1.26.2010
تا ۲۲ بهمن ، روزی که اگر بدون دستیابی به اهداف ملیمان به هدر رود ملت رؤیای تغییر رژیم را برای دیگر بار باید از خاطر ببرد،  ۱۵ روز دیگر بیشتر نمانده . خواهران و برادران ما در ایران که از بذل ناموس و جان و مالشان برای بیرون راندن توطئه گران حکومتی از کشورمان دریغ نمیورزند از دور چشمانشان را  به تأثیر تحرکات سیاسی ما بر روی سیاستمداران متنفذی دوخته اند که در جوامعی که در ان ساکنیم فعالیت میکنند !! 
שמע ישראל אדוני אלוהנו אדוני אחד

با کمک هم و با رساندن پیامهای سبز خوش پیروزی به انان به درد چشمان منتظرشان پایان دهیم.
داویدکی باورش میشد از ۲۲ بهمن , از جشن 

 پیروزی خودتان هم بر قدرت بترسید 
  
مقاله ای از بابک تختی.


همه  چیز دروغ است.همه چیز حول دروغ می گردد.جلو چشم کلی آدم ندا را می کشید و بعد با وقاحت کتمان می کنید. با ماشین نیروی انتظامی مردم بی گناه را زیر می گیرید و بعد زیرش می زنید که ماشین دزدی بود.آدم از پل پرت می کنید.با اینکه خودتان والدین هستید وجوان در خانه دارید،تجاوز  به جوانان را در زندان تجویز می کنید .تمام دوستان و یاران قدیم خودتان را که دوشا دوش هم سالها مبارزه کرده اید و در تداوم انقلاب و جمهوری اسلامی کنار هم بودید به زندان می اندازید و اتهامات توهین  آمیز به آنان می بندید.تیری از غیب می رسد و جان خواهر زاده ی میرحسین موسوی را ظهر عاشورا می گیرد.هاشمی رفسنجانی  که روزی مخالفت با او مخالفت با پیغمبر بود سکه ی یک پول می شود.پسر “بهشتی مظلوم” را پی در پی روانه ی زندان می کنید تا دچار حمله ی قلبی شود.عده ایی چماق بدست می فرستید تا سخنرانی خاتمی را در حسینیه ی بنیانگذار انقلاب بهم بزنند،بعد تا عکس ایشان را پاره می کنند چه اه و فغانی که راه نمی اندازید.جالب اینجا است که نیروی انتظامی-امنیتی می تواند کسی را که عکس را پاره کرده بعد از مدتها شناسایی کند اما نمی تواند کسانی را بیابد که با کلی ژست های مکش مرگ ما جلو دوربین عکس گرفته اند و به ماشین کروبی در قزوین حمله کرده اند. معلم دانشگاه را با بمب می کشید،بعد هم دکترای فیزیک ذرات بنیادین اش را تبدیل کنید به  فیزیک هسته ایی  تا دست سیا و موساد و استکبار جهانی را در آن دخیل کنید. و آن قدر شورش را در می آورید که  خود سازمان انرژی هسته ای زیر دستتان همکاری با ایشان را تکذیب کند.از آن طرف هم  چنان تدابیر امنیتی برای تشیع جنازه اش می فرستید که که آدم عاقل از خودش می پرسد این فوج فوج نیروی انتظامی برای چه آمده اند،:برای ادای احترام؟

نه پای جمهوری در میان است نه پای اسلام  نه پای ایران.بحث قدرت است و پول.سرنوشت اینهمه دیکتاتور و فاشیست دم دست است.از هیتلر و استالین بگیر تا چائوشسکو و شاه  و صدام.همین الان درخواست پناهندگی کنسول روی میز دولت  نروژ است.به این تردید نکنید:.کارتان دیر یا زود به انجا می کشد.در بدری،آوارگی اگر تازه از دست دادگاه و محاکمه جان به در ببرید.بحث سر این نیست که دلتان برای مملکت بسوزد،برای جوانان برای خیلی چیزها،انسانیت.می دانیم که پشیزی خریدار این حرفها نیستند.لازم نیست به کتابهای تاریخ فکر کنید که آیندگان چطور درباره اتان فکر می کنند،به همین چند سالی که از عمرتان باقی مانده بیندیشید.حیدری کنسول زود به خودش جنبید.بسیاری همانند او هستند،فکر کنند هوا پس است پشتتان را خالی می کنند. همین هایی که در زندان شکنجه می کنند فردا حاضراند خودتان را، فرمانده اشان را زیر شکنجه بگیرند.
اصلا بیائید فرض کنیم همه دنیا غلط می گویند.فرض کنیم همانطور که ادعا می کنید تنها موجودات برحق عالمید.همه ی این جریانات هم واقعا فتنه است و از سوی آمریکا و اسرائیل و غیره اداره می شود:این چه حقی است که اینهمه خون و خونریزی و جنایت را توجیه می کند؟ می ارزد که خودتان تا مغز استخوان در وحشت به سر ببرید و هر روز هزار جور فکر کنید که چطور مردم را سرکوب کنید و از بین ببرید؟..چند روز دیگر ۲۲ بهمن است.جشن پیروزی خودتان بر قدرت.کی باورش می شد از برپایی همین جشن هم بترسید.مردم را چنان سر لجبازی آوردید که احتمالا بدترین خاطره را در این دهه فجر برایتان به یادگار بگذارند. با چه منطقی این مردم گمراه را به حال خود رها نمی کنید تا در جهالت خودشان بسوزند؟ شما از خود میر حسین هم بهتر می دانید که حتی با اعدام تمام سران “فتنه”هم این اعتراضات خاموش شدنی نیست.این موجی است از نفرت،بیزاری و نخواستن.کاریش نمی شود کرد. اگر آمریکا و اسرائیل هم اگر آن قدرت مافوقی را که شما ادعا می کنید داشتند و شما هم در زمره ی بهترین همپیمانانشان در منطقه بودید باز نمی توانستند در حل این مسئله کمکی کنند.واقعا حکومت کردن و در قدرت بودن به این همه خفت و بد نامی می ارزد؟ 
بابک تختی.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information