12.07.2014

خمینیوند
۳۶ سال این مزخرفات را به خورد ملت دادید،

 ما هم حالا همین مزخرفات به روی خودتان

 بالا می آوریم روزی امام درب خانه را گشود
قبوض اب و برق و گاز و تلفن و موبایل ونزد
 ایشان بر زمین ریخت!
ایشان با خود اندیشید مگر این موارد مجانی نبود!!؟؟؟
.
.
.
فراموشي از بارزترين صفات ايشان بود 
*********
روزى امام شاخه گلى به همسرشان دادند
همسر امام پرسيدن: گُله؟؟؟
امام فرمودند: تا نظر كمك داور چى باشه
.
.
.
احترام به كارشناسان داورى از صفات بارز امام بود
 
*********

در سال ۵۷  در هنگام برگشت به وطن از تبعید، 
خبرنگاری در داخل هواپیما از امام پرسید: چه 
حسی دارید بعد از چندین سال دوباره به ایران
 بر می گردید.
ایشان فرمودند:هیچ
.
.
.
نداشتن حس از خصوصیات بارز امام بود
 
********* 

***********

روزی امام خواست بزنه تو دهن دولت.
ناگهان صاف خورد تو دهن ملت..
.
.
ابروهاى پر پشت امام هميشه مزاحم ديد او بود!
******
روزي امام دختر زيبایی ديد و به او گفت:
فدات شَم عروسك !
.
.
.
.
فداكاري از ويژگيهاي بارز امام بود !
******

روزى امام هنگام سحر از خواب بيدار شدند
و ديدند ..... مباركشان راست است.
.
.
.
.
راستى از صفات بارز ايشان بود.

***********

روزي شخصي با امام راحل وارد دعواي لفظي شد.
امام به ايشان فرمود: مادرتو
.
.
.
.
اهميت به خانواده از صفات بارز امام بود.
*********

روزی امام در توالت بودن که شخصی نیز
 به همان توالت مراجعه کرد.
آن شخص گفت: اِهــِم ..
امام فرمود: اِهــِم ..
.
.
همصدایی با مردم از خصوصیات امام بود

*********

روزي امام راحل وارد رستوراني شدند.
گارسون از ايشان پرسيد :
كوبيده ميزني يا برگ ؟
امام فرمود: برگ
.
.
.
علاقه به درختان و محيط زيست
 از صفات بارز امام بود 
*********
روزی امام رفتند جگرکی، دو سیخ دل زدند
.
.
.
دلخوری از ویژگیهای بارز ایشان بود
***********

روزى دختری باكره اى نزد امام(ره) رفت
 تا از ايشان سؤالى بپرسد.
امام(ره) ابتدا صیغه را خوانده و پرده آن
 دختر را زد  و سپس فرمود: بپرس.
.
.
.
بى پردگى از ويژگى هاى امام بود!!

*********

روزی یکی از دوستان امام به منزل ایشان آمدند.
امام از او پرسید: با چی اومدی؟
ایشان پاسخ دادند: دوچرخه
امام با تیزهوشی ذاتیشان بلافاصله فرمودند:
 سیبیل بابات میچرخه !!
.
.
.
.
حاضر جوابی و بذله گویی از صفات بارز امام بود
*********

امام وقتی رفته بود فرانسه، خدمتگزار ازش پرسید
 صبحونه چی میل دارید، گفت:
ﮐَﻐﻪ ﻣُﻐﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ ﺑﻎ ﺑﻐﻰ
.
.
.
.
.
.
.
.
مسلط بودن امام به زبان فرانسوی 
از صفات بارز او بود********* 


شخصی به امام گفت: فردا برویم شمال؟
امام فرمود امروز برویم.
.
.
.
.
امروزی بودن از صفات بارز ایشان بود

*********

روزی زنی خدمت امام رسید و گفت: امام من
 عاشق سینه چاک شما هستم!
امام هم فرمود: من هم عاشق چاکِ سینه شما هستم!
.
.
.
بازی با کلمات از صفات بارز آن حضرت بود!

*********
روزی اکبر رفسنجانی نزد امام رفت
امام فرمود: چطوری کوسه ؟
.
.
.
.
.
.
علاقه به حیوانات از صفات بارز امام بود
 
**********


********* 
روزي امام وارد شدند
.
.
.
.
.
.
.
ان حضرت تا قبل از آن خيلي وارد نبودند!!!

********* 

من ورزشکار نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کون گشادی از صفات بارز امام بود
********* 
يه روز شخصي نزد امام امد، امام نبودند

 و آن شخص برگشت
.
.
دست انداختنمردم از صفات زيباي امام بود.. 
*********
روایت است روزی امام داشت رد میشد.
نیم نمره بش دادن پاس شد
.
.
پارتی بازی از صفات بارز امام بود

*********

روزی امام در بازار در حال خرید بود
فرمودند چند ؟
گفتند: ۵۵۰۰
امام فرمود: ۲۰۰
.
.
بُز خری از ویژگی بارز امام بود.


*********

روزي امام به شعبه « مکدانلد » در قم مشرف شدند
 و همبرگر سفارش دادند
گارسن خدمت امام عرض كردند كه: تك 
مي خوريد يا دوبل بزنم
امام فرمودند: تك
.
.
تك خوري از صفات بارز امام بود

********* 
روزی جنتی نزد امام مزه پرانی کرد.
امام با لبخند فرمودند : جنتی خدا نکشتت
.
.
.
امام دعای گیرایی داشت !!

*********
روزی شخصی بر امام جوکی تعریف کرد
امام بعد از خنده فرمودند: ای تو روحت :))
.
.
.
.
شوخی با ارواح از صفات بارز امام بود

*********

روزیِ امام در گرو خر بودن ملتی بود
.
.
امام و روزیِ حلال

*********

روزی شخصی با امام گل یا پوچ بازی میکرد
از امام پرسید: کدام است؟
امام لبخندی زد و گفت: حتما در یکی از دو دستت است
.
.
.
آگاهی از علم غیب، از خصوصیات
 بارز آن امام هُمام بود !! 
*********
روزی اوباما دست خود را داخل پیریز برق کرد.

قبل از اینکه برق اوباما را بگیرد، امام برق را گرفت!!
.
.
چالاک بودن از صفات امام و بوروسلی بود
اوباما از اولشم هیچ گهی نبود
*********
روزی امام داشت با نوه اش pes14 بازی می کرد
،دسته خرابو داد به نوه اش
.
.
.
.
.
.
.
.
زرنگی از خصوصیات آن حضرت بود

*********

روزی ابدارچی امام برای امام چای اورد و امام در 
حال دیدن تلویزیون بودند که در حال نشستن در 
حضور امام گوزید و امام با آن ابروهای پرپشان
 خود تبسمی کردند و فرمودند:

اگر نمی رینی برو قند هم بیاور
.
.
.
.
زندگی امام سراسر درس بود
*********

روزی امام فرمودند : حالم رو به هم زدید با این
 جوک های امام، بی شعور ها. یه کم شعور
 داشته باشید
.
.
.
بي شعوري يكي از صفات بارز امام بود
*********

ای بابا آدم با عَمام شوخی نکنه با کی بکنه !!؟
.
.
اصلا مردمی بودن از صفات بارز امام بود


********* 

صادق زیباکلام و محمدعلی ابطحی بدون ذرهای
 تردید با قاطعیت میگویند که دستانداختن 
روحالله خمینی از «جایی» سازماندهی
 شده است
.
.
.
کس شعرگفتن از ویژگیهای بارز یاران امام بود !!

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information