5.18.2010۵ ماه مه  ۲۰۱۰ میلادی
۲۸ اردیبهــشت ۱۳۸۹


بخش ۱- اسرائیل
در خبر ی که به نظرتان میرسد  « هفته نامه لوپوئن : اتهامات "رژیس دوبره" علیه اسرائیل » اشاره ئی هم به « وجدان پاک فرانسویها ! » شده است  که مرا به این فکر واداشت تا از گذشته های دور و نزدیک  و از خاطرات تاریخی که نشان از « وجدان پاک انان » دارد که همواره بصورت بسیارستیزانه ئي در مورد یهودیان و کشور اسرائیل  به کار برده اند و با کمک همان وجدان پاک شبها را اسوده سر بر بالین « بی حیااي » میگذارند! و در ذهنم مانده را بیان کنم تا بعد به متن خبر بالا بپردازیم که در گوشه دیگری از ان نیز اشاره ئي به شرائط ازادی « کاکاوند » از یک طرف و بخشودن  زندان ابد به تنها ۱۸ سال زندان به خور و به خواب  قاتل بی صفت * شاپور بختیار  * « وکیلی راد » و باز گرداندن او به دامان الوده و روی سیاه رهبران جمهوری اسلامی شده است  !

فرانسویها  همواره دارای احساست خصمانه ئي نسبت به این قوم در به در بوده اند!. چنانکه از مدارک تاریخی نمایان است  « اعمال یهود ستیزانه » فرانسویها نسبت به یهودیان که مانند دیگر « هم قاره ای هایشان »  در پی سالها برخورداری از « احساس کثیف ان که در وجودشان پرورش یافته بود ، زمانی شروع و به سرعت و بصورت وحشیانه ئي گسترش پیدا کرد که تهمت « تهیه متصا / نان فطیری که در ایام « پسخ » توسط یهودیان تهیه و تناول میشود با استفاده از خون کودکان نابالغ مسیحی بود که برای اول بار از انگلستان به جهان صادر شد ( ۱ ) و بعد از اروپا دستمایه ازار و کشتار یهودیان در کشورهای اسلامی «« بویژه »»  ایران توسط روحانیون و حکومت گردید که برای قرنهای متمادی بصورتهای بسیار وحشیانه ئی ادامه داشت ولی البته با این تفاوت که در این داستان تخیلی رعب اور «‌بچه مفقود مقتول شده مسلمان بود و نه مسیحی !! » . 
  ادامه ان اتهامات و یهود ازاریها مسأله شرم اور اتهام نابجائی بود که از روی احساسات ضد یهودی به افسر اطلاعاتی ان کشور * الفرد دریفوس * زدند و او را بی توجه به فریادهای بی گناهیش که به اسمانها میرسید  با خفت خلع درجه کردند و به زندانش انداختند و هر کس نیز که برای دفاع از او داوطلب میشد را با تدابیر مختلف از سر باز میگردند تا سر انجام با سعی بی امان برادرش که برای اثبات بی گناهی وی و رهائی او با هر فرد و با هر اداره ئی میجنگید و با دخالت فیلسوف و نویسنده شهیر فرانسوی * امیل زولا * که وکالت دفاع  او را بر عهده گرفت و با مدارک بی انکاری که به دادگاه ارائه  داد بیگناهی وی ثابت گردید و درجات نظامی او به او بازگردانده شد !. ( ۲ ) اما این اخرین نشان ضدیت انان با یهودیان نبود . در جنگ جهانی دوم نیز انان با ایجاد حکومت دست نشانده نازیها «‌ ویشی » و با به کار گیری سفاک ترین شهروندان ضد یهود ان کشور هزاران هزار یهودی فرانسوی را تحویل « کوره های  نفرت » نازیها دادند تا انان را در ان کوره ها بسوزانند که در میان ان نگون بختان ۴۰۰۰ کودک نو باوه نیز بودند که انان را برای تفریح روز های تعطیلی افسران به کار میگرفتند ، به این صورت که  انان را به صورتهای انفرادی با استفاده از توپهای مخصوصی که در سیرکها برای پرتاب دلقکها به هوا استفاده میشد به سوی اسمان پرتاب میکردند تا در حین سقوط توسط افسران المانی با طپانچه مورد هدف قرار گرفته شوند و داوران بعد از بازدید اجساد ان  * اهداف انسانی بی پناه * به ان کس که گلوله بیشتری بر بدن هدف خود وارد کرده جایزه دهند!.

