12.18.2009


خواص سبزیجات و میوه های مختلف در پیشگیری و رفع بیماریهای گوناگون ( به انگلیسی و فارسی بخوانید! )
فرستنده مژگان هارونی


سرتان درد مي کند؟

ماهي بخورید.
ماهي زياد مصرف کنيد. روغن ماهي به پيش گيري از سردرد کمك مي کند.
زنجبيل هم با کاهش التهاب و درد عملكرد مشابهي دارد.

HAVE FEVER?
EAT YOGURT!
Eat lots of yogurt before pollen season.
Also-eat honey from your area (local region) daily.
تب داريد؟
ماست ميل کنيد.
قبل از شروع فصل گرده افشاني ماست زياد مصرف کنيد.
همچنين بطور روزانه از عسل محلي منطقه خود ميل کنيد.
TO PREVENT STROKE?
DRINK TEA!
Prevent build up of fatty deposits on artery walls with regular doses of tea.
(Actually, tea suppresses my appetite and keeps the pounds from invading.... Green tea is great for our immune system)!
براي جلوگيري از سكته:
چاي بنوشيد.
با مصرف مرتب چاي از رسوب چربي بر روي ديواره شريان ها جلوگيري کنيد.
 (در مورد خودم چاي اثر خوبي براي کاهش اشتها داشته و مانع اضافه وزن شده است.... چاي سبز براي سيستم ايمني فوق العاده است)!
INSOMNIA (CAN'T SLEEP)?
HONEY!
Use honey as a tranquilizer and sedative.
بيخوابي داريد؟
عسل بخوريد.
از عسل بعنوان داروي مسكن و آرام بخش استفاده کنيد.
..
ASTHMA?
EAT ONIONS!!!!
Eating onions helps ease constriction of bronchial tubes.
(When I was young, my mother would make onion packs to place on our chest, helped the respiratory ailments and actually made us breathe better).
دچار آسم هستيد؟
پياز بخوريد.
مصرف پياز التهاب نايژك ها را از بين مي برد.
(وقتي بچه بودم مادرم بسته پياز درست مي کرد تا روي قفسه سينه ما بگذارد. براي درمان بيماري هاي تنفسي خوب بود و کمك مي کرد بهتر نفس بكشيم.)
ARTHRITIS?
EAT FISH, TOO!!
Salmon, tuna, mackerel and sardines actually prevent arthritis.
(fish has omega oils, good for our immune system)
از ورم مفاصل رنج مي بريد؟
باز هم ماهي ميل کنيد...
ماهي قزل آلا، تون، خال مخالي و ساردين از ورم مفاصل جلوگيري مي کند.
(ماهي سرشار از روغن هاي امگاست که براي سيستم ايمني فوق العاده است.)
UPSET STOMACH?
BANANAS - GINGER!!!!!
Bananas will settle an upset stomach.
Ginger will cure morning sickness and nausea.
دل بهم خوردگي داريد؟
موز و زنجبيل.
موز به معده اي که اذيت شده کمك مي کند.
زنجبيل حالت تهوع صبحگاهي و دل آشوب را درمان مي کند.
BLADDER INFECTION?
DRINK CRANBERRY JUICE!!!!
High-acid cranberry juice controls harmful bacteria.
اگر عفونت مثانه داريد؟
آب قره قاط ( زرشک ؟ ) بنوشيد.
آب قره قاط سرشار از اسيد مي باشد که باکتري هاي مضر را کنترل مي کند.
BONE PROBLEMS?
EAT PINEAPPLE!!!
Bone fractures and osteoporosis can be prevented by the manganese in pineapple.
دچار مشكلات استخوان هستيد؟
آناناس ميل کنيد.
شكستگي و پوکی استخوان با کمك منگنز موجود در آناناس قابل پيش گيري است.
PREMENSTRUAL SYNDROME?
EAT CORNFLAKES!! !!
Women can ward off the effects of PMS with cornflakes, which help reduce depression, anxiety and fatigue.
از سندرم پيش از قاعدگي رنج مي بريد؟
ذرت بوداده ميل کنيد.
خانمها مي توانند با صرف ذرت بوداده که به کاهش افسردگي، نگراني و خستگي که از عوارض PMS
مي باشد پيش گيري کنند.
MEMORY PROBLEMS?
EAT OYSTERS!
Oysters help improve your mental functioning by supplying much-needed zinc.
دچار مشكلات حافظه شده ايد؟
صدف خوراکي بخوريد.
