4.23.2015

شصت و هفتمین سالگرد استقلال کشور یهود-اسرائیل
۶۷ سال قبل در 


چنین روزی کشور اسرائیل متولد شد 
شرکت


۸ میلیون اسرائیلی در


مراسم روز استقلال**********اغاز مراسم شصتو هفتمین سالروز استقلال اسرائیل با 

روش کردن

 مشعلهای 
افتخار ازجانب شهروندان نمونه و
  منتخب انجام گرفت
*************چهارده تن از 

نوافرینان و نواورانی

 که به کشور خدمات

 برجسته انجام داده

 اند در میان کسانی

 بودند که مشعلهای

 روز استقلال را 

برافروختند

IDF flag bearers commanded by Col. (res.) David Rokani (Photo: Amit Shabi)پرجمداراران ارتش دفاعی اسرائیل در حال نمایش دادن انان به رهبری سزهنگ ذخیره داوید روکنی ( ایرانی زاده )
IDF flag bearers commanded by Col. (res.) David Rokani (Photo: Amit Shabi)

پرجمداراران ارتش دفاعی اسرائیل در حال نمایش دادن انان به رهبری سزهنگ ذخیره داوید روکنی ( ایرانی زاده )
Fireworks display at Mt. Herzl (Photo: Amit Shabi)
IDF flag bearers commanded by Col. (res.) David Rokani (Photo: Amit Shabi)پرجمداراران ارتش دفاعی اسرائیل در حال نمایش دادن انان به رهبری سزهنگ ذخیره داوید روکنی ( ایرانی زاده )


اتشفشانی بر روی * کوه هرتصل *

Independence Day fireworks in Kiryat Shmona (Photo: Aviyahu Shapira)


اتشفشانی روز اسقلال در رمت گن
Independence Day fireworks in Ramat Gan (Photo: Dima Dorf)

************

نوری از نسلهای تازه


 مشعل فروزان بعدی.

دختر خانمی به نام 

* اور اسولین *


 که با داشتن تنها ۱۷ سال، ریاست یک کمپانی ابداع
 کننده و همچنین یک واحد


تحقیقی در زمینه مغز را به
 عهده دار است
او بعد از انکه کاندید روشنکردن مشعل روز استقلال

 گردید به
اطرافیاش گفته بود* دلیل انکه برای داشتن چه چیزی او را انتخاب

 کرده اند 
 را نمیداند!! *

Or Assulin. A representative of her generation.  Or Assulin. A r*************احساسات وطنپرستانه،

 در ساحل مبارزه با 


عرب گرائی


 لنگر می اندازد

i24News and Channel 2 anchor Lucy Aharish (Photo: AP)گوینده خبری ای۲۴ نیوز و همچنین کانال ۲ تلوزیونی اسرائیل
* لوسی اهریش *با وجود مخالفتهائی که از 

جانب تند روان عرب


( مفتخوارهائی که بالعکس از


 ممالکی که از انجا به اینجا رانده


 شده اند از همه گونه مواهب


 اسرائیلی از جمله


 ازادادیهای گوناگون اجتماعی


 و بیان و عیره


 برخوردارند، و از بیمه های


 اجتماعی و تحصیلی


 رایگان و عضویت در پارلمان


 اسرائیل ، و وزارت و


غیره نهایت بهره را میبرند! )    با انتخاب دختر خانم عرب الاصلی 


به نام * اهریش * که 


کاندید برافروزی مشعل 


روز استقلال اسرائیل شده 


 بود سر میگرفت اما او سرفرازانه  


ان را پذیرفت تا در جایگاه


 مخصوص قرار گرفته و


 بنیامین نتنیاهو نخست وزیر 


و مخالفان و استهزا کنندگانش


 را مورد خطاب قرار 


دهد و بگوید:

 * شما چه دوست داشته باشید و یا 

دوست نداشته باشید من در اینجا 

خواهم ماند و از اینجا به جای دیگری

 کوچ نخواهم کرد * .

*********

دختران تازه مهاجر


اسرائیلی در خدمت ارتش دفاعی ان کشور 

Rachael (left) and Nina (Photo: Nahum Segel)  

راخل ( چپ ) و نینا

نینا متولد سانفرانسیسکوست و راخل

 متولد افریقای جنوبی ولی اکنون انان 

خود را در کنار مرزهای شمالی کشور

 اسرائیل و در حال نگهبانی از مرز و

 بوم ان یافته اند. ایا چه مواردی


باعث شده که این دو دختر هوشمند با 

زندگی راحتی که از ان برخوردار بوده 

اند را رو به زندگی سخت خدمت در 

ارتش اسرائیل راهنمائی کند


**********ما فرارسیدن عید شصت و هفتمین سالگرد
 استقلال کشور عزیزمان اسرائیل را به 
یهودیان جهان به ویژه به شهروندان
 * کشور معظم یهود *
 تبریک گفته  و برای تمام ازاد زنان و ازاد
 مردانی که به هر وسیله در پی رهائی از 
قیود وحشیانه حکومتهای غالب بر انان 
شبانه روز دست و پا میزنند هستند مانند 
* مردم ستمدیده در جمهوری اسلامی ایران*
 پیروزی هرچه سریعتر ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information