2.04.2015

یادداشت هالوکاست
***********************

بیست و هفتم ژانویه هر سال روز یاد اوری

 * هالوکاست * تعیین گردیده و در این روز

 نماینگان کشورهای متمدن عضو سازمان ملل

 در مراسم یاداوری سرنوشت سیاه بیش از ۶ 

میلیون انسان بی گناه که زنده به کوره های ادم 

 سوزی سپرده شدند شرکت نموده و یاد قربانیان

 ان حادثه شوم را گرامی میدارند در این روز نه تنها حکومت جمهوری ننگین 
اسلامی بلکه حتی گروههای  مخالف ان رژیم کذائی که به نوعی یاران، بستگان و یا هموطنانشان مورد هدف  اعدامها، سؤقصد ها، به زندان افکنده شدنها، تبعید گردیدنیها و یا هر بلای دیگری 
قرار گرفته و  به طریقی « نابود شده اند » و به اصطلاح برای انان است که هر روزه در بلند
گوهایشان مانند عجوزه های درمانده جیغ میکشند و جمهوری اسلامی را مورد لعنت قرار میدهند انقدر
 انسان نبوده اند که « درد سوته دل » دیگری را نیز درون مغزها و جانهایشان احساس کنند 
و در این باره حرکتی از خود ارائه دهند و با شرکت در مراسم بین المللی که در همه شهرهای و کشورهای پناه دهنده که « انان » نیز در در از کشورهای مذکور از مواهب انسانیت ان جوامع برخوردارند برگزار میگردند بیرقکی در دست گرفته و انرا تکان دهند و یا با پخش اعلامیه
 ها ئی در بیان تسلیت به جامعه بشری که این بزرگترین « ننگ  » تاریخ در کشتار میلیونها انسان
 فرهیخته بر پیشانیش نقش بسته است و با

ابراز تنفراز از ان رویداد، حود و سازمانهایشان 
 را نیز همچون بلند اندیشگان جهانی در تاریخ به ثبت برسانند!.

ساختمان همیاری
 یهودیان ارژانتین ( امیا ) که توسط 
عمال جمهوری اسلامی منفجر گردید
 و باعث کشته شدن  بیش از ۸۰ نفر
 و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر دیگر از
 یهودیان ان  کشوذ شد
آلبرتو نیسمن

عکس 
*‌البرتو نیسمن * دادستان کل پرونده ( امیا ) که 
چند روز قبل
 از ارائه مدارک ان رویداد به دادگاه که به 
نفع 
جمهوری اسلامی نبود توسط عمال همیشگی ان
 جمهوری در خانه اش  به قتل رسید

و اما در کنار انان شعرا، نویسندگان،همرمندان، 
 طنز پردازان، دانشپژوهان ایرانی و تمامی ان کسانی که نه تنها از لحاظ مادی بلکه از لحاظ استفاده از دست اوردهای علمی، و تکنولوژیهایگوناگون این قوم * مفتخر *، بهره مند 
گردیده که اکنون در موقعیت های موفقیت امیزی که در ان بسر میبرند به خاطر بهره مندی از ان دستیابیها میباشد! اما همین که صحبت از یهودیها به عمل میاید ناگهان رنگ عوض میکنند، همه چیز را فراموش کرده و به صورت مسلمانی دواتشه در میایند و با بی توجهی عمدی  به ان موضوع انسانی برای مشتی دروغکوی تاریخی مانند فلسطینیان که خون هزاران ایرانی شریف به
 دستهای الوده انان اغشته است ( تمام کشتارهای میادین در تهران و شهرستانها در ایام قبل و بعد
 از انقلاب، تمام اعدامهای وطندوستان تا قبل از انکه جمهوری کثیف اسلامی ایرانیهای خائن
 به وطن را شناسائی و برای انجام برخی از ان 

منظور به کار گرفته که تاکنون هم به نامهای
 سپاه و بسیج و لباس شخصی و غیره ادامه دارد و.... ) علم عزا به دست میگیرند و مانند زمان جنگ 
غزه همصدا با هزاران همکیش واقعی خود در وطن اشغالیبرای صرف ناهاری مجانی به خیابانهای کشور کشانده میشوند تا فحش بدهند ، ناسزا بگویند، فریاد مرگ بر اسرائیل سر بدهند
، شعر بسرایند ، اهنگ بر روی انان بگذارند و توسط چند خواننده افیونی شناخته شده انانرا به اجرا اورند!. انان انگار که هیچ خون انسانی در رگهای فرسوده شان در حرکت نبوده ، مانند یک طلبه شستشوی مغزی داده شده که تازه از یکی از حوزه های تربیت وحشای قم خارج شده و بهدریافت جفتی « نعلین » تازه ساخت « چین مقدس »  نائل گردیده که باید به این نوع  در باره * جهودان * بیندیشند که انان قومی «‌نجسند » و
 به خاطر * جمعی جهود * که  شاید کشته باشندشان و یا نه! که نباید « احساسات بشر دوستانه !» از خود نشان بدهند عمل کرده اند   اما حداقل می توانستند نسبت به  شیوع میکرب افسار گسیخته احساسات تهوع اور « نژاد پرستانه »! که همراه با « یهود ستیزی »  انقدر دارد به سرعت  به همه جوامع بشری نفوذ میکند که با فرم نوین قرن بیست و یکمی خود  جان انسانها
را نسبت به جان یکدیگر چنان بی ارزش میکند که دیگر شیوع ان حد و مرزی نشناخته 
و دیر یا زود دامن انان و خانواده هایشان را نیز خواهد گرفت  مراتب تاسف و تاثر و تنفر
 عظیم خود را نسبت به ان نشان بدهند!.

