6.16.2015

تفریحات و دانستنیها ۶.۱‍۵.۱۵

زنـــــــــانـــــــــهدلت پر است که گاهی به روی بعضی ها

شبیه اسلحه ای یک خشاب گریه کنی ....
..................

 برایت اتفاق افتاده در یک کافه ی ِ ابری

ته ِ فنجان ِ تو فال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟

...................

 خدا گر پرده بردارد ز روي کار آدمــــــها 

چه شاديها خورد بر هم چه بازيها شود رسوا 

................


فروغ فرخزاد

من به مردی وفا نمودم و او

پشت پا زد به عشق و امیدم

هر چه دادم به او حلالش باد

غیر از آن دل که مفت بخشیدم دل من کودکی سبکسر بود

خود ندانم چگونه رامش کرد
او که می گفت دوستت دارم
پس چرا زهر غم بجامش کرد

اگر از شهد آتشین لب من
جرعه ای نوش کرد و شد سرمست
حسرتم نیست زآنکه این لب را
بوسه های نداده بسیار است

باز هم در نگاه خاموشم
قصه های نگفته ای دارم
باز هم چون به تن کنم جامه
فتنه های نهفته ای دارم

 باز هم می توان به گیسویم
چنگی از روی عشق ومستی زد
باز هم می توان در آغوشم
پشت پا بر جهان هستی زد

 باز هم می دود به دنبالم
دیدگانی پر از امید و نیاز
باز هم با هزار خواهش گنگ
می دهندم بسوی خویش آواز

 باز هم دارم آنچه را که شبی
ریختم چون شراب در کامش
دارم آن سینه را که او می گفت
تکیه گاهیست بهر آلامش

 زانچه دادم به او مرا غم نیست
حسرت و اضطراب و ماتم نیست
غیر از آن دل که پر نشد جایش
بخدا چیز دیگرم کم نیست

کو دلم کو دلی که برد و نداد
غارتم کرده، داد می خواهم
دل خونین مرا چکار آید
دلی آزاد و شاد می خواهم

دگرم آرزوی عشقی نیست
بی دلان را چه آرزو باشد
دل اگر بود باز می نالید
که هنوزم نظر باو باشد
  
او که از من برید و ترکم کرد
پس چرا پس نداد آن دل را
وای بر من که مفت بخشیدم
دل آشفته حال غافل را
 .......................
فریدون فرخزاد


ﮔﺮ ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻰ ... ﺩﻝ ﻧﺪﻫﻰ ﮐﺎﺭ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖﭼﻮﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖﮔﺮ ﺩﻝ ﺑﺪﻫﻰ ... ﺗﻦ ﻧﺪﻫﻰ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻪ ﺟﺎﻡ ﺍﺳﺖ  ﻧﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ... ﺳﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ  ﻭﻓﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ

ﭼﻮﻥ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﺳﺖ

ﺗﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻲ ... ﺩﻝ ﻧﺪﻫﻲ ﻓﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻳﻚ ﺁﻳﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ... ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

ﺍﻱ ﻛﺎﺵ ﻛﻪ ﺩﻟﻘﻚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡو ﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ

ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺏ ﺍﺳﺖ

....................

خوش به حالشون


 یک زنم، شوهر دارم، بچه دارم، سربه زیرم و ارام،

دیگه هیچی، همه چیز هستم و هیچی


و هوو دارم و هوو دارم و هووها.... اماخوش بحال فاحشه که میداند آغوش


کسی که هر شب برایش 

گرم است برای او نیست


خوش بحال فاحشه که میداند 

کسی که اورا به آغوش میکشد

 شبی دیگر آغوشش برای کسه

 دیگه ای باز است


خوش بحال فاحشه که میداند عشق هوس است

خوش بحال فاحشه که میداند لطف 

کسی که دوستش دارد تا سحر بیشتر

 باقی نیست و دیگر انتظارش را

نمیکشد

باری

فاحشه بودن سخت ساده است

اما عاشق بودن سخت مشکل

مرده باد عشقی که بر اساس هوس

 است و نامش فاحشگی نیست...
**********


 سهراب سپهری

 کاش دانه های دلم همچو اناری پیدا بود
 تا میدیدی هر دانه هزار دانه تورا دوست میدارد
 هر کجا باشی جایت سبز.
 لبانت پر خنده باد !
 و مرا همین بس که دوستت دارم
 مثل دیروز ...
 مثل امروز ...
 تا ته فردا ...


