1.07.2010با پول حجی که توسط ایرانیان مؤمن به جیب دشمنان شیعه ریخته میشود چه کارها که نمیشود در ایران گرد!

فرستنده بهرام چوبینه


طبق آمار بانک جهانی در سال  ۲۰۰۸ درآمد 
کشور عربستان از توریسم یا به زبان ساده از
 : دکان زیارت مسلمین خانه کعبه معادل 
مبلغ۲۹.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰.-دلار ( قریب سی 
میلیلرد دلار ) بوده است.
زائرین ایرانی که بصورت تمتع ویا عمره در 
همان سال به مکه رفته اند ۱.۹۳۷.۰۰۰ نفر
 بوده اند که مجموعا مبلغ ۴.۸۷۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار
 یا بعبارتی قریب به مبلغ پنج میلیارد دلار درآمد 
تقدیم اقتصاد پادشاهان عربستان کرده اند و در
 میان تمام کشورهای اسلامی از لحاظ تنفر و
بی احترامی که سعودیها نسبت به خارجیها 
نشان میدهند نیز مقام اول را به خود اختصاص
 داده اندنظر باینکه هواپیمائی جمهوری اسلامی
 هم قدرت جابجائی اینهمه زائر را نداشته است
 شرکت هواپیمائی عربستان قریب به ۵۴ درصد
 از حمل و نقل زائران ایرانی را به خود 
اختصاص داده است..... و از انطرف نیز 
طبق گزارش مقامات دیپلماتیک ایران در 
سال ۲۰۰۸ ماموران کشور عربستان بدترین
 و توهین آمیز ترین رفتار را با زوار ایرانی 
داشته اند و ایران از لحاظ توهین ماموران 
 عربستان به زائران خود مقام اول را به 
دست اورده استعلمای عربستان در 
همان سال فتوی صادر کرده اند که ایرانیان
 شیعه کافر هستند و با اینهمه کبکبه و دبدبه
 و حاتم بخشیهای کریمانه طبق گزارشی دیگر
 از دیپلماتیک زائران ایرانی ناخواسته ترین و
 منفورترین خارجی ها در عربستان محسوب
 می شده اند.
با یک حساب سرانگشتی بوسیله پولی که
 ایرانیان سالانه به عربستان 
(دشمن شیعه ایرانیتقدیم می کنند می
 توان تعداد ۱۷۰.۰۰۰ مسکن روستائی احداث کرد...
یا میتوان ۷۱۴.۲۸۶ فرصت شغلی کشاورزی
 یا ۲۰۰.۰۰۰ فرصت شغلی صنعتی برای جوانان
 ایجاد کرد و یا میتوان ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ متر مربع
 ساختمان مدرسه و ورزشی در کشور ایجاد کرد
 و یا میتوان با پول دو سال حجاج یک پالایشگاه
 سوپر مدرن با ظرفیت ۷۵۰.۰۰۰ بشکه احداث
 کرد و یا با پول پنج سال حجاج میتوان ایران را 
به صادر کننده بنزین مبدل ساخت و دیگر برای
 واردات بنزین محتاج اعراب نبود....
اما افسوس که با پول حجاج ایرانی قمارخانه های
 فرانسه توسط شاهزادگان عربستان که انحصار
 بیزنس حج را در اختیار دارند آباد میشود.....
و تا رسیدن ایرانیان مسلمان به مرحله فکرکردن
 در بهینه هزینه کردن پول برای نزدیکی به خدا 
راه بسیار درازی در پیش است...
تنه نزن : راستی انجام این فریضه « صله رحم »
که واجب تر از انجام فریضه « حج » از ان نقل
 شده ایا چه بر سرش امده و به کجا ناپدید شده
 که دیگر هیچکس خبری از ان ندارد ؟!
روزي كه برفتند حريفان پي هر كار
زاهد سوي مسجد شد و من جانب خمار
من يار طلب كردم و او جلوه گه يار
حاجي به ره كعبه و من طالب ديدار
او خانه همي جويد و من صاحب خانه 
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information