 سالها بعد در دهه ۶۰ میلادی این انان بودند که اورانیوم غنی شده را به کشور « عراق » فروختند علی رغم انکه به خوبی میدانستند اسرائیل اولین کشوری خواهد بود که بعد از دست یابی انان به سلاح « اتمی » مورد هدف موشکی قرار خواهد گرفت !. اما همانطور که میدانیم « ان محموله ها » خوشبختانه به طوری باور نکردنی توسط جاسوسان * موساد * از بندر مارسی (  بندری که در انجا نگهداری و اماده انتقال به عراق بود ) دزدیده شد و به اسرائیل انتقال یافت که  طبیعیست اسرائیل هنوز صحت  این خبر حسادت امیز اما توأم با تحسین را که توسط تمام خبرگزاریهای جهان گزارش گردید را انکار میکند !. ولی بیشترین فشارها را « ژیسکار دستان » که بارها مقامهای پرزیدنتی ، وزارت کشور و شهرداری پاریس را بر عهده داشت و در یهود ستیزی و امریکا ستیزی در بین سران کشورهای اروپائی نظیر نداشت بر اسرائیل وارد اورد که بالاخره بعد از افشای خبر رشوه خواریهای بیکرانی که در زمان تصدی مقامهای مختلفی که در فرانسه داشت کرده بود و گند افتضاحی که از ان برخاست مجبور به ترک میدان سیاسی فرانسه و احضار به دادگاه و پرداخت جریمه های سنگین گردید!
ایران
برگردیم به نقشی که این « پرورش دهندگان » علما و فلاسفه و نویسندگان و نقاشان و مجسمه سازان و مد پردازان و هنرمندان سینما و تاتر  مشهور و و کم نظیر و کشوری که خود را « مهد ازادی »  در جهان میداند در  بر روی کار اوردن « جمهوری اسلامی »  که با پذیرائی  و اسکان و اوردن « خمینی » به ایران انجام داد ، ایفا کرد . نقشی که اکنون بیش از سه دهه هست میلیونها تن از هموطنان ما را به ذلیلی و خود فروشی و گدائي انداخته است !.


بعد از بروز انقلاب اسلامی دروغین و با بر روی کار امدن جلادانی مانند « خلخالی » و دیگران که از خون اشامی دست هرچه « دراکولا و هیتلر و نرون و تیمور و ..... را بسته اند عده بسیار زیادی از هموطنان ما برای فرار از محاکمات چند ثانیه ئی و سپرده شدن به جوخه های اتش « فلسطینیها و حزب اله هی های لبنان » که « هم امروز » نیز مانند ان روزها با کسب میلیاردها دلار از « خزانه ملت » بر روی همان « ملت » به دستور اربابانشان در جمهوری اسلامی اتش میگشایند مجبور به فرار از کشور شدند و چه بسا در بین انان کسانی بودند که هوا خواه امثال «‌خمینی » بودند تا با امدنش مملکت را از زیر « چپاولهای! » حکومت پهلوی و امریکا بدر اورد!.

ایرانیها ارام ارام تا کمی خود را در خارج یافتند به دور هم گرد امدند و به تشکیل گروههائی دست زدند که بتوانند نه تنها در این « غربت سراهائي » که از شرق و غرب و شمال و جنوب دنیا در محاصره شان گرفته دوام بیاورند بلکه با همکاری یکدیگر اوضاع مملکت را به جائی باز گردانند که بتوانند به خاک پدری اشغال شده باز گردند !. این ارزوی انان زمانی به امید تبدیل شد و قدرت گرفت که شادروان * شاپور بختیار * از ایران جمهوری اسلامی فرار کرد و به فرانسه امد،  به همان جائی که کشور میزبان او ، مانند کشورهای دیگر که شادروانان « فرخ زاد » و « تابنده » و « قاسملو » راصحیح و سالم  و در امنیت نگاه داشته بودند !!! نگاه داری کند!!!!  تا در مواقع لزوم نیز انان را برای خوشایند خونخواران جمهوری اسلامی و به امضا رساندن صدها قرار داد بازرگانی و نظامی میلیارد ها دلاری با انان سرهای بریده شده و اندامهای تکه تکه شده انان را بعنوان « هدیه عید قربان ناکسان  » پیشکش دامان جمهوری اسلامی کند ! که کرد هم!!. ( ۳ )