***************
سید کریم هم، یادش به خیر


************************


 قابل توجه  آقایان

از  به بعد یک دفعه کسی خودشو به  خنگی نزنه

مردان باهوش تر

مردان کم هوش تر


به انتخاب المیرا 

نتایج یک پژوهشمردان باهوشتر، کمتر هرز میپرند و به رابطه با یک نفر بسنده میکننددر عوض مردان کمهوشتر، احتمال بیشتری دارد که به چند همسری یا ارتباط همزمان با چند زن روی بیاورند.
مطابق پژوهشی که نتایج آن در سال 2010 در فصلنامه روانشناسی اجتماعی تلگراف منتشر شد، ساتوشی کانازاوا از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن اعلام کرد که ارتباط بین هوش یک نفر با تک همسری (یعنی وفاداری به یک نفر) را میتوان در تئوری توسعه تکاملی جستجو کرد. وی چنین «انحصار جنسی» را «داستانی بر پایه تکامل» نامید و اعلام کرد که دلایل تکاملی که انسان (مذکر) اولیه را وادار میکرده که در ارتباط همزمان با چند جفت در طول عمر خود، شانس پایداری ژنهای خود را افزایش دهد، دیگر وجود ندارد:


پس از آغاز و توسعهی تمدن، فاکتورهای دیگری در پایداری ژنهای یک فرد نقش بازی میکنند. زمانی که با آغاز تمدن، برخی از مردان در تکامل با شرایط جدید دریافتند که با «توجه و مراقبت بیشتر» از فرزندان به جای «ارتباط بیشتر با زنان مختلف» شانس پایداری بیشتری به ژنهای خود میدهند، افرادی با IQ کمتر هنوز از دید ژنتیکی چنین تحولی را درک نکردهاند و در نتیجه لزومی به تغییر رفتار نمیبینند. در واقع چنین مردانی در ژنتیک خود هنوز روی شانس تصادفی ارتباط بیشتر با زنان بیشتر به منظور پایداری ژن خود حساب میکنند و با شرایط تازه سازگاری حاصل نکردهاند


البته کسانی در این نظریه تشکیک کردهاند و گفتهاند نمیتوان درباره رفتار بشری کلی گویی کرد. از جمله مارتی بابیتس، مددکار و نویسنده میگوید: «فاکتورهای روانشناسی عمیقی که ارزشها و ارتباطات فردی را میسازند پیچیدهتر از آناند که فاکتور «هوش» به تنهایی و قطعیت بتواند در این باره تعیین کننده باشد

****************


گزارشی از سخنرانی شیوا دولت آبادی در گروه زنان انجمن جامعه شناسی ایران در اردیبهشت ۱۳۸۹ 