بی ریشه و تبار نا ایرانی  میگذرد بیشترنمایان میشود که این حکومتیان سنگدل بقای عمر ننگین خود ر ادر غوطه ور بودن درابهای لجن الود حاصل از ترس شهروندان از حکومت و ایجاد تنشهای بین المللی  جستجو میکنند که با استفاده از ان موقعیتها و با صید بیشتر ماهیهای فربه به ارقام چندین میلیاردی  خزانه های علی بابائیشان در خارج از مر زهای کشور بیفزایند . 


جانبازان شیمیائی جنگ خمینی و صدام

جنگ ۸ ساله با عراق تنها برای رسیدن به این هدف راه اندازی شد و شوخی شوخی هم با بالا انداختن جام مظلومانه  « زهری تخیلی »،  سرنوشت سیاه ناموسی، جانی و مالی میلیونها تن ایرانی بخت برگشته که یا گول این قوم بیخدا را خورده  و یا با کلکهائی دیگر به دام انان افتاده بودند نیز به همان « هیچ رهبر » به صورت امری تخیلی در امدند!. 
 ایجاد تنشهای بین المللی همچون نشان دادن عدم همکاری  با حل مساله اتمی( این نابکاران روزگار از چرائی اخر و عاقبت صدام و قذافی به خوبی دریافته اند که تسلیم کردن نیروی اتمی خود به بزرگان جهان مساوی بامعدومیت فوری خود انان خواهد بود! )،انفجارهای هولناک توسط مزدوران خود در همه کشورها لبنان در دهه هشتاد میلادی، « خبار » درعربستان سعوذی در مرکز اقامت سربازان امریکائی سال ۱۹۹۶کشتی جنگی امریکائی کول واقع در خلیج فارس در سال  ۲۰۰۰ و باز در عملیات دیگر\تروریستی انفجار مرکز همیاری یهودیان در ارژانتین

برابر با ۲۷ تیر ۱۳۷۳[۱] که در جریان آن هشتاد و پنج فر از شهروندان یهودی تبار آرژانتینی جانخود را از دست دادند و بیش از سیصد نفر زخمی شدند.که هنوز پرونده محاکمه مسؤلان پایه یک ان جمهوری بی ابرو در پادگاههای ارژانتین در جریان است و اکنون که داشت کار محکومیت انان به اتمام میرسید و طناب دار شروع به مالش گردنهای کلفت و بی عار انان کرده بود فضاحتشان را به نقطه اوج رساندند و دست به ترور دادستاناین پرونده به نام * اوسمن * زدند. او همه مدارکرا بر علیه انان که با تبانی رئیس جمهور وقت ارژانتین با ایت الله خامنه ئی انجام شده بود که در صورت فروش نفت به انان با کمترین قیمت روز و به جای دریافت وجوه ان از واردات بنجلهای ارژانتینی به کشور استفاده کنند انگاه او نیز  بر مساله انفجار مرکز یهودیان ارژانتین ( امیا )‌ سرپوش   خواهد گذاشت. پرونده این ماجرا اکنون بهنام خود دادستان مقتول  « پرونده اوسمن »‌ خوانده میشود قتل ناجوانمردانه او که  توسط کارگزاران لبنانی،فلسطینی، سوری جمهوری اسلامی و یا سازمانهای مخوف خود
اندازد ولی هرگز تا یک یک مسؤولان انفجار امیا وقتل دادستان  به قیمت جان و مال خود خسارت انانرا نپردازند این مسالهپایان نخواهد گرفت !. کثافت انیدشیها و تبه کاریهای انان  با انجام سؤقصدهای متعدد، تجاوزات ناموسی و جانی و مالی 
انان در اقصا نقاط دنیا ادامه یافت /  * اعدام سرمایه گذار خیر ایرانی یهودی حاج حبیب القا نایان، 
 مثله کردن فریدون فرخزاد هنرمند فرهیخته مردمی با چشم بر روی هم گذاشتن پلیس بن !مثله کردن شاپور بختیار سیاستمدار وطن دوست و
 پیشکار او تابنده  در محل زندگیشان با چشم به روی هم نهادن پلیس محل
  برادر مسعود رجوی و بد ترین نوع ان داریوش و پروانه فروهر


  طی قتلهای سیاسی در پاییز ۱۳۷۷ پروانه و داریوش فروهردر خانه شخصی خود در «خیابان سعدی، خیابان هدایت، کوچه مراد زاده، پلاک ۱۸»[۸]  موسوم به قتلهای زنجیرهای توسط پرسنل


