند رحمان،صحنه ای از فیلم گلاب
خانواده ریحانه جباری از 

ریحانه جباری در دادگاه
ریحانه جباری در دادگاه

*******
روی جلد کتاب «ایران من»، نوشته آیزیک یوم‌تویان
روی جلد کتاب «ایران من»، نوشته آیزیک یوم‌تویان

*********
************
**********
**********

********************

*****************
************


تعمیر یک هواپیمای بوئینگ ایران ایر
تعمیر یک هواپیمای بوئینگ ایران ایر


**********

یکی از نمایندگان مجلس ایران میگوید، یک دکل حفاری نفت که 
در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط شرکتی ترکیهای
 به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، تحویل 
این شرکت نشده و اینک در یک «کشور همسایه» به کار 
گرفته شده است.

مچ گیری از 
الهام چرخنده 
( چرنده! / تنه نزن )
 توسط آرش سبحانی 

***********
*******


************


**********


******


**********

است
1
محصور کردن محل تیراندازی از سوی پلیس

2
تعقیب و ردیابی مهاجمان از سوی نیروهای پلیس

3
تدابیر امنیتی در اتاوا

4
حضور نیروهای امنیتی در محوطه پارلمان کانادا در اتاوا

5
حضور نیروهای امنیتی پس از تیراندازی در پارلمان

6
تیراندازی در ساختمان پارلمان

7
مکان یادبود بنای جنگی که یک سرباز در آن هدف قرار گرفته و کشته شد

8

**********
************No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information