12.08.2009
*رسول خدا (ص) فرمده : هر كه راضي به متعه شدن دختر و خواهر و مادر و عمه و خاله و خويشان خودش نشود نمي‌رسد به او شفاعت من.
كتاب متعه شيخ مفيد حديث ۳۵


نقش سکس در مبارزه حزب الله با اسرائیل
یادداشت داوید فاخری

حزب الله برای مبارزه با « صیهونیسم » مجبور به برقراری توازنی گردیده که با ازادیهای جنسی « متعادل» در اسرائیل که رواج دارد به نحوی همخوانی داشته باشد و انرا از طریق برآوردن نیازهای مردان جوان، یعنی « سکس » و بوسیله اجرای « صیغه » که در میان مسلمانان جهان تنها در بین شیعیان مرسوم است که انرا در میان افرادش نیز رواج داده « نیرومندترین ارتش وفادار به خود را به وجود آوره است !! » .
 صیغه امکانی است برای گریز از شرایط ازدواج ، زن می‌گوید: "من با تو برای مدت معینی و در ازای مبلغ معینی ازدواج می‌کنم." و مرد می‌گوید: "من قبول می‌کنم." مدت صیغه می‌تواند یک ساعت تا یک سال باشد و همچنین قابل تمدید ! که واضحأ  ترویج این پدیده از سوی حزب‌الله در سال‌های اخیر متضمن آن شده است که هوادارانش را در میان شیعیان حفظ کند. به گفته « نویسنده و فعال شیعی، لقمان سلیم » پس از جنگ ۲۰۰۶، ایرانیان پول زیادی را که در ظاهر بمنظور ترمیم خرابیهای حاصل از جنگ با اسرائیل اما در باطن برای دستخوش دادن به حسن نصرالله و یارانش برای درگیر شدن با اسرائیل وارد لبنان کردند و این پولهای باد اورده درهای تجمل و بی بند و باری از جمله  « سکسی » را گشود بطوریکه دیگر قابل چشم‌ پوشی یا کنترل نبودند. بنابراین حزب‌الله برای انکه از شدت تفاوتهای مالی و قدرتهای منصبی در میان افراد سطح بالا و دیگرانی که بخاطر نداشتن انچنان « مزایائی » بنابر این از انگونه « لذتها » نیز برخوردار نبودند و ان مسلمأ سبب شده بود که مایه برانگیخته شدن حسادت اعضا نسبت به یکدیگر شود را بکاهد تصمیم گرفت در عین حالیکه « پولها را خودیهایشان نگه میدارند اما این زنان و دختران شیعه لبنانی باشند که با خود فروشی ساده و ارزان به مردان بیصفت انجا و راضی کردن امیال حیوانیشان از طریق صیغه شدن به انان کرامت و شرف زنانه شان را به هیچ بفروشند » {  درست همانند برادران بزرگترشان در جمهوری اسلامی ایران که با استغاده از همین روش بر سر جای مانده اند و حکومت میکنند اما در عین حال مشت پر ادعا و دروغین « لوطیگریهای مردانه ایرانی» انان را که تنها میتوانستی در نمایشنامه های روی حوضی تماشا کنی برای همیشه بعنوان « نامردان حقیقی » باز کرد ، مشت مردانی که دور زنان و دختران بیگناهی که در خیابانها توسط عمال مزدور رژیم جهل و خون اسلامی مورد اهانت و فحش و کتک قرار میگیرند را بی اعتنا احاطه کرده میایستند و انان را تماشا میکنند و از ترس دم بر نمیاورند را باز نمود و ابرویشان را برای همیشه در جوامع متمدن بشری نه تنها یعنوان یک مرد بلکه بنام یک « انسان » از بین برد } و این بود که تحت شرایط مذهبی معینی سکس را آسان‌تر کرد تا کنترلش را بر کل شیعیان حفظ کند." البته باز هم در پوشش اتحاد شیعیان و بیشتر بعد از ( به ظاهر ) پیروزی بر اسرائیل در سال ۲۰۰۶ که ویرانیها و خرابیها و نابسامانیهای زیادی را برای اهالی لبنان بویژه جنوب ان که تشکلهای شیعی تحت نفوذ حزب الله در انجا  اقامت دارند بوجود اورد !!.  شیخ محمد علی هاجی، امام مسجد امام علی، در منطقه سد بوغریه بیروت، می‌گوید که پس از۲۰۰۶ حزب‌الله باید پایگاهش را در میان شیعیان تقویت می‌کرد. "آن‌ها یک گروه شبه نظامی درست کردند به نام ""سرای مقاومت" که همه را، خواه دارای تعهد مذهبی و ایدئولوژیکی یا فاقد آن، در خود می‌پذیرفت. آن‌ها باید شیعیان را با تمام جنبه‌های خوب و بدشان پیرامون خود متشکل می‌کردند و اقداماتی برای کنترل آن اتخاذ می‌کردند، از جمله صیغه. فاحشه خانه های مدرن اما شرعأ قانونی


