4.07.2015***************


جناب اقای ابراهیم نبوی هنوز معامله ئی که مرد سیاسی مورد علاقه شما 

اقای * حسن روحانی * و دار و دسته اش را بر کرسی رفاقت با موجودات 

لحظه پرستی مانند شما محکم بنشاند بطور کامل انجام نگرفته و هیچکس 

در ایران با برپا کردن طاق نصرت در دروازه قزوین برای شرفیابی از شما 

با دسته گل به صف نایستاده!. 

نوشتن ضایعاتی مانند انچه در رابطه با اسرائیل ( که تا هم کنون نانش را 

میخورید و مانند طبع اکثر هموطنان نمکدانش را میشکنید ) در ( روز ان

 لاین ۲۳۲۸ - سه شنبه هیجدهم فروردین ماه ۱۳۹۴ در ایران اشغالی ) به

 صورت زیر نوشته اید :

" از آن طرف هم نتانیاهو هم گفته "می خواهم توافق بد
 با ایران را نابود کنم." چنان هم این حرف را گفته انگار 
اسرائیل امروز همان اسرائیل بیست سال قبل است که هر
 کاری دلش می خواست بکند
بگو تو اگر می توانی در همان لبنان و سوریه
 دماغت را بکش بالا 
با مف آویزان
 وسط خاورمیانه ولو نباشی

نمیتواند به این سادگیها انانیرا که با کلماتتان دماق و دماشان را در زمان
 احمدی نژاد سوزانده اید برای پذیرائی  بختیارانه، فرخ زادانه، و فروهرانه و
 دیگران اماده نکرده باشند!. طنز نویسی بدون در نظر  گرفته حقایق مانند انچه
 افراد فرصت طلبی مانند حضرتعالی فراموششان میکنند که حداقل در کل
 منطقه خاورمیانه  این تنها کشور یهود است که خالصانه میتواند ( حتی اگر برای 
حفظ منافع خودش هم باشد! ) بهترین دوست و یاور ایران در هر زمینه ئی
 همیشه بماند نامش « طنز نویسی » نیست  بلکه «‌گه خوردنهای زیادی است »  .
 به نظر شما ایا عربستان سعودی که میتواند در یک صدم ثانیه میلیونها مزدور جان بر
 کف سنی مذهب ذاتا ضد شیعه را از پاکستان و کشورهای دیگر که دشمنی ایران شیعه با
 انان توسط روحانیانشان کاملا  برایشان محرز گزدیده اجیر کند که ناموس وطنمان 
را به باد دهند و تمام جنوب مملکتمان را به نفع خود و یا احتمالا با همراهی 
چین و روسیه ضبط کند دوست ایران است؟. 
ایا اگر بچه گانه هم بیاندیشد ایا فکر میکنید که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد 
چون در این صورت به جنگی جهانی بین قدرتها منجر خواهد گردید و ایا اگر

هم برای جلوگیری از ان برخورد، قدرتهای بزرگ به نتیجه شراکت از بهره برداری 
 بزرگترین منابع انرژی  در جهان که در این نقطه  ذخیره شده برسند

 چه کسی بیشتر از همه مورد خیانت 
همین امام قبله امال شما حسن روحانی قرار میگیرد؟

 ایا نه ملت زجر و ستم کشیده و بدبخت و از پشت دائم خنجر خورده

  * ایران * ؟.  
اگر نمیدانید جای دوست و دشمن کجاست
 بگوئید تا جای انان را نشانتان بدهند  که اگاه شوید
 و بعد از این بر اثر نادانی زنگ خیانت به مملکت را به صدا در نیاورید!.
داوید فاخری
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information