4.27.2010 گزارشاتی از ایران ، اسرائیل و بقیه نقاط جها ن ۱
 سردبیر داوید فاخری
بیا سوته دلان گرد هم ائیم که حال سوته دل دلسوته دونه  / به بهانه « هالاکاست » ارامنه

همدردی یهودیان جهان بویژه بازماندگان فجایع غیر بشری نازیها در جنگ دوم جهانی با قوم ستم دیده و قربانی شده ارامنه که به دست عثمانیهای ترک در جریان جنگ جهانی اول روی داد را به همراه دارد !. عثمانیها همان اسلاف هم عقیدتی و هم باوری « اردوغان »، مسلمان متعصبی هستند که اکنون با همان باور و اندیشه در باره « ارامنه »، نخست وزیر کشور ترکیه گردیده است!. این هم پیاله احمدینژاد عقیده اش به هیچ عنوان با عقاید پدر بزرگانش که در باره « ارامنه » در ۹۵ سال داشتند هیچ تغیری نکرده است!!

 در این عکس ترکها به منظور فروش و یا کرایه  به بازار الاغ   فروشان اورده شده و توسط  صاحبانشان درمعرض دید رفت و امد کنندگان قرار گرفته اند!. بر روی  پلاکارتهائی که انان در  دست گرفته اند نوشته شده « ورود یهودیها و ارامنه » به این محل ممنوع اما ورود « سگها »‌ ازاد میباشد!  دونباله مطلب .تجلیل احمدی نژاد از کوروش کبیر در روز ملی خلیج فارس!!
 تنه نزن / ایا این نامردان حکومتی و دولتی جمهوری جهل و خون اسلامی بویژه « افت الله خامنه ئی و پرزیدنت عنتری نژاد » هرگز پاهای  بوگندویشان به تخت جمشید و ارامگاه * کورش *رسیده است و ایا میدانند  که کورش باصدور * منشور ازادی * ابروی ایران و ایرانی را تا ابد در همه دنیا خریده است ؟؟ و نه چهار تاشپشوی حکومت اسلامی ؟!.
مهدی کروبی

کارتون  زور ازمائی « دشمن شکن »
کاری از مانا نیستانی
بنیاد علوی


آزمایشگاه دارویی


«چراغ سبز» مجلس برای ثبت شکایت بازداشت‌شدگان بیمار شده در زندان

شاخصه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه استاد شهید آیت‌الله مطهری

علی ربیعی سکوت را شکست: راه نجات ایران شکل‌گیری طبقه متوسط صنعتی است

حذف احزاب اصلاح طلب؛ سرنوشت اصولگرایان منتقد
نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم
ما مورچه ها
طنزی از ابراهیم نبوی
ویزای آمریکا
کاری از نیک اهنگ کوثر

اول ماه مه دستمزد، زندانی سیاسی، حذف یارانه‌ها 

 لکه نفتی به دلتای می سی سی پی رسید    به خدا که دنیا یا کور و کر شده و یا دیوانه که به زجه های زنان و دختران  ایرانی  که بدست این نامردان روزگار به اسارت و خفت گرفته شده اند به اسمان میرسد ، بدینگونه با بیشرمی و  نانجیبی  جواب میدهد ( تنه نزن )
 خبر گزاریها : ایران به عضویت شورای وضعیت زنان پذیرفته شد!
  شیرین عبادی : «عضویت در شورای وضعیت زنان به هیچ دردی نمی‌خورد» 
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information