3.27.2010פסח שמחשבת הגדול ( שבת שלפני פסח ) 
 הרב ישראל לאו
עוך דויד פאחרי

הרב לאו מאמין ביהודים

הרב לאו בדרשת שבת הגדול: רוב מכריע של הציבור ממשיך לקיים כיום מצוות שיהודים מסרו נפשם עליהם
הרב בצרי : מי שנזהר בחמץ ואוכל מצות לא יינזק כל השנההרב לאו.בדמייך חיי (צילום: באדיבות לשכת הרב לאו)

"כמו שהבטיחו חז"ל - רוב מכריע של הציבור ממשיך לקיים כיום מצוות שיהודים מסרו נפשם עליהם" - כך אמר הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו, בדרשת שבת הגדול שנשא השבת בבית הכנסת 'היכל משה' בשדרות סמאטס בתל אביב.
בית הכנסת היה מלא מפה לפה במתפללים שהגיעו מרחוק ומקרוב לשמוע את דרשתו של הרב לאו, שהתייחס לסקרים של הימים האחרונים, מהם עולה כי 74 אחוז מהאוכלוסייה היהודית הצהירו שלא יאכלו חמץ בפסח ו- 54 אחוז הודיעו כי הם מתעתדים להשתתף בליל סדר מסורתי.
"זהו ציבור גדול, הכולל עדות ועולים של ידעו פסח מה הוא. האנדרטאות שהציבו החכמים בדמות המצה והמרור, הקערה, 'מה נשתנה' וכל הדינים וההווי של החג פעלו את פעולתם ואנו קוטפים את פירותיהם בלי כפייה וכלי הכתבה, כמו שהבטיחו חז"ל: מצוות שיהודים מסרו נפשם עליהם- כמו ברית מילה, למשל- התקיימו על ידם. כך גם מצוות הפסח. על שתי המצוות הללו נאמר 'בדמייך חיי' ואנו זוכים שהם מתקיימים על ידי רוב גדול ומכריע של הציבור", הדגיש הרב לאו. בדרשתו עסק הרב גם בסוגיה ההלכתית על נוסח ברכת המצוות וברכת הנהנין, בעקבות המחלוקת במסכת פסחים, האם לברך על ביעור חמץ או לבער חמץ וכן על אכילת מצה ואכילת מרור. "יש בנושא זה שיטות מעניינות של ראשונים כמו רבנו תם והרא"ש ושל אחרונים כמו בעל אבני נזר", ציין.
 ראש ישיבת ה'שלום' גדול המקובלים הרב דוד בצרי, אמר היום בשיעורו השבועי כי "מי שנזהר בחמץ ואוכל מצות בפסח מובטח לו שלא יינזק כל השנה".
הרב בצרי ציטט את דברי הזוהר בספר 'ויקרא' כי "המצה היא לחם רפואה ובראש השנה דנים האם האדם אכל את המצה בפסח" והוסיף את דברי האר"י הקדוש לפיהם "האדם שנזהר בחמץ ואוכל מצות בפסח, מובטח לו שכל השנה לא ייקרה לו דבר, לא יחטא וייכתב וייחתם בראש השנה בשנה טובה".

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information