5.06.2015


عکس بالا کوه زیتون در اورشلیم

در این کوه ( زیتون ) سوابق نشان میدهند که همواره انجا مورد استفاده برای دفن کردن افراد با نشان و معروفی بوده است که قدمت ان به زمان * بیت همیقداش اول * بر میگردد. اقراد با نامی که در این کوه به مقدسان یهودی پیوسته اند به خلاصه : او شالم پسر دادوود پادشاه، و نپیامبرانی همچون ذخریا، خگای، و ملاخی  وخانم ناوی هولدا و همچنین دانشمند، طبیب و محقق توراه مایمونید * رامبام *، بارتن اورا و ایش بن خی، منخم بگین بزرگ سیاستمدار و مدافع کشور یهود هریتا سزولد بنیانگزار  تشکیلات جهانی زنان  * هاداسا * در یروشالییم ، ریوکا و گابریل هرتسوگ که به صورت لرزاننده اوری توسط تروریستها در « بامبی هندوستان » به قتل رسیدند و اسامی دیگر که نام بردن از انان در این قسمت نمیگنجد!.
*********************
1.      خداوند به مُشه (موسی) گفت به كُوهِن (کاهن)ها پسران اَهَرُون (هارون) اعلام داشته به آنها بگو اگر كساني براي كفن و دفن مردهاي حضور داشته باشند، خود را با مردهاي ناپاك نسازند.
2.      مگر براي خويشاوندي كه به او نزديك باشد. براي مادر و پدر و پسر و دختر و برادرش.
3.      و براي خواهر دوشيزهاش كه در خانه است، يعني مجرد ميباشد يا عقد شده و هنوز به خانهي شوهر نرفته است ميتواند خود را ناپاك سازدخداوند به مُشه (موسی) چنين سخن گفت:
2.      به اَهَرُون (هارون) و فرزندانش بگو (هنگامي كه ناپاك باشند) از موقوفههاي فرزندان ييسرائل (اسرائیل) كه آنها براي من وقف ميكنند دوري جسته، نام مقدس مرا بيحرمت نسازند. من خداوند هستم.
3.      به آنها بگو نسلاندرنسلتان هر مردي از تمام نسل شما اگر در حال ناپاكي به موقوفههايي كه فرزندان ييسرائل (اسرائیل) براي خداوند وقف كنند نزديك شود آن شخص از حضور من نابود خواهد شد. من خداوند هستم.

ΩΩΩ


1.      خداوند به مُشه (موسی) چنين سخن گفت:
2.      به فرزندان ييسرائل (اسرائیل) سخن گفته به آنها اعلام كن. عيدهاي من يعني عيدهاي خداوند كه آنها را روزهاي اجتماع مقدس اعلام خواهيد كرد اينها هستند.
3.      شش روز كار انجام گيرد و روز هفتم شبات تعطيل كامل، (و روز) اجتماع مقدس است. هيچكاري نكنيد. در هرجايي كه باشيد، شبات متعلق به خداوند است[1].1.      خداوند به مُشه (موسی) چنين سخن گفت:
2.      به فرزندان ييسرائل (اسرائیل) چنين دستور بده، براي روشنايي يعني براي روشن كردن چراغ دائم، روغن زيتون كوبيده زلال به نزدت بياورند.
3.      اَهَرُون (هارون) آن را در خارج از پردهي جايگاه (لوحههاي) دهفرمان گواه (بر تجلي خداوند به فرزندان ييسرائل (اسرائیل) در كوه سينَي (سینا)) در چادر محل اجتماع مرتب كند. از شامگاه تا بامداد، دائم در حضور خداوند (روشن) باشد. براي نسلاندرنسلتان قانون ابدي است.

