3.27.2010فرا رسید عید ازادی ، * پسخ * ، بر همه هموطنان بویژه هم کیشان عزیز مبارک و پیروز باد .


فرستنده الیزا شاد نیا

ماهي هاي گارا روفا معروف به "دكتر ماهي"
 در ژاپن براي معالجه بيماري هاي پوست
 بكار مي رونداين ماهي ها در سرچشمه هاي
 آب گرم تركيه زندگي مي كنند........
مجموعه کارهائی از وانشا رودبارکی


وانشا رودبارکی در نوامبر 
۱۹۶۶ در شهر رشت متولد شد
تحصیلات ابتدائی،متوسطه و دانشگاهی
 را در ایران به پایان رساندسال ۱۹۹۱
 با هدف کسب تجربه و ادامه تحصیلات
 به اروپا مهاجرت کرد او کار نقاشی را
 از سالها پیش در زادگاهش،شهر رشت
 آغاز کرد و در حال حاضر از چهرههای
 آشنا در نقاشی فرانسه است علاوه 
براین وانشا در زمینههای علوم و ریاضیات
 نیز اطلاعات داردتاثیر این دانش چند
 بعدی را در نقاشیهای او میتوان
 بهخوبی دید وانشا رودبارکی عقیده دارد 
ریاضیات محور نقاشی ایرانی استحالا 
پس از سالها کار، در فرانسه به یک چهره مطرح در
 نقاشی مبدل شده است حرف آخر تابلوهای نقاشی
 وانشا رودبارکی بیشتر پای درفرهنگ سرزمینش
 ایران داردتولد میترا، در انتظار آرش، زورخانه، 

دماوند سر بلند، همه نشانههایی از ایران و 
فرهنگ آن دارند و اینکه فرهنگ، یک عنصر جدایی
ناپذیر از یک ملت است

برنامه حدیث از شبکه قران رژیم اسلام دروغین


به هر اندازه هم که ارزوی بچه دار شدن
داشته باشید تصورش مشکل است کــه
 شرایط زیر را برای رسیدن بــــــه این 
ارزو بپذیرید!
فرستنده پرویز ف

زن و شوهر جواني که بچه دار نمي شدند براي يافتن چاره به يکي از بهترين پزشکان متخصص مراجعه کردند


پس از معاينات و آزمايش هاي مربوطه، پزشک نظر داد که متاسفانه مشکل از مرد ميباشد و تنها راه حل ممکن، بهره برداري از خدمات «پدر جايگزين» است.


  پدر جايگزين چيست؟


پزشک: مردي که با دقت انتخاب مي شود تا نقش شوهر را اجرا و به بارداري خانم کمک کند. 

زن ترديد نشان داد لکن شوهرش بچه مي خواست و او را راضي کرد تا راه حل را بعنوان تجويز پزشک بپذيرد.


چند روز بعد جواني را يافتند تا زمانيکه شوهر در خانه نباشد براي انجام وظيفه مراجعه کند.

روز موعود فرا رسيد، لکن بر حسب اتفاق همسايه نيز در همان روز عکاسي را براي گرفتن عکس از نوزاد خود خبر کرده و منتظر او بودند.

از بد حادثه عکاس آدرس را اشتباهي رفته و به خانه زوج جوان رسيد و در زد. زن در را باز کرد.

سلام، براي موضوع بچه آمدم.

سلام، بفرمائيد. مشروب ميل داريد؟

نه، متشکرم. الکل با کار من سازگاري نداره. علاوه بر اون ميخوام هرچه زودتر شروع کنم.

باشه! بريم اتاق خواب؟ 

حرفي نيست، هرچند که سالن مناسب تر است؛ دو تا روي فرش، دوتا رو مبل و يکي هم تو حياط.

چند تا؟ 

حداقل پنج تا. البته اگر بيشتر خواستيد حرفي نيست.

