2.15.2015

تازه ترین خبرها ۱۵ فوریه ۱۵استفاده از گاز اشک آور توسط پلیس ترکیه علیه معترضان

استفاده از گاز اشک آور توسط پلیس ترکیه علیه معترضان


کریستینا فرناندز کرشنر، رییس جمهوری آرژانتین

کریستینا فرناندز کرشنر، رییس جمهوری آرژانتینهانا سعیدی خواهر زاده جعفر پناهی به هنگام دریافت خرس طلایی جشنواره برلین.

هانا سعیدی خواهر زاده جعفر پناهی به هنگام دریافت خرس طلایی جشنواره برلین.


نمایی از فیلم «رخ دیوانه» ساخته ابوالحسن داوودی

نمایی از فیلم «رخ دیوانه» ساخته ابوالحسن داوودی

از راست: حمید رسایی، روح‌الله حسینیان و کوچک‌زاده، اعضای جبهه پایداری. این جبهه بیشترین نقش را در طرح سوال از وزیران داشته‌ است.

از راست: حمید رسایی، روح‌الله حسینیان و کوچک‌زاده، اعضای جبهه پایداری. این جبهه
 بیشترین نقش را در طرح سوال از وزیران داشته‌ است.


عکس «تسنیم» از تجمع امروز مقابل استانداری خوزستان در اهواز.

عکس «تسنیم» از تجمع امروز مقابل استانداری خوزستان در اهواز.


در شیراز مشخص شد که مجسمه فردوسی به دلیل تغییر

 نام آن منطقه به «انقلاب» توسط شهرداری به مکانی 

نامعلوم منتقل شده است
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


پرچم حزب‌الله لبنان

پرچم حزب‌الله لبنان


استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه در دیدار با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور

استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه در دیدار با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور


شمشک

شمشک


اقتصاد
نمایی از ساختمان‌های شهر تهران

نمایی از ساختمان‌های شهر تهران

فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس

فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس


اولین پول کاغذی در آمریکا

اولین پول کاغذی در آمریکامحسن رنانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

محسن رنانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

این تصمیم توسط شورای عالی در ۱۸ بهمن ۹۳ بر
مبنای «بازسازی تولید علمی و همراهی با اقتصاد مقاومتی» 
اتخاذ شده

گریه دختر چهارساله کرد به هنگام ختنه در سلیمانه عراق.


گریه دختر چهارساله کرد به هنگام ختنه در سلیمانه عراق

2 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information