10.28.2009خبر گزاریها : احمدی نژاد امروز ۵۴ ساله شد

تنه نـــزن : بیل گیتس هم امروز ۵۴ ساله شد


مقاله ئی تحقیقی

داوید فاخری

۲۸ اکتبر ۲۰۰۹


مقایسه اثرات خیر خواهانه پر قدرت ترین مرد جهان * بیل گیتس * با اثرات شر خواهانه « بیرحم ترین کوتوله جهان » محمود احمدی نژاد!.


امروز در خبرها خواندم که احمدی نژاد ۵۴ ساله شد ، به نظرم رسید که با مطالعه در اینترنت ببینم که در چنین روز و سالی چه کس دیگری نیز به دنیا امده که شانس اورده و « هم ستاره » او نبوده است . در میان نامهای مختلف چشمم به نام « بیل گیتس » صاحب کمپانی « مایکرو سافت » افتاد ، زندگینامه او را خواندم و با زندگینامه « محمود احمدی نژاد » مقایسه کردم که متاسفانه برای من بعنوان یک « ایرانی » جز غم بیشتر بر قلب و روحم اثر دیگری نگذاشت!....... بخوانیم

داوید فاخریبیل گیتس

را همه میشناسیم فردی که نبض دانستنیهای هر انسان از کودکان تا بزرگسالان را در اختیار کامپیوترهای کمپانی خود ( مایکرو سافت ) دارد و از ثروتمند ترین افراد دنیا به شمار میرود نه تتها تاکنون ازارش به مورچه ای نرسیده بلکه با کارهای خیری که برای ملتهای کم در امد انجام داده همواره نیز خوشنامی و عزت برای مملکتش به ارمغان اورده . مورد احترام جهانیان قرار گرفته است . او به همراه همسرش با تاسیس یک مؤسسه خیر خواهانه بنام « بنیاد بیل و ملیندا گیتس » تمام منافع حاصل از دو کتاب خود را به موسسات غیر انتفاعی که استفاده از تکنولوژی در آموزش و افزایش مهارت ها را حمایت میکردند اختصاص دادهاست. بشر دوستی در نزد گیتس از اهمیت بالایی برخوردار است. او و همسرش ملیندا، موسسه خیریهای را با سرمایه ۲۸.۸ میلیارد دلار ایجاد کردند تا فعالیتهای بشردوستانه را در زمینههای بهداشت جهانی و آموزش حمایت کنند با این امید که در قرن بیست و یکم تمام مردم دنیا به آموزش و بهداشت دسترسی داشته باشند. این موسسه مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار به بهداشت جهانی، ۲ میلیارد دلار به توسعه آموزش درمناطقی که سطح درآمد مردم پایین میباشد اهدا کرده است که در آمریکا و کانادا به صورت اهدا کامپیوتر و دسترسی به اینترنت برای همگان در کتابخانههای عمومی بوده است.
و اثرات وجود « کوتوله بیرحم »


« اجرای حکم سنگسار، شلاق، قطع عضو و اعدام در ملاء‌عام مجرمان »


احمدی نژاد

« ادر زمان او تا کنون مجازات مرگ با شدت بیشتر بویژه در میان طبقه های نوجوان و نسوان و معترضان سیاسی و مدنی و قومیتی نه تنها همچنان جای خود حفظ کرده بلکه در زمان دولت وی به ان شتاب وحشیانه بیشتری نیز داده شده است تا به ان شدتی رسانده شده و در حال حاضر از نظر تعداد اعدام‌ها در جهان، پس از چین در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانه اعدام در رتبه اول قرار دارد»

ه گزینش نامزدهای انتخاباتی به دلخواه دولت او و حاکمیت مافق بران که بر اساس قواعد تبعیضگرایانه انتخاباتی، صدها نفر از نامزدها، از جمله ۴۲ زن، پیشاپیش از ورود به دور اصلی انتخابات بازداشته شدهاند

