12.05.2009


پوتین
به اسرائیل میرودبگزارش خبرگزاری فرانسه وادیمیر پوتین، نخستوزیر روسیه در سال آینده از اسرائیل دیدار میکند.
تحلیلگران سیاسی، این اقدام آقای پوتین را با سردی اخیر در روابط میان تهران و مسکو همراستا میدانند. تصمیم ولادیمیر پوتین برای بازدید از اسرائیل در جریان نشستی با آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل گرفتهشد. .»
ولادیمیر پوتین در پاسخ  به درخواست آویگدور لیبرمن که به او گفت «خوشحال خواهیم شد تا شما را در سال ۲۰۱۰ در اسرائیل ببینیم » با ابراز سپاسگزاری از این دعوت کفت  :
«« بسیار از این دعوت خورسندم و قطعاًخواهم آمدوی افزود: «اسرائیل یکی از شرکای ما در خاورمیانه با بالاترین درجه اولویت است
به نظر ما با اینکه این تصمیم اقای پوتین بمنظور سفر به اسرائيل کمی بعد از انفجار در خط قطار  و کمی نیز قبل از انفجار در دیسکوتک در روسیه گرفته شده ولی کم کم روسها نیز از نتیجه نامطلوب تحولات خطرناک اسلامی تند رو که بر علیه جهان متمدن مدتهاست به راه افتاده اگاه شده اند و اکنون نیز که منافع انان را واضحأ به خطر انداخته بهتر دیده اند که همگام با امریکا و اسرائیل و اروپا هشیارانه تر و هشدارانه تر رفتار کنند و با نزدیکی بیشتر با مخالفان قطب سرخ و سیاه و سبزی که جمهوری اسلامی شناخته میشود بیشتر امنیت داخلی خود را با وقایع تروریستی تازه ئي که در کشورشان انجام میگیرد و سرچشمه اسلامی «‌چچنها » دارد تضمین کنند !.
این خبرگزاری میافزاید علام این سفر پس از تیرگی در روابط تهران-مسکو در هفتههای اخیر صورت میگیرد. پس از استقبال نکردن مقامات جمهوری اسلامی از پیشنهادهای هستهای قدرتهای جهانی، روسیه نیز برای صدور قطعنامه علیه برنامه هستهای ان رژیم به جمع قدرتهای غربی پیوست. روسیه طی سالها از همپیمانان نزدیک جمهوری اسلامی ایران بهشمار آمدهاست.
ولادیمیر پوتین: اسرائیل یکی از شرکای ما در خاورمیانه با بالاترین درجه اولویت است
گفتوگوهای تازه بر سر پیشنهاد مبادله هستهای با جمهوری اسلامی که میتوانست از نگرانیهای غرب در خصوص برنامه هستهای ان حکومت بکاهد به نتیجه نرسیدهاست و این امر باعث تغییراتی در مواضع روسیه و چین در قبال جمهوری اسلامی شدهاست.
محمود احمدینژاد روز سهشنبه ( ۱/۱۲/۰۹ ) از روسیه به خاطر رأیاش علیه برنامه هستهای حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز ماه گذشته در رابطه با موشکهای پدافندی از روسیه خواست تا «قرارداد خود را اجرا کند و تحت تأثیر فشارهای صهیونیستی قرار نگیرد
اشاره وی به موشکهای اس۳۰۰ روسی است که در صورت تحویل به جمهوری اسلامی میتواند از خطر یک حمله احتمالی هوایی و موشکی اسرائیل به ان حکومت بکاهد.
اسرائیل برنامه هستهای جمهوری اسلامی را خطری برای موحودیت خود میداند و گزینه حمله نظامی به تأسیسات هستهای ان را منتفی ندانستهاست.
امروز، جمعه ( ۴/۱۲/۰۹ ) نیز، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دیدار با رهبران گروههای فلسطینی و لبنانی گفت «ایران برای هر حمله نظامی علیه خود آمادهاست
این مطلب را، یکی از مقامات فلسطینی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آلمان گفتهاست.
به گفته این مقام فلسطینی، سعید جلیلی بر «ادامه برنامههای هستهای جمهوری اسلامی و ادامه پشتیبانی این رژیم از جنگ مسلحانه علیه اسرائیل» تأکید کردهاست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برای دیداری دوروزه وارد سوریه شدهاست و در این دیدار با هیأتهای تروریست همراه خود در منطقه ، حزبالله و حماس نیز دیدارهایی داشتهاست.
شایان ذکر است که از زمان به روی کار آمدن محمود احمدینژاد در ایران، به نگرانیهای دولتهای غربی نسبت به یک حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل افزوده شدهاست. اسرائیل که به عنوان تنها قدرت اتمی خاورمیانه دانسته میشود و همپیمان اصلی این کشور یعنی ایالات متحده هر دو احتمال یک حمله نظامی به  جمهوری اسلامی را منتفی ندانستهاند

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information