ازدواج مجدد 

یعنی 

تجاوز به حریم خانواده


   
خانم دکتر دولت آبادی(روان شناس) با تاکید بر اینکه قوانین چتر فرهنگی هستند و خودآگاهی ریشه در پذیرش قوانین دارد ، گفتگوی خود با این موضوع آغاز نمودند که قوانین نابرابر ، انسان نابرابر و در نتیجه روانشناسی نابرابر ایجاد می کند. اینکه در قوانین همه حقوق انسانی در ازدواج تنها به یک فرد داده شود ،( مانند اسکاندیناوی که تمام حقوق حضانت به مادر تعلق دارد ) درست نیست.
ایشان بر سه مفهوم زوج ، عشق و خانواده تاکید داشته و عشق را یک محصول دراز مدت اجتماعی می داند که پا در روانشناسی دارد. هر چه برابری بیشتر باشد عوامل تفکیک کمترخواهد بود( مثلا دیگر برای مردان زیبایی و برای زنان ثروت عامل اصلی انتخاب همسر محسوب نمی شود) . هر چه جوامع عقب تر باشند تفاوت ها بیشتر است و تاکید بر نگهداشت شرایط یعنی زن زیبا و مرد متمکن خواهد بود.
در روانشناسی دو عشق تعریف می شود یکی عشق شهوانی و دیگر عشق همدلانه. عشق شهوانی کاملا تعادل را بر هم زده و قسمتی از مغز که ضامن تفکر و تامل است کاملا جور دیگری عمل می کند، که تجربه شعف وصال تا درد فراغ به انسان دهد و معمولا گذرا است. تحقیقات نشان داده این نوع عشق خود به خود خاموش می شود. اما عشق همدلانه با احساس مراقبت عمیق ،احساس ایجاد شرایط راحتی در دیگری تعریف می شود. نوعی تعهد به ماندن و این انتظاری است که از زوجین در ازدواج می رود .
نظریه پردازان عشق می گویند ، حداقلی برای وجود عشق لازم است:
- صمیمیتی که با نزدیکی و مشارکت و ارزش دهی به شریک زندگی باید همراه باشد.
- تعهد، تصمیم برای ماندن و باقیماندن در ارتباط با یکدیگر
- جاذبه، احساس تمایل جسمانی و جنسی
این تئوری در اواخر سالهای 60 مطرح شد و خیلی روی آن تحقیق صورت گرفت که اگر هر کدام از اینها را کم و زیاد کنیم یک رابطه جدید از آن بیرون می آیدبه طوری که در بهترین حالت وجود هر سه شرایط و در بدترین حالت وجود هیچکدام ازآن است.

اما مفهوم زوج که اصطلاح حقوقی است هسته ی اصلی یک خانواده را به همراه دارد . وقتی از خانواده صحبت می کنیم از دو نفر یاد می کنیم دو نفری که قرار است الگو باشند برای اینکه طبیعت بعنوان جایگاه تولید مثل تعریف کرده و بچه ها قرار است از آن ها الگو بگیرند. در همین جا می بینیم که اگر فقط قانونی وجود داشته باشد که بر مبنای آن شائبه تفاوت وجود داشته باشد به مفهوم خانواده لطمه زده ایم زیرا هر کدام دائم می خواهند از تداوم ازدواج بترسند.
قرار دادن قانونی فرد در جایگاهی بالاتر ، ناامنی خانواده و سوء استفاده از آن را به همراه خواهد داشت.تعادل و توازن که به نوعی قرینه این دو ، فرادستی و فرو دستی است اگر حتی به صورت شائبه هم باشد به خانواده آسیب خواهد زد.
برای اینکه ما بتوانیم انسانی که چنین تجربه ای دارد ، نگاه کنیم می بینیم که خویشتن هر انسانی گرایش به یگانگی دارد مگر اینکه مشکل داشته باشد. و این یگانه بودن خویشتن در مفهوم چند همسری نمی گنجد. یگانه بودن و هم عزت نفس داشتن اختصاص به مردان ندارد بلکه زنان هم با این تفکر بزرگ شده و به فکر تثبیت آن هستند.
فروپاشی عزت نفس محصول کاملی ازآسیب پذیری زنی است که احساس طرد شدگی را تجربه کرده و خشم بیرونی ، اضطراب و مسخ شده خواهد بود. بچه های که در یک خانواده گسسته لطمه ببینند، الگوبرداری ناصحیح اتفاق می افتد.  
انتظار این است که زن مسخ شده ، محصول تحقیر شده ای نیز که فرزندان هستند ، به جامعه تحویل دهد. پس محصول چنین خانواده ای هم آسیب پذیر است و هم آسیب زا برای جامعه. حال اگر این وسط مجبور به تمکین اجباری هم باشد دیگر فاجعه روانی نیز رخ داده است.
از طرف دیگر بر طبق لایحه قانون وقتی زنی به شوهر خود اجازه دهد همسر دیگری به جز او اختیار کند اصلا علاقه ای به شوهر خود ندارد. بی وفایی در طول تاریخ بوده اما اگر خیانت قانونی باشد دیگر فاجعه است.
سوال این جاست که این تسهیل غیر ضروری کدام مشکل یا معضل اجتماعی را با کدامین هدف حل خواهد کرد؟