*******************


سی و یکمین هفطارا
پاراشای * امور * 

یحزقل: 44/15-44/31 زمان شلومو هملخ را که از نوادگان پینحاس می بود از تنها دارندگان شرایط خدمت در بت همیقداش دوم اعلام کرده وظایف و چگونگی اجرای خدمتشان را در متن این هفطارا باز می گوید.
آخرین بخش از نبوتهای یحزقل (فصلهای 40-48) شرح رویایی از پایان اسارت بابل، استقلال دوباره سرزمین ایسرائل و آبادی بت همیقداش است.
توضیح وظایف کهنیم در این هفطارا، تشابه آن را با پاراشای امور که شرح وظایف و مسئولیتهای کهنیم است نمایان می سازد.
15-و اما (ای یحزقل به قوم ایسرائل چنین بگو که) حد-اوند پروردگار عالم می فرماید:
"از زمان کهنیم از خاندان اجداد لوی، تنها فرزندان و نوادگان صادق (کهن گادول زمان شلومو) بودند که در زمان گمراهی و دوری قوم ایسرائل از راه من حد-ایشان، مسئولیتهای خدمت در بت همیقداش مقدس مرا با دقت نگاه داشتند. از این رو، تنها فرزندان و نوادگان او قادر به خدمت به من بوده، تنها نسل او به حضور من شرفیاب شوند و چربی و خون قربانی های اهدایی را (بر فراز مذبح قربانی ها) تقدیم کنند."
16-"تنها آنان اجازه دارند تا به جای مقدس من آمده، به شولحانمیز طلایی مقدس من (حاوی نان های اهدایی) نزدیک شوند. به ذات من خدمت کرده و اجرای فرایض مرا در کهانت ایسرائل بر دوش گیرند."
17-"و اما هنگامی که از دروازه های حیاط درونی بت همیقداش وارد می شوند، کهنیم تنها جامه تمام کتان در بر کرده ، هیچ لباس پشمی هنگام خدمت و انجام دادن وظایفشان در حیاط درونی و جایگاه مقدس بر تن نداشته باشند."
18-"تنها عمامه های کتانی بر سر داشته و شلوارهای تمام کتان بر پاهایشان باشد.
پس هیچ گونه جامه ای که موجب گرم شدن و عرق کردنشان شود، بر تن نداشته باشند."
19-"اما زمانی که به حیاط بیرونی (مجمع مردان مراجع به بت همیقداش) و حتی حیاط بیرونی(مجمع بانوان) قوم ایسرائل باز میگردند، جامه های مقدس ویژه خدمتشان را پیش از خروج از حیاط داخلی از تن بیرون آورده و در اتاقهای مقدس مخصوص خود بنهند، و با لباسهای معمولی شان وارد حیاطهای خارجی شوند، مبادا که مردم عادی با تماس آن جامه های مقدس، در ظاهر مقدس به شمار آیند."
(مبادا پاکی و تقدس جامه های مقدس به سبب تماس با مردم عادی که از لحاظ مذهبی و روحانی کاملاً پاک و طاهر نبوده اند، کاسته شوند.)
20-"کهنیم موی سرشان را نتراشند و آنها را بلند کنند، بلکه موی سرشان را کوتاه عادی نگاه دارند."
21-"هیچ کهنی حق آشامیدن شراب(مسکرات) و سپس ورود به حیاط درونی را در خدمت مذهبی ندارد."
22-"هیچ کهنی حق ازدواج با زن بیوه یا طلاق داده شده رانداشته ، تنها دختری باکره از خاندان ایسرائل یا بیوه کهن دیگری را به زنی بگیرد."
(منظور یحزقل کهن گادول بوده که برابر فرمان تورا دارای چنین محدودیتهای بوده است.)
23-"و اما کهنیم، فرق بین مقدس و عادی بودن را به قوم من(ایسرائل) بیموزند و به ایشان روش تشخیص پاکی و ناپاکی را از هم نشان بدهند."
24-"درد عادی میان افراد قوم، به نام قاضی انجام وظیفه کنند و در داوری ، تنها بر پایه احکام و قوانین من کار کنند. قوانین و فرایض مرا در همه اعیاد مقدس من نگاه دارند و تقدس شبات های مرا پاس دارند."
25-"کهنیم، خودشان را با نزدیک شدن به مرده یا لمس جسم از بین رفته شخص دیگری نیالایند، مگر درگذشت پدر، مادر ، فرزندان پسر یا دختر ، برادر ، یا خواهر ازدواج نکرده، آنان حق آلوده کردن مذهبی خودشان را خواهند داشت."
26-"چنین کهنی برای پاکی ، هفت روز ناپاک مانده و پس از آن با شمارش هفت روز مجدد، پاک می شود."
27-حد-اوندپروردگار عالم می فرماید:
"سپس در روزی که کهن نامبرده به بت همیقداش آمده، حیاط درونی را وارد می شود تا به خدمت من در بت همیقداش ادامه دهد، وی مکلف است تا نخست قربانی گناهی برای خود تقدیم کند."
28-"و اما درباره سهمیه مالی مربوط به کهنیم قوانینش چنین است : "تنها ذات مقدس من، بهره آنان بوده و شما ملت ایسرائل هیچ ملک یا زمینی را در سرزمین ایسرائل به نام نصیب موروثی، ویژه ایشان نکنید؛ زیرا تنها ذات من ، بهره و دارایی ایشان خواهد بود.""(هیچ سرمایه جسمی و مالی تعلق نیابد.)
29-"ایشان در برابر سهمیه و مزد مالی، هدایای آردی، قربانی های گناه و تقصیری قوم ایسرائل را خورده و هر قربانی و هدیه موقوفی دیگر قوم ایسرائل به ایشان تعلق یابد."
30-"نخستین نوبرهای هر میوه، و هر هدیه مقدسی از میان همه هدایای شما قوم ایسرائل از آن کهنیم باشد، شما قوم ایسرائل موظفید که نخستین خمیرنانتان را ویژه کهن کنید تا وی نیز با دعایش برکت نصیب خانه تان سازد."
31-"و سرانجام ، کهنیم از هیچ چیز مانند پرنده یا حیوانی که مرده یا شکار دریده شده باشد، نخورید."هفته خوبی را برایتان ارزو میکنیم
שבוע טוב ומבורך
Shavua Toveسردبیر - Editor - עורך ראשי

David Fakheri

داوید فاخری

דוד פאחרי

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information