اکنون نیز همچنان که در خبر مزبور امده اقای « « رژیس دوبره » که به گفته هفته نامه « لو پوئن » فیلسوف و نویسنده مشهور فرانسوی با انتشار کتابی شدیدأ در ان اشغال سرزمینهای فلسطین توسط اسرائیل، و زندگی اسفناک ملت زندانی و تحت محاصره فلسطینی را محکوم، و اسرائیل را به استفاده از هر بهانه ممکن برای شانه خالی کردن از زیر بار صلح با فلسطینیان و تشکیل کشور مستقل فلسطینی متهم نموده است !. این فیلسوف انسان دوست  در پایان مصاحبه یی که برای معرفی کتاب خود انجام داده  این پیام فیلسوفانه  را نیز به ان اضافه نموده است که ! «  من این کتاب را منتشر کرده ام تا حداقل با وجدان خودم در آشتی باشم !! » .
 حال که  تا اندازه ئی با «  نوع  فرانسوی  وجدان » اشنا شدیم بگذارید از این اقای فیسوف و نویسنده مشهور بپرسیم « تا به این اندازه که ایشان  به فکر مردم فلسطین هستند ایا برای بردگان گینه ئی و سایر نقاط افریقا که توسط دولتهای مختلف فرانسه که بر سر کار بوده اند به منظور سیر کردن شکم  شهروندان کشورشان انان را با حداقل دست مزد و با شرایطی نا مناسب و خطرناک به بیگاری در معادن گرفته اند و صدای استغاثه انان تمام جهان را در برگرفته که « بدادمان برسید » هم همچنان دل میسوزانند و ایا برای درماندگان « دارفور » چه ؟! برای ۷۰ میلیون ایرانی که تنها گناهشان این بود که هواپیمای حامل « خمینی » را قبل از انکه بر زمین فرودگاه مهر اباد بنشیند با خدمه و سرنشینان فرانسوی ان منفجر نکردند و اکنون دیگر خوار تر از انان در جهان وجود ندارد و دولت شما باعث بروز این مصیبت و بیماری جهنمی بنام « جمهوری اسلامی » و شیوع ان در ایران و تمام جهان شد را چه ؟ ایا برای انان نیز بهمانگونه دل میسوزانید که برای امت فلسطینی که راه طبیعی ارتزاق زندگیشان  از راه « خدمت به حکومتهای استبدادی مانند ایران اسلامی میگذرد که مخالفان به حق انان را به گلوله و چوبه دار و شکنجه های جسمی و روانی و ناموسی ببندد؟؟!!» برای انان هم دل میسوزانید؟!! اگر که جوابتان « بله » هست بنابر این باید شما تنها کسی باشید در دنیا که « با اشتی دروغانه ئي با وجدان خود شبها را ارام سر به بالین میگذارید!! » .
   داوید فاخری


۱ - ( در سال ۱۱۴۴ میلادی جسد پسر فردی به نام ویلیام از منطقه نورویچ در انگلستان را که در ایام « عید پاک » و نزدیک به « عید پسخ یهودیان » گم شده و به قتل رسیده بود را یافتند!. روحانیون و سیاستمداران مسیحی ان کشور به رهبری راهبی به نام « توماس مانماوث » برای فرار از اجرای عدالت در باره قاتل حقیقی که فردی مسیحی و با نفوذ بود چاره را در ان یافتند که قتل ان پسر بچه را با متهم کردن قومی بی پناه  در کشتن و استفاده از خون ان مقتول بی زبان که با به صلیب کشیدن ان بیچاره انجام شده بود به انتها برسانند!) 
۲- این حادثه باعث گردید که * تئودور هرتصل » پدر اسرائیل نوین را بیشتر به برپائی کشور و مأمنی مستقل و قدرتمند برای یهودیان معتقد سازد!. 
۳-   بختیار نوه دختری نجفقلی صمصام السلطنته بختیاری نخست وزیر اسبق ایران بود که تحصیلاتش را در فرانسه طی کرده بود و از سوربن مدرک دکترا گرفته بود. بختیار در دوران حکومت دکتر مصدق معاونت وزارت کار را برعهده داشت. وی که از اعضای جبهه ملی ایران بود سالها از منتقدین روش حکومتی شاه بود و در سال 1977 (1356 هجری خورشیدی) که در منطقه کرج وارد اقداماتی علیه شاه شده بود دستگیر و زندانی شده بود. با وجود این، شاه وی را در آخرین هفته های اقامت خود در ایران و در اوج انقلاب به نخست وزیری کشورمنصوب کرد که 36 روز در این سمت بود و با پیروزی انقلاب پنهان شد که دو ماه بعد در پاریس از دولت فراسه تقاضای پناهندگی کرده بود. وی در دوران جنگ جهانی دوم نیز از اعضای سازمان مقاومت فرانسه بود.
برای اولین بار در تابستان ۱۳۵۹ تیمی به رهبری انیس نقاش اقدام به ترور بختیارمیکنند که ناموفق بود. او از این سوء قصد جان سالم به در برد اما در این ماجرا یک پلیس و یکی از همسایگان خانه بختیار به قتل رسیدند. انیس نقاش توسط پلیس فرانسه دستگیر و به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتی از طرف دولت فرانسه مورد عفو قرار گرفت و به جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
اما متاسفانه در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ برابر ۶ آگوست ۱۹۹۱ ، شاپور بختیار و منشی وی سروش کتیبه در خانه مسکونی اش در حومه پاریس به طرز بسیار فجیعی توسط عمال سفاک جمهوری اسلامی به قتلرسیدند

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information