3.09.2015
کارتون


کاری از فیروزه مظفریحسین اشتری (راست) و اسماعیل احمدی مقدم
حسین اشتری (راست) و اسماعیل احمدی مقدم

خالد العبیدی (راست)، وزیر دفاع عراق در کنار مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

خالد العبیدی (راست)، وزیر دفاع عراق در کنار مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده

ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده
تصاویری که در سال ۲۰۱۱ برای خانواده رابرت لوینسون ارسال شده بود.
تصاویری که در سال ۲۰۱۱ برای خانواده رابرت لوینسون ارسال شده بود.

گری سیک عضو اسبق شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت فورد، جیمی کارتر و رونالد ریگان

سیک عضو اسبق شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت فورد، جیمی کارتر و رابرت منندز، سناتور دمکرات از ايالت نيوجرسی،
رابرت منندز، سناتور دمکرات از ايالت نيوجرسی،یک اثر هنری که پیش از این در جلیله کشف شده است
یک اثر هنری که پیش از این در جلیله کشف شده استصف متقاضیان کار در آمریکا
صف متقاضیان کار در آمریکافرهنگ و هنر


  
دانش و فناوری


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information