« اجرای مجازات مرگ ، حکم سنگسار، شلاق، قطع عضو و اعدام در ملاء‌عام مجرمان ادر زمان او تا کنون با شدت بیشتر بویژه در میان طبقه های نوجوان و نسوان و معترضان سیاسی و مدنی و قومیتی نه تنها پائين نیامده بلکه همچنان جای خود را با شدت و حدت وحشیانه بیشتری نیز حفظ کرده که در حال حاضر از نظر تعداد اعدام‌ها در جهان، پس از چین در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانه اعدام در رتبه اول قرار دارد»

ه گزینش نامزدهای انتخاباتی به دلخواه دولت او و حاکمیت مافوق بران که بر اساس قواعد تبعیضگرایانه انتخاباتی، صدها نفر از نامزدها، از جمله ۴۲ زن، پیشاپیش از ورود به دور اصلی انتخابات بازداشته شدهاند عرق شرم ذیگریست که بر پیشانی او نشسته خواهد شد

خالی کردن خزائن مالی کشور انهم بصورتهای بی تدبیرانه و پرداخت باج و خراج های نا لازم و بیهوده مالی و سیاسی به کشورها و ملتهائي که از جمله بد نامترین ها از لحاظ احترام به حقوق انسانی در جهان میباشند مانند ونزوئلا ، کوبا ، ال سالوادور ، نیکاراگوا ، سوریه ، حزب الله لبنان ، حماس فلسطین ، بلاروس ، « روسیه » و ان دسته از کشورهای افریقائي که هنوز « مخالفانشان » را زنده زنده میخورند ! از خیر و برکتهائی هستند که از جانب این« خس و خاشاک » که سهمش از ملت همان باید باشد که بصورت « چاقوی زنجان » به ناموس و جان انان حواله داد به ایران و ایرانی رسیده است !.

نام و نشان و گذشته های پر افتخار ایران و ایرانی را به باد مسخره ملل گذاشت و نام بی احترامبهائی که در مجامع بین المللی به او میشد را ظاهر شدن « هاله نور ‌» در اطراف کله بی مخش لقب میداد و بی مغزتر از او معلم و پدر ( چندمیش ؟! ) مصباح یزدی هم مهر تصدیق بر ان میزد و بلا نسبت « ملت » ، این « امت » همیشه در صحنه حماقت که هنوز شبهای جمعه که فرا میرسند سرش را بطرف اسمان بلند میکند شایدایندفعه بخت با او یاری کند و « صورت امام راحلش » را در ماه ان مشاهده کند ! نیز به سلامتی او « تکبیر » میفرستد و « صلواة بلند » ختم میکند !!انگار که تنها تکه زمین « خدا » « ضحرای عربستان » ‌بوده و هست و تنها « فرهنگ » شناخته شده و مورد احترام دنیا بلبغور کردن چند لغت نامفهم زبان « عربی » است و نه انگار که از اول بر روی این کره خاکی جائي بنام * ایران * و فرهنگی بنام ابن سینا و رازی و باربد و حافظ و خیام .. هم وجود داشته و هنوز هم میتواند داشته باشد بشرط انکه از دانشگاههایش * دروس انسانی * را بر نچینند !!.

مقایسه این دو موجود خدا ( بیل گیتس و محمود احمدی نژاد )‌ با هم متاسفانه جز کدورت خاطر بیشتر بر روح و افسردگی سنگینتر بر قلب ایرانیان وطن باخته حاصل دیگری نخواهد داشت بخصوص انکه متوجه میشوی که « رأیت » را هم میدزدند و بزور رسانه های خائن و سپاه و مشابه انان و تفنگ و سرنیزه و چاقوی ضامن دار و پنجه بکس و زندان و شکنجه و تجاوزات جنسی به مرد و زن که یا به قتل انان میانجامد و یا به گرفتن «‌اعترافات جعلی » کتبی و تلویزیونی از انان وادارت میکنند که به انان بگوئی میدانی که چه ؟ « خر ما اصلأ از کره گی دم نداشت » !!!.

داوید


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information