****************تورو خدا اینقده * هیس * نکنین!

« خدا از "هیس "خوشش نمياد! »

به انتخاب مژگان هارونی

مادر بزرگ در حالی که با دهان بی دندان ، 
آب نبات قیچی را می مکید ادامه داد :
آره مادر ، ُنه ساله بودم که شوهرم دادند ، 
از مکتب که اومدم ، دیدم خونه مون شلوغه
مامانِ خدابیامرزم همون تو هشتی دو تا وشگون ریز ، 
از لپ هام گرفت تا گل بندازه
تا اومدم گریه کنم گفت : هیس ، خواستگار آمده
خواستگار ، حاج احمد آقا ، خدا بیامرز چهل و دو سالش بود و من ُنه سالم
گفتم : من از این آقا می ترسم ، دو سال از بابام بزرگتره
گفتند : هیس ، شکون نداره عروس زیاد حرف بزنه و تو کار نه بیاره
حسرت های گذشته را با طعم آب نبات قیچی فرو داد و گفت
کجا بودم مادر ؟ آهان 
جونم واست بگه ، اون زمون ها که مثل الان عروسک نبود 
بازی ما یه قل دو قل بود و پسرهام الک دو لک و هفت سنگ
سنگ های یه قل دو قل که از نونوایی حاج ابراهیم آورده بودم را
ریختند تو باغچه و گفتند
تو دیگه داری شوهر می کنی ، زشته این بازی ها
گفتم : آخه .... 
گفتند: هیس آدم رو حرف بزرگترش حرف نمی زنه
بعد از عقد ، حاجی خدا بیامرز ، به شوخی منو بغل کرد و نشوند رو طاقچه ، 
همه خندیدند ولی من ، ننه خجالت کشیدم 
به مادرم می گفتم : مامان من اینو دوست ندارم، دوست داشتن چیه ؟ 
عادت میکنی
بعد هم مامانت بدنیا اومد 
با خاله هات و دایی خدابیامرزت ، 
بیست و خورده ایم بود که حاجی مرد
یعنی میدونی مادر ، تا اومدم عاشقش بشم ، افتاد و مرد
نه شاه عبدالعظیم با هم رفتیم و نه یه خراسون ، 
یعنی اون می رفت ، می گفتم : اقا منو نمی بری ؟
می گفت هیس ، قباحت داره زن هی بره بیرون
می دونی ننه ، عین یه غنچه بودم که گل نشده ،
گذاشتنش لای کتاب روزگار و خشکوندنش
مادر بزرگ ، اشکش را با گوشه چارقدش پاک کرد و گفت :
آخ دلم می خواست عاشقی کنم ولی نشد ننه
اونقده دلم می خواست یه دمپختک را لب رودخونه بخوریم ، نشد
دلم پر می کشید که حاجی بگه دوستت دارم ، ولی نگفت 
حسرت به دلم موند که روم به دیوار ، بگه عاشقتم ولی نشد که بگه
گاهی وقتا یواشکی که کسی نبود ، زیر چادر چند تا بشکن می زدم 
آی می چسبید ، آی می چسبید
دلم لک زده بود واسه یک یه قل دو قل و نون بیار کباب ببر 
ولی دست های حاجی قد همه هیکل من بود ، 
اگه میزد حکما باید دو روز می خوابیدم
یکبار گفتم ، آقا میشه فرش بندازیم رو پشت بوم شام بخوریم ؟
گفت : هیس ، دیگه چی با این عهد و عیال ، همینمون مونده که انگشت نما شم
مادر بزرگ به یه جایی اون دور دورا خیره شد و گفت:
می دونی ننه ، بچه گی نکردم ، جوونی هم نکردم 
یهو پیر شدم ، پیر
پاشو دراز کرد و گفت : آخ ننه ، پاهام خشک شده ، هر چی بود که تموم شد
آخیش خدا عمرت بده ننه 
چقدر دوست داشتم کسی حرفمو گوش بده و نگه هیس
به چشمهای تارش نگاه کردم ، حسرت ها را ورق زدم و رسیدم به کودکی اش
هشتی ، وشگون ، یه قل دوقل ، عاشقی و ...
گفتم مادر جون حالا بشکن بزن ، بزار خالی شی
گفت : حالا دیگه مادر ، حالا که دستام دیگه جون ندارن ؟
انگشتای خشک شده اش رو بهم فشار داد ولی دیگه صدایی نداشتند
خنده تلخی کرد و گفت : آره مادر جون ، 
اینقدر به همه هیس نگید 
بزار حرف بزنن 
بزار زندگی کنن
آره مادر هیس نگو ، باشه؟
خدا از "هیس "خوشش نمياد...