حزب الله از « ابتکاراتی » برای انسجام شیعیان استفاده میکند که برای ما ایرانیهائی که بانیان ان ابتکارات را در جمهوری اسلامی دیده ایم چندان هم « بکر » به نظر نمیایند از جمله « ایجاد اماکن برقراری اشنائی برای جوانان در مغازه ها و محلهای کسب معمولی مانند « کتابفروشیها » که تحت نظر انان اداره میشوند و مدیران حزب اللهی ان اماکن را قادر میسازد تا در درامد حاصل از این اشنائی ها که منجر به «صیغه کردن / شدن » در بین رفت و امد کنندگان به ان اماکن میگردد شریک باشند ، به معنی دیگر انان را به « کسب حق شرعی جاکشی ! » متقاعد و مسرور نیز میسازد !. به گفته « حسن » ۳۴ ساله که دبیر دبیرستان است و مدرک تحصیلیش را از بیروت کسب کرده و خود را فردی « سکولار » میداند شکی نیست که رواج و تأیید صیغه از سوی حزب‌الله کانال‌های نیمه رسمی‌ای به وجود آورده است که شیعیان لبنان برای ارتباط از آن‌ها استفاده می‌کنند و او نیز از این مقاومت به عنوان جنبشی سیاسی و نه مذهبی حمایت می‌کند. او شیفته پاره‌ای ابتکارات اعضای حرب‌الله و حامیان آن است ( بویژه راضی کردن اسان غرایز جنسی مردان )
 که برای تهیه مقدمات آشنایی زنان و مردان و زوج‌یابی، گاهی مغازه، کتابفروشی و محل کار خود را به محل ملاقات زنان و مردان جوان تبدیل می‌کنند یعنی به همانگونه که گفته شد « کسب حق شرعی و قانونی جاکشی از طریق ترویج فساد ! »  ..و با لبخندی می‌افزاید: "پسرعموی من، یکی از طرفداران سرسخت حزب‌الله، از این که مغازه کوچک خود را به محلی برای آشنایی زنان و مردان و صیغه تبدیل کرده است، لذت می‌برد. او حتا با برنامه اکسل جدول‌هایی تهیه کرده است تا کار سازماندهی تماس‌ها و کنترل را تسهیل کند، و خودش هم صیغه می‌کند.

