8.13.2015

*****************


توکا نیستانی

مشکلات اتمی با ایران


عکس آرشیوی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری پس از اعلام توافق اتمی با ایران - ۲۳ تیر ۱۳۹۴عکس آرشیوی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری پس از اعلام توافق اتمی با ایران - 
************


************


چاک شومر، سناتور دمکرات مخالف با توافق اتمی ایران
چاک شومر، سناتور دمکرات مخالف با توافق اتمی ایران*****************

تنه نزن: پس خدائی هم هست!
ایـــــــــران
و
رهــــــــــبـــــــــری

و دار و دسته****************
****************


**************
  • آمریکا در مورد «سفر سلیمانی»
  • به روسیه اعتراض کرده است
  • تنه نزن: مگر « سی . ای . ا » به امریکائیها خبر نداده
  • که از اول انقلاب سکان کشتی ایران در دست روسهاست؟!

  • سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده
  • در مورد «سفر» اخیر فرمانده نیروی قدس سپاه
  • پاسداران ایران که در فهرست تحریمهای بینالمللی 
  • قرار دارد، به روسیه، اعتراض خود را به اطلاع
  • مقامهای ارشد آن کشور رسانده است.
****************


************

*****************ویدئو: انفجار محموله صنعتی در چیندر انفجارهای عظیم چهارشنبه شب در شهر تیانجین
 در شمال چین، دستکم ۵۹ نفر کشته و صدها تن دیگر 
مجروح شده اند.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information