 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.[۹]قاتلان که به عنوان دانشجو-خبرنگار و با حربه «مصاحبه  برای نشریه دانشجویی» به خانه شان رفته بودند


، ابتدا گردن، دهان و دستانشان را گرفتند، سپس با ضربات پیاپی 


چاقو سینههایشان را جلو چشمان یکدیگر دریدند[۱۰] و در نهایت


اجسادشان را به سمت قبله قرار دادند و گورشان را از ان محل دور کردند


 و در ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین،


آلمان و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون


کُرد به قتل رسیدند


که نتیجه این ترور همان چیزی بود که جمهوری اسلامی


 همیشه طالب ان است، « اب لجن الود »


 و ان تاثیر زیادی بود که بر روی روابط بین 


ایران و کشورهای اروپایی داشتو غیره  

داریوش و پروانه فروهر در جوانی
(زن و شوهر)

فریدون فرخزاد                          شاپور بختیار
ترور سران کرد در کافه میکونوس/ برلین


مسؤلان ترور مورد محاکمه در دادگاه  . سیاست عملیات تروریستی و وحشت افرینی انان همچنان ادامه دارد تا همین دو مورد اخیر که دستشان با به هلاکت رسیدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران  ( سردار الله دادی ) توسط ارتش دفاعی اسرائیل هنگامیکه  همراه با اعضای حزب الله لبنان در مرز مشترک با سوریه در حرکت بود و از طریق تلفن همراهش شناسائی شد و متعاقب ان با تیراندازی حزب الله به کاروان نامجهز نظامی اسرائیلی که به کشته شدن دو سرباز جوان ان کشور  و یک فرد محافظ صلح سازمان ملل و زخمی شدن ۹ تن دیگر از سربازان اسرائیلی انجامید بیشتر رو شد!..


فرماده ایرانی که برای هواخوری با چریک های حزب اللهی 

به مرز های شمالی اسرائیل نزدیک شده و 

توسط سربازان دفاعی ان کشور به قتل رسیدهمردیفان و خانواده های سربازان مقتول اسرائیلی به دست حزب الله 


اکنون که این یادداشت را مینویسم چهارده بهمن

ماه ۱۳۹۳ در ایران اشغالیست

 همین الان در خبرهای خارجی موثق امده است که جمهوری

 اسلامی اعلام داشته در کنار حماس و حزب لله لبنان و سوریه

 به تجهیز مسلحانه کرانه باختری ( حکومت خودگردان فلسطینی ) نیز

 خواهد پرداخت دیروز نیز جمهوری اسلامی اعلام داشته که دو مرتبه 

عمل شنیع برگزاری مسابقات « کاریکاتورهای ضد یهودی / !. 

اسرائیلی » را انجام خواهد داد
       


یک روز بالاخره بایداین زالوهای ابهای لجن الود وحشت و ترور را بیرون کشید و انانرا در ابهای پاک و زلال ازادی وطن رها کرد تا نفسشان از بی هوائی که به ان عادت کرده اند بند امده و به دیار عدم رهسپار گردند

..........................


 دلیل ان که من به نوشتن این یادداشت دست زدم  گزارشی بود که از اقای فریار نیکبخت /  عضو کمیته حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران  را دریافت کردم 
که به همراه ان نوشتار که به بان انگلیسی بود فیلم کوتاهی نیز گنجانده شده بود که در ان رهبر مسلمان بزرگترین گروه سازمان یافته مخالف جمهوری اسلامی خانم * مریم رجوی * را نشان میداد که در روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳در ایران اشغالی ( ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ )  به نایندگی از جانب افراد اماده به فرمانشان ( مجاهدین خلق )  که اعضای مسلمان ان بزرگترین اجتماع را از لحاظ کمیت در ان سازمان تشکیل میدهند با چهره ئی اندوهگین ومتاثر در حاليكه توسط آقاي ژوردی جوکلا رئبس گروه لیبرال دموکرات در مجمع پارلماني همراهي ميشد درمراسمي كه توسط شوراي اروپا

 به مناسبت هفتادمین سالروزازادی اردوگاههای مرگ نازیها *اشویتس * برگزار شده شرکت کرده بود توانست با ارائه * این ژست به * غایت انسانی
  که در مخالفت با یهود ستیزی و نژاد پرستی نشان داد  نام خود را به عنوان یک مدیر لایق و سازمان مربوطه اش  را  به عکس جمهوری ادم خواران اسلامی در زمره سازمانهای * حامی حقوق بشر * به ثبت برسانداجازه میخواهیم که ما نیز به این وسیله به نوبه خود در سایت            
* صمیمانه ترین تبریکاتمان را به خانم مریم رجوی * رئيس جمهور منتخب *  سازمان مجاهدین خلق برای اختیار این حرکت بغایت شرافتمندانه تقدیم داریمدر ضمیمه
به انتخاب فریدون سلوکی

<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/hYgHZy8P2E8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information