5.27.2015

پست ۲۷ می


Contact, تماس، צרו קשר
*******************
Yedith Ahronoth report. The headline reads: Israeli Eli Cohen was hanged this morning in Damascus.

Yedith Ahronoth report. The headline reads:
Israeli Eli Cohen was hanged
this morning in Damascus.


From left: Eyal Yifrach, Gil-Ad Shaer, Naftali Frenkel (Photo: Shaul Golan)

From left: Eyal Yifrach, Gil-Ad Shaer, Naftali Frenkel

بازدید رئیس جمهور جمهوری اسلامی
 از اثارباستانی تخت جمشید واستقبال
 نماینده امپراطوری
 * ایرانباستان * 
از او

به انتخاب مژگان هارونی


گزارشگر صدا و سيما از ضرغامیميپرسه:
نظرت راجع به اين محله كه هنوزآسفالت نشده
چيه؟
ميگهبسم الله الرحمن الرحيمباسلام خدمت
شما و بينندگان عزيز و همچنينپرسنل محترم
شهرداري و مقام معظم رهبري وخانواده هاي
محترم شهداي دفاع مقدس،جانبازان و معلولين
و ايثارگران.

من بچه اين محل نيستم.کلمات زیبا
به انتخاب بهمن تهرانی

وچه زیبا گفت پروفسور اسماعیل ملک زاده

پولدارى؛ منش است و ربطى به ميزان دارايى ندارد...

گدايى؛ صفت است ربطى به بى پولى ندارد...

دانايى؛ فهم و شعور است و ربطى به مدرك تحصيلى ندارد...

نادانى؛ ياوه گويى است و ربطى به زياده گويى ندارد...

دشمن؛ نمايشى از كمبودها و ضعف هاى 
خويش است و ربطى به
 بدسرشتى و بدخواهى طرف مقابل ندارد...

يار؛ همدلى است و ربطى به همراهى و پر كردن كمبود ندارد...

وقتى گرسنه اى،يه لقمه نون خوشبختيه ..وقتى تشنه اى،يه قطره آبخوشبختيه ..وقتى خوابت مياد،يه چرتكوچيك خوشبختيه ...

خوشبختى يه مشتى از لحظاته ... يه مشت از نقطه هاى ريز،كه وقتىكنار هم قرار مى گيرن،يه خط رو ميسازنبه اسم زندگى ...

قدر خوشبختى هامون رو بدونيم... ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﺍ منوط به، ﺧﻮﺏﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦو ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﺪﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪﻧﮑﻦ!
ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢﻣﺸﮏ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ، ﺑﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ.ﮔﻔﺖﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺍﻡ،ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ ...

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information