****************


خبری تکان دهنده و شادی بخش
به انتخاب مژگان هارونی
باشگاه ويارئال اسپانیا دست به اقدامی تكان دهنده زد که بسیاری از مردم دنیا پس از شنیدن این خبر از این حرکت  انها بسیار قدردانی کردند ...!

به گزارش خبرگزاری فوتبال ايران :

ويارئال در ديداري دوستانه برابر سلتيك به ميدان رفتاما نكته جالبحضور يك پسر 13 ساله در تركيب اصلي اين تيم بود؛
گوهان سرطان دارد و به پرستارانش گفته بود که خیلی خیلیدوست دارد براي ويارئال بازي كند و باشگاه هم وقتي متوجه اين موضوع شد،‌ 
آرزوي اين پسربچه را برآورده كرد،
حتي يك جاي مخصوص هم در رختكن تيم براي او در نظر گرفته بودند و گوهان قبل از مسابقه به رختكن رفت و با بازيكنان ملاقات كرد؛


اوج كار هم وقتي بود كه گوهان دروازه سلتيك را باز كرد و هم تيمي هايش به سمت او رفتند تا با اين پسر 13 ساله جشن بگيرند؛
موقع تعويضش هم تماشاگران حاضر در ورزشگاه حسابي او را تشويق كردند ...

اين دو تيم در سال هاي اخير براي جمع آوري پول و افزايش آگاهي در مورد سرطان كودكان تلاش هاي زيادي انجام دادن 

*************

کاخ نشینان و کوخ نشینان  به انتخاب ژوزف اشوری
نگاهی به مقبره آیت‌الله خمینی، گرانترین مقبره جهان

دویچه وله 


http://www.dw.de/image/0,,18481217_303,00.jpgآیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی

 وقتی وارد ایران شد گفت

 که "طلبهای بیش نیستم"، اما به او لقب امام داده شد

 او بر ساده‌ زیستی اصرار داشت و میگفت

 "یک موی کوخ نشینانرا 

به "همه کاخ نشینانترجیح میدهد

 او بود که در سخنرانیهایش واژه‌"مستضعف" را

 به فرهنگ سیاسی ایران وارد کرد.

 اما حالا مقبرهاش به گرانترین مقبره جهان تبدیل شده استhttp://www.dw.de/image/0,,18481205_303,00.jpg

در مسیر مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی، هتل‌۵ ستاره، تالارها،‌ پاساژها، فروشگاه‌ها، گل‌ دسته‌ها، گنبدهای کوچک و بزرگ و سایر ساخت و سازهای پرزرق و برقی دیده میشود که در مجموعه‌ای با عنوان "حرم امام 
خمینیساخته شده‌اند

http://www.dw.de/image/0,,18481189_303,00.jpg

کار ساخت آرامگاه آیت‌الله خمینی پس از دفن او و با محوریت جهاد سازندگی و سپاه پاسداران آغاز شد و همچنان ادامه دارد

http://www.dw.de/image/0,,18481191_303,00.jpg

در سال نخست، ۲ میلیارد دلار بودجه برای احداث آرامگاه آیت‌الله خمینی
 و مراکز فرهنگی و زیارتی کنار آرامگاه اختصاص یافت
اما هزینه‌های صورت گرفته در طی سال‌های بعد اصلا روشن نیست

