1.06.2015

به روز شده فارسی سایت ۱۶ و ۱۷ دی ماه ۱۳۸۳ در ایران اشغالی

رفراندوم، طرح احسان گنجی


سخنگوی قوه قضاییه ایران زمانی برای برگزاری دادگاه رهبران اعتراض‌های ۸۸ مشخص نکرده است

کشته شدگان همه از عوامل پشت صحنه فیلم بودند

شهیدخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس
 جمهور ایران، در مورد راهکارهای تقویت انتخاب 
« پوشش اسلامی »  در میان زنان در ایران گفت:
 "باید به زنان اجازه داد تا خودشان به صورت 
داوطلبانه این پوشش « اسلامی »  را انتخاب کنند یعنی
 باید به دختران خود حق انتخاب بدهیم تا از میان تنوع
 موجود « پوشش اسلامی »  با حس زیبایی شناختی که 
« ما »  به کار میبریم همچنین با توجه به قیمت و در 
دسترس بودن ( منظور یونیفورم است ) این انتخاب را انجام دهند


احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران

احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایرانعلی لطيفی که مسئوليت هدايت تيم بحران زده راه آهن را پذيرفته است.

علی لطيفی که مسئوليت هدايت تيم بحران زده راه آهن را پذيرفته است.

از خاطرات عیسی سحرخیز
 ماجراي مشكوك مرگ سعيد امامي از طريق مصرف این مواد خاص و خوردن واجبي-ـ بحثي كه كشتن حساب شده ی او را هم در زندان مطرح كرد-ـ عاملي بود كه در ابتداي دستگيری گمان می كردم دیگر دادن این ماده و مصرف آن در زندان منتفي شده است. اما پس از چند روز كه نوبت حمام کردن رسید بوی تند آن در کریدور مقابل سلول ها و آثار به کار بردن اين مواد در محل شست و شو ذهنيت من را حسابی عوض كرد.
راندال پارک (در وسط) نقش رهبر کره شمالی را بازی می‌کند

راندال پارک (در وسط) نقش رهبر کره شمالی را بازی می‌کندNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information