4.26.2010بیا سوته دلان گرد هم ائیم که حال سوته دل دلسوته دونه 


به بهانه « هالاکاست ارامنه » 


همدردی یهودیان جهان بویژه بازماندگان فجایع غیر بشری نازیها در جنگ دوم جهانی با قوم ستم دیده و قربانی شده ارامنه به دست عثمانیها در جنگ اول جهانی!
 ایا اردوغان فناتیک ترک و مسلمان و خامنه ئي غیر ایرانی فناتیک مسلمان با انکار ان حوادث جانگداز همچنان صحه بر اعمال « اسلاف « دد منش خود که به استناد تاریخ در نهایت بیشرمی و ناپاکی نسبت به ان مردمان بیگناه مرتکب شده اند نمیگذارند؟!.


 در این عکس ترکها به منظور فروش و یا کرایه  به بازارالاغ   فروشان اورده شده و توسط  صاحبانشان درمعرض دید رفت و امد کنندگان قرار گرفته اند!. بر روی  پلاکارتهائی که انان در  دست گرفته اند نوشته شده « ورود یهودیها و ارامنه » به این محل ممنوع اما ورود « سگها »‌ ازاد میباشد!.
 کاملیا فاخری 
ترجمه داوید
رابطه مشترک « اردوغان » رئیس دولت ترکیه اسلامی و « احمدینژاد و خامنه ئی » رئیس دولت و حاکم جمهوری اسلامی  با * هالاکاست یهودیان * و * هالاکاست ارامنه *!.
ارامنه ی سراسر دنیا، نود و پنجمین سالروز قتل عام بیست و چهارم آوریل که در آن بنا بر گفته ی شماری از مورخین ۱.۵ میلیون ارمنی، توسط دولت عثمانی قتل عام شدند را گرامی داشتند . امروز نیز بازماندگان ان دولت، دولت ترکیه امروز به رهبری رئیس دولت کینه توز و مسلمان افراطی ان که همراه و همگام اراذلی همچون « خامنه ئی و احمدینژاد » قدم بر میدارد همان روش فکری و عملی نسبت به غیر مسلمانان از جمله « ارامنه » را دنبال میکند!.
Main Image
Main Image
Main Image
Main Image


95 years after the start of the Armenian Genocide


.باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که همواره مایل است در اجرای امور خارجی کشورش بویژه در رابطه با فروختن یکی و خریدن دیگری سیاست « نه سیخ بسوزد و نه کباب ناعادلانه » ر دنبال کند ، هرچند که یکی از انان تا مرز فنا شدن نیز برسد ( مانند سیاست او نسبت به مسأله « ایران و اسرائیل » ) در پیام خود این واقعه را یکی از فجیع ترین کشتارهای قرن بیستم خواند اما همچنان از استفاده از واژه ی «نسل کشی» خودداری کرد. در ایروان نیز ده ها هزار نفر این مراسم را در محل بنای یادبود آن رویداد بر بالای تپه ای برگزار کردند. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان در سخنانی گفت که برسمیت شناختن آن رویداد از سوی جامعه بین المللی بعنوان «نسل کشی»، اجتناب ناپذیر است.همزمان شماری از روشنفکران ترکیه روز شنبه در استانبول در تظاهراتی همراه با سکوت، همدردی خود را با ارامنه ابراز کردند. این اولین بار بود که در ترکیه چنین تظاهراتی انجام شد.


Armenian Genocide - Turkey MUST


ADMIT & REPENT


 ترکیه به رهبری اردوغان با تعریف آن واقعه بعنوان نسل کشی مخالف است و می گوید سیاستی عمدی برای پاکسازی ارامنه در کار نبوده است!! درست به همانگونه که همفکران فاسد و هرزه و ضد بشر او « خامنه ئي دجال و احمدینژاد ورشکسته » در مورد هالاکاست یهودیان در جنگ دوم جهانی نیز همین عقیده را بیان میدارند !!.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information