http://www.dw.de/image/0,,18481222_303,00.jpg
روزنامه اطلاعات در سال ۱۳۷۱ نوشت
مرقد و مصلای امام خمینی در بهشت زهرا بنایی شامل ۶۰۰ هزار متر مربع بنای سر پوشیده، مساحت مسقفی بطول یک کیلومتر و عرض بیش از نیم کیلومتر است که نظیر آن در هیچ یک از دیگر بناهای مذهبی جهان چه اسلامی چه مسیحی چه یهودی و چه مذاهب غیر توحیدی نمی‌توان یافت

http://www.dw.de/image/0,,18481199_303,00.jpg
سازه اصلی، دارای مقاومت در برابر زلزله‌ای به قدرت ۱۰ ریشتر است و به گفته مدیر کل مقبره، از برج میلاد نیز مقاوم‌ تر است
اسکلت فولادی ساخته شده برای گنبد ۳۴۰ تن وزن دارد و روکش آن هم ۴۰ تا ۵۰ تن وزن خواهد داشت که در مجموع به ۴۰۰ تن میرسد

http://www.dw.de/image/0,,18481203_303,00.jpg
در اطراف حرم، چهار گلدسته طلا کاری شده به بلندی ۹۱ متر ساخته شده‌ است
این آرامگاه همچنین مجموعا دارای پنج گنبد است که گنبد اصلی، فلزی و چهار گنبد دیگر کاشی‌ کاری شده‌اند
گنبد اصلی در سال ۱۳۸۶ طلا کاری شد. همچنین ۵ ورودی اصلی در صحن‌های شرقی و غربی وجود دارد

http://www.dw.de/image/0,,18481198_303,00.jpg
موزه آرامگاه به مساحت ۱۵ هزار متر مربع حاوی آثار مربوط به آیت‌الله خمینی است
دکتر عطاالله امیدوار که از همراهان آیت‌الله خمینی در پاریس بوده، میگوید: در بازدید از موزه متوجه شدم که این بخش از حرم چه عمارت گرانقیمت و پرخرجی است

http://www.dw.de/image/0,,18481212_303,00.jpg
به گفته دکتر امیدوار که در پاریس همراه آیت‌الله خمینی بوده است
در موزه آرمگاه تعداد زیادی اتاق می‌بینید که سنگ‌های گران قیمت تا سقف آن را پوشانده و روی هر دیوار، خط نوشته یا حجاری و ... قرار دارد
این موضوع به حدی به چشم می‌آید که خود بنای موزه بدل به موزه شده، دیوارهایش دیگر جایی برای نصب یک اثر هنری ندارد
هر جا که بخواهید تابلویی آویزان کنید، روی آینه یا کتیبه‌ای قرار میگیرد

http://www.dw.de/image/0,,18481208_303,00.jpg
برنامه تاسیس دانشگاه‌های آزاد اسلامی، دانشگاه شاهد، بیمارستان آرامگاه، پارکینگ، زائرسرا، هتل ۵ ستاره، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شهربازی، شهرک سلامت، شهر آفتاب و بسیاری دیگر از سازه‌ها یا به اتمام رسیده‌اند یا در حال تکمیل هستند

http://www.dw.de/image/0,,18481213_303,00.jpg
در دوران شهرداری محمود احمدی نژاد و اصرار او برای انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران، با مصوبه شورای دوم شهر تهران در سال ۱۳۸۴
ساخت مجموعه جدیدی بنام شهر آفتاب به مرکزیت مقبره آیت‌الله خمینی آغاز شد
زمان احداث شهر آفتاب دو سال و بودجه آن ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شد که تا کنون افتتاح نشده‌ است
شهر آفتاب همچنین بعنوان شهری حوزوی و علمی عنوان شده ‌است

Iran Mausoleum Ajatollah Khomeini
در کنار بخش تجاری، امکانات دیگری از جمله فروش زمین برای قبر هم درنظر گرفته شده تا با مجموع این درآمدها مخارج تعمیر و نگهداری، حقوق کارمندان حرم و سایر نیازهای مالی آن تامین شود
http://www.dw.de/image/0,,18481185_303,00.jpg


