3.15.2010
« شوخی کامپیوتری » و یا خدای نخواسته « جدی رایانه ئی » ؟!.


داوید فاخری

هرکس این واژه نامه زیر را روی هم گذاشته حتمأ شوخیش گرفته والا همانطور که انگلیسی زبانان پدیده اکتشافی دانشمند ایرانی * ذخریا رازی * را که « الکل » نام نهاده انان نیز به احترام او انرا ارج مینهند و « الکل » میخوانندش ما هم وظیفه مان است تا هر اکتشاف و یا اختراع خارجیها را به نامی که به زبان انان شناسانده شده صدا کنیم !. تازه مگر ما دارای زبان « فارسی » بی غل و غش و ناب و خالصی هستیم که مثلأ با تغییر ان نامهای خارجی به زبانمان اثاری از هیچ زبان خارجی دیگر در ان یافت نمیشود ؟ بطور مثال « نامه برقی » کجایش فارسیست ؟! و بهم چنین « عکس برگردان » ؟! و یا اصطلاحاتی مانند « داغنامه ، زرستان ، حساب دروازه»  ‌کجایشان زیبا و پسندیده هستند ؟!. من هنوز هم معقدم که این یک شوخی « کامپیوتری / رایانه ئی » بیشتر نبوده است ! که به صورت زیر اماده و برای ما نیز فرستاده شده است!


نگوييم *وب سايت* بگوييم : رايانه جا يا تارانه
نگوييم * وب *بگوييم : جايانه يا تار
نگوييم * وب مستر * بگوييم : صاحب تار يا تارزن
نگوييم * ايميل* بگوييم : نامه برقي
نگوييم * ايميل آدرس *بگوييم : نشان نامه برقي
نگوييم * چت * بگوييم : زرستان
نگوييم * مانيتور* بگوييم : نمايانه
نگوييم * كي بورد* بگوييم : دكمه گاه
نگوييم*اسكنر* بگوييم : عكس برگردان
نگوييم * پرينتر *بگوييم : چاپانه يا چاپگر
نگوييم * ماوس * بگوييم : موش
نگوييم * ديسك *بگوييم : گردالي
نگوييم * سي دي (كامپكت ديسك)*بگوييم : كامل گردانه يا كاف گاف
نگوييم * ديسكت * بگوييم : گردكي
نگوييم * نوت بوك * بگوييم : رايانه رو
نگوييم * لينك* بگوييم : چسبانك
نگوييم* مايكروسافت* بگوييم : كوچك نرم يا نرم بچه
نگوييم* اكانت * بگوييم : برات
نگوييم * ماوس پد * بگوييم : خرش گاه
نگوييم * فوتوشاپ* بگوييم : عكاسخانه
نگوييم * اينترنت* بگوييم : جهان شبكه
نگوييم* اينترانت* بگوييم : درون شبكه
نگوييم * اينترنت اكسپلورر* بگوييم : جهانگرد شبكه
نگوييم * وب براوزر * بگوييم : تارياب
نگوييم * كرسر* بگوييم : ريزينه
نگوييم * بيل گيتس * بگوييم : حساب دروازه !!!!!!!!
نگوييم *هات ميل * بگوييم : داغنامه


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information