 البته حسن خودش از منتقدان کسانی است که در این مناطق شبکه‌های اینترنتی فحشا و تجارت انسان، مواد مخدر درست کرده‌اند.ولی میگوید حزب‌الله معمولا چشم خود را بر روی این شبکه‌ها می‌بندد چون نمی‌خواهد نیروی امنیتی لبنان در مناطق تحت نفوذ آن‌ها دخالت کنند."
علی جوان ۲۶ ساله ایست از جنوب لبنان که لباس جینز بر تن دارد و موهایش را به سبک مدرن ارایش کرده وبسیار شوخ طبع به تظرمیرسد اما از طرفداران حزب الله است وادعا دارد که در عرض دوسال گذشته چندین دختر را صیغه کرده است او میگوید برای انجام این کار از کتابخانه عمومی یا مرکز حزب‌الله استفاده میکند، جایی که دختران و پسران در مراسم مذهبی و سیاسی آن شرکت می‌کنند." و وقتی از او پرسیده میشود با وجود انکه در این اماکن ذخترها و پسرها از هم جدا هستند و روی همدیگر را به سختی میبینند پس او چکونه « همسر موقت » خود را انتخاب میکند ؟ در جواب میگوید. "  اگر بخواهد به دختری نزدیک بشود، از او شماره تلفنش را می‌گیرد و بعدا زنگ می‌زند، اما معمولا سراغ دخترانی می‌رود که از او می‌پرسند آیا حاضر است صیغه کند." و با چشمکی می‌افزاید: "با آن که از سر تا پا محجبه هستند، اما همیشه از مو و چشم‌هایشان می‌توان حدس زد که چه شکلی دارند."

حزب الله با ترویج فساد صیغه را تشویق میکند
حزب الله با ایجاد محدودیتهای به ظاهر مذهبی در میان جوانان روستاها انان را ترغیب به پیوستن به « عشرتکده  های قانونی » خود که در مراکز شهرها بنا نموده مینماید علی عتراف می‌کند که نزدیک شدنش به شبکه اجتماعی حزب به او کمک کرده است تا با دختران بیش‌تری آشنا شود که حاضرند به صیغه تن بدهند. 
زنان حزب اللهی « صیغه » را امری پسندیده میدانند تا از طریق ان « ارضای جنسی » شوند
البته باید در نظر هم داشت که این تنها مردان نیستند که از مزایای صیغه بهره‌مند می‌شوند. زهرا، زن محجبه شیعه‌ی ۲۵ساله که در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل می‌کند، از خانواده‌ای می‌آید که از هواداران حزب‌الله و اعضای آن هستند، و خودش هم تمام عمر عضو حزب‌الله بوده است.چون « صیغه شدن » را یک وظیفه مذهبی میداند بنابر این به ان تن میدهد. او توضیح میدهد هر بار که صیغه میشود چون این یک وظیفه مذهبی است بخوبی از خودش مواظبت میکند وبرای انکه مورد پسند شوهرش  قرار گیرد پس حسابی به ظاهرش میرسد و اضافه میکند حتمأ دلیل داشته  که خدا این نوع ازدواج را مجاز دانسته است و من هیچ وقت خواسته خدا را زیر سؤال نمی‌برم."


زهرای ۲۵ ساله مطلقه است و معتقد است که اسلام تمایلات جنسی مرد و زن را به رسمیت شناخته و به همین دلیل ازدواج موقت را مجاز کرده است. او اصرار دارد: "برآوردن نیازهای جنسی هم یک فریضه دینی است" و یادآوری می‌کند که ازدواج موقت با زنانی که شوهرشان در جنگ با اسرائیل کشته شده‌اند دارای ثواب بیشتریست و لصولأ "کسانی که زنان شهدا را ارضای جنسی می‌کنند در بهشت بیش‌تر پاداش می‌گیرند."


و نتیجه انکه
حزب الله ممکن است که اکنون با ارضای شهوات جنسی زنان و مردانش از طریق « ازدواجهای موقت » به تشویق « روحیه ضد اسرائيلی » در انان موفق باشد اما تردیدی نیست که مانند « پدر خوانده اش جمهوری اسلامی » به سرنوشتی دچار خواهد شد که بدبختیش دیگر موقتی نخواهد بود و انسانهائی مانند اعضای جنبش سبز که در کشورمان برخاسته اند نیز در میان انان یافت شوند که تحمل فحشا و ارتشا و فساد رهبرانشان را نیاورده  و در بعلبک و سیدون و مرجعیون  ..... همان بشود که در تهران و مشهد و شیراز ....... شد!.
داوید
تنه نزنNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information