2.06.2015

ایران- یهود ستیزی


با توحه به متن سخنرانی « اکبر عبدی » در فیلم 

زیر که کاملا نشانگر افکار یهود ستیزانه و نژاد

 پرستانه حکومت ملایان در جمهوری اسلامی

 ایران اشغالی است باید از این پس محصولات 

ارسالی از ان جمهوری کثیف به ویژه انانیکه با

 برچسب « فرهنگی- سینمائی » و مشابه انان

 به لس انجلس وارد میشوند را

 « تحریم » 

نمائیم

مبارزه با افکار و اعمال ضد نژادی، ضد یهودی،

 ضد ملیتی و ضد قومی هر جنبنده انسان نما و یا

 هر گروه و یا دسته و حزب کوچک یا بزرگ در

 جهان وظیفه هر انسان باشرف میباشد.

 اختلاف یا جمهوری اسلامی بر سر دین و شعبه و

 مرام انان نیست بلکه بر سر اعمال غیر انسانی انان

است با 

شهروندان گرفتار کشور 

و کمک به

 تروریسم بین المللی.

این وظیفه ماست که بهمین اینگونه نیز که شده 

به مبارزه مان با انان ادامه دهیم 

همیاران عزیز


لطفا ( تنها یک دقیقه ) برای گذاردن

 نام خود در  * درخواست نامه ئیکه 

در  قبح جمهوری اسلامی از جانب

 کمیته یهودی مبارزه با

تبعیض نگری و فشار بر اقلیتها

 در ایران تهیه گردیده است 


  با لینک زیر تماس حاصل فرمائید


فیلم مربوط به سخنرانی ضد یهودانه

  اکبر عبدی و حضار همسان او در سالن 


همراه با


مقاله ئی بسیار بسیار خواندنی 


نوشته نادره افشاری
             هیچ نوزادی تصمیم نمیگیرد که چه زمانی،

 در چه کشوری، چه خانواده ای، از چه نژادی 

و با چه جنسیتی به دنیا بیاید. انسانها حتی زیبایی

 و زشتیشان را انتخاب نمیکنند و لابد به همین

 دستاویز بازار عمل جراحی زیبایی و لوازم

 آرایش این همه به راه است! ادامه 


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information