5.10.2010بخند و یاد بگیر ( ۱ )
  سردبیر داوید فاخری


میگم اما تو نگو!


-


سلام جونی خبر خبر!
من شنیدم از حفظ و بر!
به کسی نگی این دور و بر!
نباید بشه تابلو رو در !
کسی ندونه ازش خبر !
من میدونم بهت میگم ،
نگی به کسی ، بشه دربه در !
اهای اهای خبر خبر !
همه میِدِنَند ، اما نِمِگَند!
مو مُدُنُم اما مُوگُم !
اما نشه تابلو رو در !
نکنه بشه صاحب خبر !
از کار خویش از تو خبر!
رعنا اردکانیان اردیبهشت ۸۹ 


Jabuticaba is a fruit tree that grows in southeastern Brazil. 
It's also often called Brazilian Grape Tree and its fruits are grown on its trunk.
 
Common in Brazilian markets, jaboticabas are largely eaten fresh
.
 
درختی که روی تنه خود * گل و میوه * میدهد!
الیزا شادنیا Eliza Shadnia
گروه
اينترنتي درهم | www.darhami.com
گروه
   اينترنتي درهم | www.darhami.com
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
گروه
   اينترنتي درهم | www.darhami.com
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.comکمبود شوهر و


ازدواج با مرده شور!!

  لطفأ اول برای شادی روح همه 
گذشتگان خودتون یک فاتحه بخونید.
 رفته بودم دیدن اهل قبور
عاشقم شد پیرمرد مرده شور!
پای او شل بود و دندانی نداشت
چشمهایش هم کج و هم نیمه کور
روی هر قبری نشستم دیدمش
کم کمک آمد جلو آن لندهور
گفت هفتاد و دو ساله روز و شب
می کنم از توی قبرستان عبور
بوده ام اما مجرد تا به حال
شاید از روی غرض یا از غرور
دیدمت من را پسندیدی تو هم
پس در و تخته شود امروز جور
سکه چون ارزش ندارد توی قبر
مهریه ت یک لا کفن، یک دانه گور!
هفت تا میت بشویم رایگان
از فک و فامیلتان، نزدیک و دور
شیربهایت می شود با نرخ روز
سدر و کافور و کفن، حد وفور
چون تفاهم هم مهم است این وسط
گاه گاهی مرده ای را هم بشور!
روزهایی راحتی از پخت و پز
جمعه شب ها می رسد کلی نذور!
در بهشت زهرا برایت قبر خوب
نصف قیمت می کنم من جفت و جور!
گر جوابت مثبت است افتاده ای
هفت شب جشن و عروسی و سرور
من بله گفتم به او با یک دلیل
چون که شوهر گیر می آید به زور!
یک عدد خرما دهان من گذاشت
با کفن روی سرم انداخت تور!
اشهدی خواند و همان جا روی قبر
عقد کرد آخر مرا آن مرده شور!


گزارشهائی امروز ۵ ماه مه ۲۰۱۰ که حکایت از عدم معاملات « توپولف » در بازارهای جهانی دارد به دست ما نیز رسیده است که خبرنگار « تنه نزن » این مقاله و کاریکاتورهای زیر را از « مجید دات کام » ربوده و با اجازه سردبیر ان و برای اطلاع شما عزیزان که مبادا یکی از انان را در بازار کهنه فروشان یافته و خودتان با دست خودتان کلاه بر سر خودتان گذارده و انرا خریداری نمائید در این بخش گنجانیده است!.

 در باره توپولف این هواپیمای روسی که خلبانانش را عزرائيلیان تشکیل داده اند و جان اکثر قابل توجه هموطنان همیشه در « صحنه خطرات در وطن » را به اسانی و بی هیچ چک و گانه ئی گرفته اند و با مخترع این نهنگ اهنین اسمانی بیشتر بدانیم!.
به روایت  majidcartoon.com

کمیک - توپولوف


برای خندیدنی و دانستنی بیشتر به 

بخند و یاد بگیر ( ۲ )


مراجعه کنید

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information