عکاس در حاليکه آلبومي را از کيف خود بيرون مي آورد، ادامه داد:

مايلم نمونه کارم را نشونتون بدم. روشي را بکار مي برم که مشتريام خيلي دوست دارن.. مثلاً ببينيد اين بچه چقدر زيباست. اينکار رو تو يک پارک کردم.. وسط روز بود و مردم جمع شدن تماشا کنن. اون خانم خيلي پر توقع بود و مرتباً بهانه مي گرفت. در نهايت مجبور شدم از دو تا از دوستام کمک بگيرم. علاوه بر اون يه بچه گربه هم اونجا بود دائم دم و دستگاه رو گاز مي گرفت.

زن بيچاره حيرت زده به سخنان گوش مي کرد.

حالا اين دوقلوها را نگاه کنين. اينبار خودي نشون دادم. مامانه همکاري تاپي کرد وظرف پنچ دقيقه کارمون رو تموم کرديم. رسيدم و با دو تا تق تق همه چيز روبراه شد و اين دوقلوهائي که مي بينيد.

حيرت زن به نوعي سرگيجه تبديل شده بود و عکاس اينگونه ادامه مي داد:

در مورد اين بچه کار سخت تر بود. مامانش عصبي شده بود. بهش گفتم شما آروم باشيد تا من کار خودمو بکنم. روشو برگردوند و همه چي بخوبي و خوشي پايان يافت.

چيزي نمونده بود که زن بيچاره از حال برود. طرف آلبوم را جمع کرده و گفت:


شروع کنيم؟ 

هر وقت شما بگين!

عاليه! ميرم سه پايه رو بيارم.

سه پايه؟ سه پایه براي چي؟

آخه وسيله کار خيلي بزرگه. نمي تونم تو دست بگيرمش و بايستي بذارمش رو سه پايه و ... اوا خانم کجا  خانم.... خانووووووم.... کجا ميري؟ چرا فرار ميکني؟ پس بچه چي شد؟


ابدع روش جدید واکسیناسیون

چطوری میفهمی که الان در سال 2010 هستی؟
فرستنده الیزا شادنیا

1 یهو نگاه میکنی می بینی خانوادت که 3 نفر بیشتر نیستن 5 خط موبایل دارن

2 واسه همکارت ایمیل میفرستی،در حالیکه میز بغل دستی تو نشسته

3 رابطت با اقوام و دوستانی که ایمیل ندارن کمتر و کمتر میشه تا به حد صفر برسه  

4 ماشینت رو جلوی در خونه پارک میکنی بعدش با موبایلت زنگ میزنی خونه که بیان کمک چیزایی رو که خریدی ببرن داخل

5 هر آگهی تلویزیونی یه آدرس اینترنتی هم داره

6 وقتی خونه رو بدون موبایلت ترک میکنی،استرس همه وجودت رو میگیره و با سرعت برميگردی که موبايلت رو برداری، بدون توجه به اینکه 20-30 سال از عمرت رو بدون موبایل گذروندی

8 صبحها قبل از خوردن صبحونه اولین کاری که میکنی سر زدن به اینترنت و چک کردن ایمیله

9 الان در حالیکه این ایمیل رو میخونی،سرت رو تکون میدی و لبخند میزنی

10 اینقدر سرگرم خوندن این ایمیل بودی که حتی متوجه نشدی این لیست شماره 7 نداره

11 الان دوباره برگشتی بالا که چک کنی شماره 7 رو داشته یا نه

12 و من مطمئنم که اگه دوباره برگردی بالاحتماً شماره 7 رو پیداش میکنی،بخاطر اینکه خوب بهش توجه نکردی
  13 دوباره برمیگردی بالا ولی شماره 7 رو پیدا نمیکنی،خوب من شوخی کردم ولی نشون میده که تو به خودت هم اعتماد نداری و هرچی بقیه میگن باور میکنی. سال 2010 خوش بگذره.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information