چند سال پس از اینکه آیت‌الله خمینی گفت: "یک موی کوخ نشینانرا به "همه کاخ نشینانترجیح میدهد
 محمد علی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت مراسم "ارتحال آیت‌الله خمینیمیگوید
 یکی از خدمات حرم به تهران و به پایتخت این است که هزاران هکتار زمین را از خطر توسعه بی‌ برنامه از قبیل آلونک‌ها و زاغه نشینی حفظ کرده است
http://www.dw.de/image/0,,18481186_303,00.jpg


محمد علی انصاری در جواب منتقدان زرق و برق آرامگاه میگوید
«یک تصوری بود که میگفت امام (ره) ساده‌ اندیش بوده است و خانه‌اش محقر بوده و کجای زندگی ایشان زرق و برق داشته و تجملاتی بوده
 همچنین زهد، دنیاگریزی و فرار از تجملات و تقید به بیت‌المال نیز از دیگر ویژگی‌های امام بوده است
 
همچنین تصور و تفکر دیگری وجود داشته مبنی بر این که حرم امام با خانه ایشان متفاوت است

http://www.dw.de/image/0,,18481182_303,00.jpg


محمد علی انصاری، آیت‌الله خمینی را هم‌‌ سطح "حضرت ابراهیم"، "امیرالمومنینو "امام رضاقرار میدهد و میگوید
 حرم امام خانه مردم و خانه تکریم و تعظیم مردم است
 حال باید پرسید مگر حضرت ابراهیم زاهد نبود، چرا انبیا در طول تاریخ متولی آب و نظافت و کلیدداری آن خانه بودند
 و همچنین باید پرسید چرا حرم امیرالمومنین(ع) آن ایوان‌های طلا و آن صحن‌ها را دارد و چرا حرم امام رضا (ع) مجلل است
http://www.dw.de/image/0,,18481219_303,00.jpg


چندی پیش هم در محلی که آیت‌الله خمینی اولین سخنرانی‌اش را در بهشت‌ زهرا انجام داد جایگاه مخصوصی 
تحت عنوان "جایگاه جلوس حضرت امام خمینیساخته شد


http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_9/ghabr_khomeni_6.jpg
دیـــــــدیـــــــــمکوخ نشینان مستعض
کاخ نشینان مستکبرمیبیــــــــــــنیمhttp://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_1ks_11/gosheh_kenar__11_16.jpg


http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_8/iran_gardi_6.jpg

http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_8/iran_gardi_8.jpg

http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_8/iran_gardi_11.jpg

http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_8/iran_gardi_12.jpg


http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_8/kodakan___15_2_1.jpg


http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_8/kodakan___15_2_9.jpg


http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_7/m_boyer_ahmad_3.jpg


http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_7/m_boyer_ahmad_4.jpg


http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_7/m_boyer_ahmad_5.jpg


http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_7/m_boyer_ahmad_9.jpg


http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_7/m_boyer_ahmad_8.jpg

http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_8/daily_iran865_11.jpg

http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_8/daily_iran865_16.jpg

http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_8/daily_iran865_17.jpg

http://www.peykeiran.com/userfiles/image/Aks/0000_aks_9/ghabr_khomeni_9.jpg
به انتخاب شیرین ناز فرهمند 
نوشته و تحقیق دوروتی اسمیت
 ترجمه زهره دودانگه


women's rights

دیدگاه مردان به عنوان امری جهانشمول ارایه می شود.مهم است که دریابیم در چنین جامعه ای بیشتر مردم در ساخت فرهنگ مشارکتی ندارندصُوَر اندیشه و تصاویری که ما استفاده می کنیم به طور مستقیم یا ناخودآگاه برخاسته از روابط زیستۀ روزمرۀ مردم نیستبلکه، حاصل کار متخصصانی است که موقعیت های تاثیر گذار و حساسی را در دستگاه ایدئولوژیکی اشغال کرده اند (نظام آموزشی، ارتباطات و غیره). فرهنگ ما به صورت ناخودآگاه شکل نمی گیردبلکه ساخته می شود. ببرها، شیرها، خرسها و سایر حیوانات باغ وحش 

شهر تفلیس، پایتخت گرجستان، پس از بارندگی و
 سیل شدیدی که دیوارهای محل نگهداری آنها را
 ویران کرد، به خیابانهای شهر راه یافتهاند.No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information