5.26.2015

خبرهای ایران تا ۲۷ مه

علی دیواندریکارشناس مذهبی: اسرائیل میخواست 

برای نفوذ به سیستم اطلاعاتی ایران، از

قدرت جن استفاده کندآقای ظریف گفته است دولت پیشین اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را داده بود

آقای ظریف گفته است دولت پیشین اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را داده بود
یکی از افراد گروه شیعی «بسیج مردمی» در عراق در منطقه‌ای که از داعش بازپس گرفته شده‌است
یکی از افراد گروه شیعی «بسیج مردمی» در عراق در منطقه‌ای که از داعش بازپس گرفته شده‌استآرشیو

این عکس که در سال ۲۰۰۵ گرفته شده، انگرت رونیک را در میان فرزندان و نوه‌هایش نشان می‌دهد.

این عکس که در سال ۲۰۰۵ گرفته شده، انگرت رونیک را در میان فرزندان و نوه‌هایش نشان می‌دهد
اودیار و بازیگران سریلانکایی‌اش

اودیار و بازیگران سریلانکایی‌اش


مانس زلمرلو جایزه خود را از دست برنده جنجالی سال گذشته از کشور اتریش دریافت می‌کند

مانس زلمرلو جایزه خود را از دست برنده جنجالی سال گذشته از کشور اتریش دریافت می‌کن
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information