صدف با داشتن روي مورد نياز به بهبود عملكرد مغز کمك مي کند.
COLDS?
EAT GARLIC!
Clear up that stuffy head with garlic..
)remember, garlic lowers cholesterol, too...)
سرما خورديد؟
سير بخوريد.
سرو کله گرفته را با سير تميز کنيد. (يادتان باشد که سير سطح کلسترول را نيز کاهش مي دهد)
COUGHING?
USE RED PEPPERS!!
A substance similar to that found in the cough syrups is found in hot red pepper. Use red
(cayenne) pepper with caution-it can irritate your tummy.
سرفه مي کنيد؟
فلفل قرمز !!!
مشابه ماده اي که در شربت سرفه بكار مي رود در فلفل قرمز وجود دارد. البته فلفل قرمز را با احتياط مصرف کنيد شايد معده شما را تحريك کند.
BREAST CANCER?
EAT Wheat, bran and cabbage
Helps to maintain estrogen at healthy levels.
سرطان سينه؟
گندم، سبوس و کلم مصرف کنيد..
اين مواد استروژن را در سطوح سالم نگه مي دارند.
LUNG CANCER?
EAT DARK GREEN AND ORANGE AND VEGGIES!!!
A good antidote is beta carotene, a form of Vitamin A found in dark green and orange vegetables..
سرطان ريه؟
سبزي های  سبز تيره و نارنجي رنگ  مصرف کنيد.
بتا اکروتن نوعي ويتامين A پادزهر مفيدي است که در سبزي های تيره و نارنجي رنگ يافت ميشود .
ULCERS?
EAT CABBAGE ALSO!!!
Cabbage contains chemicals that help heal both gastric and duodenal ulcers.
زخم معده بروز کرده؟
کلم بخوريد.
کلم شامل ترکيباتي است که به درمان زخم معده و دوازدهه کمك مي کند.
DIARRHEA?
EAT APPLES!
Grate an apple with its skin, let it turn brown and eat it to cure this condition.
(Bananas are good for this ailment)
اسهال؟
سيب ميل کنيد.
سيب را با پوست رنده کنيد. بگذاريد تا قهوه اي شويد و براي درمان اين وضعيت ميل کنيد. ( موز نيز براي اين بيماري خوب است)
CLOGGED ARTERIES?
EAT AVOCADO!
Mono unsaturated fat in avocados lowers cholesterol.
از شريان هاي رسوب گرفته رنج مي بريد؟
آووکادو بخوريد.
چربي غير اشباع شده موجود در آوکادو کلسترول را پايين مي آورد.
HIGH BLOOD PRESSURE?
EAT CELERY AND OLIVE OIL!!!
Olive oil has been shown to lower blood pressure.
Celery contains a chemical that lowers pressure too.
فشار خونتان بالاست؟
کرفس و روغن زيتون ميل کنيد.
روغن زيتون فشار خون را پايين مي آورد.
کرفس نيز شامل ماده اي است که فشار خون را پايين مي آورد.
BLOOD SUGAR IMBALANCE?
EAT BROCCOLI AND PEANUTS!!!
The chromium in broccoli and peanuts helps regulate insulin and blood sugar.
ناهماهنگي قند خون داريد؟
بروکلي و بادام زميني ميل کنيد.
کروم موجود در بروکلي و بادام زميني انسولين و قند خون را تنظيم مي کند.
Kiwi:
Tiny but mighty. This is a good source of potassium, magnesium, Vitamin E &fiber. It's
Vitamin C content is twice that of an orange.
 
کیوي:
ريز و مقوي. منبع بسيار خوب پتاسيم،منيزيوم، ويتامين E و فيبر. ويتامين C موجود در آن دو برابر پرتقال مي باشد...
Apple:
An apple a day keeps the doctor away? Although an apple has a low Vitamin C content, it has antioxidants &flavonoids which enhances the activity of Vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.
سيب:
يك سيب در روز پزشك را دور نگه مي دارد؟ با اينكه سيب ويتامين C کمی دارد ولی  دارای  آنتی اکسيدان ها  وفلاونوید هایی مي باشد که با تشدید فعاليت ويتامين C به کاهش خطر سرطان روده بزرگ، حمله قلبي و سكته مغزي کمك مي کند
.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information