1.26.2010


فرستنده داریوش ستاره


 خانم ها همواره به امر شریفشرط و شروط تعیین کردنمشغولن.
ولی  وقتش رسیده که ما مردها هم تکلیف خودمون رو با اونا روشن و شرط و شروط هامون و خدمت مبارکشون تقدیم کنیم.
خانوما توجه کنن؛ اینها قانون های ما هستن:
توجه بفرمایید که همه قانون ها شماره ” ۱ “ هستن
۱ با شما خرید کردن ورزش نیست.. ما هم دوست نداریم فکر کنیم که هست.
۱. ما نمیدانیم که گریه کردن شما یعنی باج خواستن از ما! 
۱.هر چیزی که می خواهید درست بگید. بذارید درست روشنتون کنیم:
با گوشه زدن به جایی نمی رسین
با کنایه زدن به جایی نمی رسین
با حرفای مبهم به جایی نمی رسین
صاف و پوست کنده بگین چه مرگتونه
۱ هیچ اشکالی نداره اگه سوال های ما رو بابلهوخیرجواب بدین. خیلی هم خوشحال میشیم.
۱. بی زحمت فقط وقتی مشکلتون رو پیش ما بیارین که بخواهین ما حلش کنیم. ما فقط مشکل حل کردن بلدیم. اگه همدردی می خواهید برید پیش بقیه خانم ها.
۱. اگه برای ۱۷ ماه متوالی سردرد دارید، یه چیزیتون میشه. خودتونو به دکتر نشون بدین.
۱. چیزایی که  ۶ ماه پیش گفتیم رو توی دعوای امروز علیه خودمون استفاده نکنین. اصلاً می دونین چیه؟ ما فقط حرفای هفته پیش یادمونه.
۱. اگه فکر می کنین چاقین خب حتماً هستین دیگه. چرا باز می پرسین؟
۱. اگه از حرف ما  ۲  تا برداشت می کنین و یکیش شما رو عصبانی میکنه و یکیش غمگین ، پس منظور ما این یکی نبوده، اون یکی بوده.
۱.یا از ما بخواهید یه کاری براتون بکنیم، یا بهمون بگید چطوری باید انجامش بدیم. هر دو تاش با هم نمیشه!
اصلاً اگه شما بهتر می دونید که چطور باید انجام بشه، چرا خودتون انجام نمی دین؟
۱. اگه خیلی احساس میکنین که حتماً باید یه حرفی رو بزنین، حداقل تا آگهی بازرگانی تلویزیون صبر کنین. نه وسط فیلم!

۱. کریستف کلمب کاشف امریکا از کسی آدرس نپرسید. ما هم نمی پرسیم.
۱. ما مردا فقط اسم  ۱۶ تا رنگ رو بلدیم 
۱. اگه ما پرسیدیمچته؟و شما گفتینهیچی، ما هم فرض می کنیم چیزیتون نیست. در صورتیکه میدونیم یه مرگیتون هست ولی به درد سرش نمیارزه
۱- اگه یه چیزی می گین ولی نمی خواهین جوابشو بشنوین، پس ما هم یه جوابی می دیم که نخواهید بشنوید.
۱- وقتی می خواهیم با هم بریم بیرون، هر چی که بپوشین خوبه. به جون خودمون راست می گیم.
۱. لباساتون کافیه.
 ۱ - کفشاتون هم خیلی زیاده.
۱. اندام ما خیلی هم متناسبه. خپل هم خیلی خوبه..
۱. خانمای محترم. از اینکه این مطلب رو خوندین متشکریم. ضمناً اگه قراره امشب جدا بخوابیم اصلاً نگران نباشین. بیرون خوابیدن برای مردا مثل پیک نیک میمونه.
تموم شد ! اما تا فعلأ ! چون خدا میدونه تا یه دقیقه دیگه چه ترفند تازه ئی سر از کیف شما در بیاره !
خواهان سلامتی مادرتون
شوهر براستی خوشبختتون
فلانی


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information