5.10.2010در راستای متحد الشکل کردن پوشش زنان و دختران ایران به اسارت رفته، ترفند شیطانی دیگری از نوع « اسلامی عربستانی » رژیم جهل و خون  !.
سر دبیر داوید فاخری

به بهانه « ایجاد کار » برای فارغ التحصیلان رشته های طراحی دوخت و طراحی پارچه تحت عنوان برند ( Brand ) « عربی ولی ایران نمای الزهرا » که از جانب نماینده  « ولیه فقید عرب نژاد ایرانی نما » در «  دانشگاه عربی ایرانی نمای الزهرا » طرح دیگری برای به اسارت بیشتر بردن * مردم ایران * به دست اعراب جاهلیت ریخته شد
 وگر نه چرا برای ایجاد شغل ، به طراحی مدهای بین المللی که بازارهای چند صد میلیاردی را در اختیار دارند روی نیاورد و تنه به چادر و چاقچول؟!.رئیس دانشگاه الزهرا گفت: دانشگاه الزهرا تلاش می کند با کمک دانشجویان خود در رشته های طراحی دوخت و طراحی پارچه برندی تحت عنوان برند الزهرا را ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح منطقه ای و فراملی ایجاد کند که پوشش اسلامی و سنتی و بومی ایران را نشان دهد.محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امیدواریم با ایجاد این برند روزی فرا برسد که به جای استفاده از برندهای خارجی از برند الزهرا استفاده شود.رئیس دانشگاه الزهرا با اشاره به برگزاری شو لباس در این دانشگاه گفت: هدف از برپایی این شو لباس ایجاد بازار کار برای فارغ التحصیلان دانشگاه در رشته های مرتبط با طراحی پارچه و دوخت لباس و ایجاد برند منطقه است.وی درباره دستاوردهای شوی لباس دانشگاه گفت: از طراحی لباسها استقبال خوبی به عمل آمد و برخی از مزونها تعجب کرده بودند از اینکه می توان با طراحی شیک و مدرن امروزی پوشش اسلامی را نیز حفظ کرد. در این میان سه شرکت از هواپیمایی، پست و مخابرات نیز برای طراحی لباس کارکنان خود با دانشگاه الزهرا قرارداد منعقد کردند.مباشری از انتشار ژورنال لباس دانشگاه الزهرا تحت عنوان تار و پود خبر داد و به مهر گفت: این ژورنال به زودی در دسترس عموم قرار می گیرد و علاقمندان می توانند از باجه های فروش مجله و سایر نشریات آن را خریداری کنند.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information